Fehérlófia Sportegyesület
18851007-1-17
7100 Szekszárd, Patak utca 13/B

Formája: Egyesület
Nyilvántartási szám: 606
Végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 1994. január 01.
Képviselő: Bernáth Zsolt

Az egyesület célja:
    a,/ A természetben űzhető sportágak, kiemelten a tájékozódási futás és természetjárás keretein belül a sportolás feltételeinek biztosítása, versenyek, túrák, táborok, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése lebonyolítása.
    b,/ A természetben űzhető sportágak népszerűsítése, fejlesztése, infrastrukturális hátterének biztosítása, és olyan tevékeny, alkotó szakembergárda létrehozása és összefogása, mely ezt fő feladatának tekinti.
    c,/ A természetvédő és környezetvédő szemlélet kialakítása, ilyen programok segítése és önálló megvalósítása.
    d,/ Az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése
    e,/ A működési területtel összefüggő könyvek, újságok, térképek és egyéb kiadványok készítése és kiadása
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú
Végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 2005. május12.
Felajánlott összeg: 46 865 Ft
Működésre felhasznált összeg: 3160 Ft
Cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 43 705 Ft
Tartalékolt összeg: 0 Ft

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése: március 3-4-én Gánton, március 10-11-én Abaligeten voltunk edzőtáborban. Gánton a Gránás turistaházban, Abaligeten a Várhegy turistaházban aludtunk. Március 23-24-én Abaligeten részt vettünk a Mecsek kupa nemzetközi tájfutóversenyen, ahol szintén a Várhegy turistaházban szálltunk meg. Április 1-én Tázláron vettünk részt a Dél-Magyarország kupa tájfutóversenyen, a nevezési díjat és az utazási költséget fedeztük az 1%-os támogatásból. Szeptember 9-én a Kalocsa kupa tájfutóversenyen indultunk, ennek nevezési díja került elszámolásra. Pályázatot adtunk be a Magyar Szabadidősport Szövetséghez, ennek pályázati díját a támogatásból fizettük.

Számlaszám Kibocsátó Számla Kelte Megnevezés Elszámolt összeg
OF0EB1344323 Abaliget Község Önkormányzata 2012. 03. 13. Szállásdíj 7000
NQ9EB4062696 Méri Néni Kft. 2012.03.04. Szállásdíj 10 300
OF0EB1344337 Abaliget Község Önkormányzata 2012. 03. 26. Szállásdíj 8 750
DN8SA0313303 Szegedi Vasutas Sportegyesület 2012. 04. 01. Nevezési díj 3 800
BZS2012/04 Fehérlófia Sportegyesület 2012. 04. 30. Üzemanyag költségtérítés 10 055
NQ9EB0629723 Kalocsai Sportegyesület 2012. 09. 22. Nevezési díj 3 800
2012/00399/Ft Magyar Szabadidősport Szövetség 2012. 10. 30. Pályázati díj 3 160
Összesen: 46 865 Ft