Myxiniformes

class: Myxini

 

ordo: Myxiniformes

genus: Gilpichthys

Gilpichthys greenei (Bardack & Richardson, 1977) Lower Carbon locality: North America Pennsylvanian of Illinois

genus: Myxinikela

Myxinikela siroka (Bardack, 1998) Lower Carbon (~ 330 million years) locality: North America Pennsylvanian of Illinois

familia: Myxinidae

subfamilia: Eptatretinae

genus: Eptatretus (Dumeril, 1819)

Eptatretus burgeri (Girard, 1855)

Eptatretus cirrhatus (Forster, 1801)

Eptatretus deani (Evermann & Goldsborough, 1907)

Eptatretus fritzi (Wisner & McMillan, 1990)

Eptatretus hexatrema (Müller, 1836)

Eptatretus mcconnaugheyi (Wisner & McMillan, 1990)

Eptatretus mendozai (Hensley, 1985)

Eptatretus octatrema (Barnard, 1923)

Eptatretus polytrema (Girard, 1855)

Eptatretus profundus (Barnard, 1923)

Eptatretus sinus (Wisner & McMillan, 1990)

Eptatretus springeri (Bigelow & Schroeder, 1952)

Eptatretus stoutii (Lockington, 1878)

Eptatretus wayuu (Mok & Saavedra & Diaz & Acero, 2001)

Eptatretus goliath (Mincarone & Stewart, 2006)

Eptatretus strickrotti (Moller & Jones, 2007)

Eptatretus lopheliae (Fernholm & Quattrini, 2008)

Eptatretus alastairi (Mincarone & Fernholm, 2010)
Eptatretus gomoni (Mincarone & Fernholm, 2010)

Eptatretus astrolabium (Fernholm & Mincarone, 2010)

Eptatretus rubicundus (Chien-Hsien Kuo, Sin-Che Lee & Hin-Kiu Mok, 2010)

genus: Paramyxine (Dean, 1904)

Paramyxine atami (Dean, 1904)

Paramyxine cheni (Shen & Tao, 1975)

Paramyxine fernholmi (Kuo & Huang & Mok, 1994)

Paramyxine sheni (Kuo & Huang & Mok, 1994)

Paramyxine wisneri (Kuo & Huang & Mok, 1994)

subfamilia: Myxininae

genus: Myxine (Linnaeus 1758)

Myxine affinis (Günther, 1870)

Myxine australis (Jenyns, 1842)

Myxine capensis (Regan, 1913)

Myxine circifrons (Garman, 1899)

Myxine debueni (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine dorsum (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine fernholmi (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine formosana (Mok & Kuo, 2001)

Myxine garmani (Jordan & Snyder, 1901)

Myxine glutinosa (Linnaeus, 1758)

Myxine hubbsi (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine hubbsoides (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine ios (Fernholm, 1981)

Myxine jespersenae (Moller & Feld & Poulsen & Thomsen & Thormar, 2005)

Myxine knappi (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine kuoi (Mok, 2002)

Myxine limosa (Girard, 1859)

Myxine mccoskeri (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine mcmillanae (Hensley, 1991)

Myxine paucidens (Regan, 1913)

Myxine pequenoi (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine robinsorum (Wisner & McMillan, 1995)

Myxine sotoi (Mincarone, 2001)

genus: Nemamyxine (Richardson, 1958)

Nemamyxine elongata (Richardson, 1958)

Nemamyxine kreffti (McMillan & Wisner, 1982)

genus: Neomyxine (Richardson, 1953)

Neomyxine biniplicata (Richardson & Jowett, 1951)

genus: Notomyxine (Nani & Gneri 1951)

Notomyxine tridentiger (Garman, 1899)

genus: Quadratus (Wisner 1999)

Quadratus ancon (Mok & Saavedra-Diaz & Acero, 2001)

Quadratus nelsoni (Kuo & Huang & Mok, 1994)

Quadratus taiwanae (Shen & Tao, 1975)

Quadratus yangi (Teng, 1958)

                         
*