Magunkról

 

Szervezetünk a  Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagjaként, 2008. novemberében, önálló egyesületként jött létre.

A Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület (a továbbiakban FMPVE) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő, megyei társadalmi kiemelkedően közhasznú szervezet.

A FMPVE a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott Alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és a céljai eléréséért támaszkodik a lakosságra, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekre. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.

A FMPVE kiemelkedően közhasznú tevékenysége során a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (pv tv.) a 1.§-ában meghatározott célok elérése érdekében a pv tv. 4.§-ában rögzített állami feladatokat (4.§ a., g., i., j. pontok), valamint az 1999. évi a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló LXXIV. törvény (2.§, 14.§ e., 23.§, 1., 2., 3. pontok) alapján látja el.

Az FMPVE kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius feladatokra való felkészítésében, védelmük megszervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.

A FMPVE ezáltal a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 26.§-ban meghatározott ismeretterjesztést (26.§ C/4.), mentést, katasztrófa elhárítást (26.§ C/15.), valamint ár- és belvízvédelemmel (26.§ C/21.) kapcsolatos közhasznú tevékenységet folytat.

Vezetőség:

Nagy Lajos tű. alezredes - elnök
Udvardi János tű. őrnagy - szakmai elnök-helyettes
Lukáts Andrásné - gazdasági elnök-helyettes
Dérné Sohonyai Ilona tű. zászlós. - általános elnök-helyettes

Vezetőségi tagok:
Reményi Zsuzsa tű. főhadnagy
Kontó Ödön nyá. honvédtiszt
Meszlényi Mihályné
 

Adószámunk: 18502370-1-07

Számlaszámunk: CIB BANK 10700093-49855904-51100005