Ú T I K A L A U Z

 
   

AUSZTRIA

TERÜLETE: 83 855 km2
FŐVÁROSA: Bécs (Wien)
NÉPESSÉGE: 8 millió fő
ÁLLAMFORMA: szövetségi köztársaság
SZÖVETSÉGI TARTOMÁNYOK (9): Bécs, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria Salzburg, Stájerország, Karintia, Tirol, Voralberg, Burgenland
NEMZETISÉGEK: 91 % osztrák, szerb, horvát, török, német, szlovén, magyar, egyéb
HIVATALOS NYELV: német
NAGYOBB VÁROSOK: Bécs: 1,5 millió lakos, Graz 230 ezer, Linz 203 ezer, Salzburg és Innsbruck
LEGMAGASABB PONTJA: Grossglockner 3797 m
LEGNAGYOBB FOLYÓI: Duna, Inn, Dráva
LEGNAGYOBB TAVAI: Fertő-tó, Wörthi-tó, Bodeni-tó

Bécs története

A Római Birodalom idején neve Vindobona
395 - A rómaiak elhagyják a várost
900 - A magyarok elfoglalják a vidéket és 100 évig magyar kézen van.
1018-tól a város a Babenberg családé
996 – Ekkor említik először egy oklevélben Ausztriát „Ostarrichi” néven
1095-1136 - III. Leopold uralkodása. A székhelye ekkor még Klosterneuburg
(Leopoldot 1485-ben szentté avatták.)
1156 – Heinrich Jasomirgott áthelyezi székhelyét Bécsbe
1147 - Felavatják a Stephansdom román stílusú elődjét
1194 - V. Leopold fogva tartja Oroszlánszívű Richárdot. Váltságdíj fejében engedik szabadon. A váltságdíjból építik ki Bécs városát, templomokat építenek az országban.
1241 – IV. Béla Bécsbe menekül a tatárok elől. Harcias Frigyes (Friedrich der Streitbare) ekkor az uralkodó. A koronázási ékszereket kéri cserébe. Béla nem sokára haza térhet és visszakéri az ékszereket, de Frigyes megtagadja.
1246 – Csata a Lajta folyónál Béla és Frigyes között. Az utolsó férfi Babenbergi meghal a csatában.
Ezután jön Ottokár a cseh király, aki feleségül veszi a kétszer olyan idős Margitot, az utolsó Babenbergi herceg nővérét. Ő építi fel a Hofburg legrégebbi részét. (Ma ezt nevezik svájci udvarnak.)
1273-ig Interregnum – uralkodó nélküli időszak
1273 – a német választófejedelmek Rudolf von Habichtsburgot választják meg királynak. (Habichtsburg a svájci Aargau kantonban található.) Ezzel kezdődött Ausztriában a 640 évig és 2 hónapig tartó Habsburg uralom.
1365 – IV. Rudolf egyetemet alapít, amely a prágai után a legidősebb német nyelvű egyetem.
1479 Bécs püspöki székhely lett.
1485 – Mátyás király bevonul Bécsbe a fekete seregével. Itt hal meg 1490-ben.
Mátyás halála után Bécsben működtek Konrad Celtis és Johannes Cuspinianus humanisták. Cuspinianus a Habsburgok házasság politikáját hexameterbe foglalta:
„Bella gerant alii,
tu felix Austria nube!”
„Mások vezethetnek háborút,
Te boldog Ausztria házasodj!”
1679 – Szörnyű pestis járvány tör ki Bécsben. A lakosság fele meghal. A legenda szerint Augustin túl élte a járványt, bár részegen elaludt egy hullaszállító kocsin.
1713 – Újabb pestis járvány pusztít. A Károly templom erre emlékeztet.
1740-1780 Mária Terézia, „ a nemzet háziasszonya” kormányoz. Az osztrák örökösödési háborúban bebiztosítja örökségét. Bevezeti a tankötelezettséget. Bécs lakossága uralkodása idején rohamosan megszaporodott.
1848. március 15. Budapesten kitört a forradalom és szabadságharc, amelyet a Habsburgok 1849 októberében levertek.1854 – I. Ferenc József feleségül veszi Erzsébetet a bajor hercegnőt. Ideális párnak tekintik őket. 1867 – Kiegyezés, az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. Magyarország részben önállóságot kap. Két ország jön létre közös uralkodóval. Közös a külügy, a pénzügy és a valutapolitika.
1898 - Erzsébet császárné merénylet áldozata lett Genfben.
1914 – egy szerb hallgató lelövi a trónörököst, Ferenc Ferdinándot és a feleségét. Kitört az első világháború.
1918 – lemond az utolsó császári és királyi pár, IV. károly és Zita
Az I. világháború után Ausztria köztársaság lett.

A Stehansdom legendái

A Stephansdom alapításának története

Réges-régen Jasomirgott Henrik, vadászatra indult. Egyszer csak megpillantott egy csodálatos szarvast. Amikor a szarvas észre vette az őrgrófot, megpróbált az erdő sűrűjébe menekülni. De Jasomirgott üldözni kezdte. De egy tisztáson elveszítette a szeme elől. Mivel az üldözés hosszabb ideig tartott, az őrgróf nagyon elfáradt. Álmos szemekkel pillantott a csodálatos városra Bécsre, és elhatározta, hogy egy fa alá fekszik egy kicsit kipihenni magát. Egy kis idővel később már aludt is. Álmában hirtelen egy építőmester-legény állt előtte. Egy nyitott tekercset tartott a kezében, amelyen egy hatalmas templom alaprajza állt. A legény így szólt Jasomirgotthoz: - - Hogyha a kicsi Stephan templomocska helyén hatalmas dómot építenél, akkor ezt a helyet csak jó dolgok érnék. Ez a dóm a város közepén állna és minden ember számára nyitva állna és Bécs csodálatos jelképévé válna. Jasomirgott a tekercs után akart nyúlni, de amint kinyújtotta a kezét, felriadt álmából, de a fiatalember eltűnt. Teltek-múltak a napok, de az álmot nem tudta elfelejteni. Így elhatározta, hogy felépíti a dómot. Falkner Oktávian építőmestert bízta meg a dóm építésével. De már az alapok készítése közben az építőmester beteg lett.Éppen ekkor kínálta fel egy fiatal mesterlegény, aki a regensburgi dómépítő iskolából érkezett,  a szolgálatait. Kiváló bizonyítványokat tudott felmutatni, így a dómépítő mester rábízta a dóm építésének a folytatását.Egy napon elment Jasomirgott az építőmester műhelyébe és meglátta a legényt. Megijedt, mert felismerte benne azt a fiatal embert, aki álmában megjelent. Beszélgetni kezdett az Oktávián építőmesterrel, akitől megtudta, hogy a legényt Fridolinnak hívják és Regensburgból jött. Sok év telt el amikorra a dómot felépítették.  A dóm felszentelése napján Fridolin az építőmester elé állt és a következő szavakkal búcsúzott:
- Mennem kell. Még nagyon sok templom vár rám, hogy felépítsem. Az építőmester nehéz szívvel engedte el Fridolint és Fridolinnak meg kellett ígérnie, hogy meglátogatja az építőmestert, mielőtt örökre lehunyja szemeit.
Oktávián még néhány éven keresztül gyönyörködhetett pompás művében. De eljött az idő, amikor már érezte, hogy lassan elszáll az ereje és tudta, hogy a búcsú órája közeleg. Utolsó perceiben a titokzatos mesterlegényre gondolt. Hirtelen kinyílt az ajtó, mennyei fény töltötte meg a szobát. Ekkor Fridolin lépett halálos ágyához. Egy mosoly lepte meg az építőmester arcát, mert felismerte a hű mesterlegényt.
- Jézus Krisztus, TE voltál az, aki a Stephansdom építésénél segítettél!
Ezek voltak az utolsó szavai s azután békésen elaludt.

Hans Puchsbaum

A legenda szerint Hans Puchsbaum, a kőfaragó beleszeretett Máriába, a dómépítő mester lányába. Hans von Prachatitzt, a dómépítőmester azonban lányát egy gazdag polgárhoz szerette volna feleségül adni. Ennek ellenére adott a fiatal Puchsbaumnak egy lehetőséget. Eszerint az északi tornyot egy év alatt olyan magasra kellett építenie, mint amilyen a déli torony volt. Puchsbaum tudta, hogy ezeket a feltételeket lehetetlen teljesíteni, mégis belement a dologba. Ha sikerülne neki, akkor feleségül vehetné Máriát. Teltek a hónapok de úgy tűnt, hogy az északi torony építése nem nagyon halad előre, így Puchsbaum kezdett kétségbe esni. Ekkor így szólt:
Egyedül az ördög tud most már csak rajtam segíteni. Alig, hogy kimondta, megjelent az ördög teljes valóságában és egy egyezséget ajánlott neki.
- Segítek neked a torony építésénél. De csak egy feltétellel – az építkezés ideje alatt sem Isten nevét, sem egyetlen egy szent nevét nem ejtheted ki a szádon. Ellenkező esetben enyém lesz a lelked.
Puchsbaum beleegyezett.
A bécsiek csodálkozva figyelték, hogy milyen gyorsan haladt a torony építése. Nap napot követett és Puchsbaum sem Isten nevét, sem a szerelméét, sem egyetlen szent nevét nem vette a szájára. Az ördög már kezdett kételkedni abban, hogy Puchsbaum lelkét valaha is meg tudja szerezni. Így elhatározta, hogy cselhez folyamodik. Amikor Puchsbaum fenn a torony magasán éppen szorgalmasan dolgozott, az ördög Mária képében megjelent a Stephan téren. Puchsbaum azt hitte, hogy szerelmét látja, egy szempillantásra megfeledkezett az egyezségről és felkiáltott: - Mária, Mária!
Ekkor az állvány, amelyen dolgozott megroppant és Puchsbaum a mélybe zuhant. A torony a mai napig is befejezetlen maradt. Senki sem merte az ördög művét befejezni.

A Cseléd-madonna

A szép Szűzanya szobor valamikor Gertrude von Ramshorn, a gazdag grófnő kápolnájában állt. A grófnő idős és szeszélyes hölgy volt. Egy napon észrevette, hogy értékes arany nyaklánca eltünt. Rögtön Ágnest, a szolgálólányát gyanúsította meg az értékes ékszer ellopásával. Ágnes esküdözött a grófnőnek, hogy nem lopta el az aranyláncot. De a grófnő nem hitt neki. Könnyes szemekkel rohant a cseléd lány a kápolnába és szűzanyához imádkozott.
Kedves szűzanya, segíts, nem loptam el a nyakláncot.
A grófnő közben hívatta az őrséget. Amikor a főparancsnok elhozatta a lányt a kápolnából és belenézett a lány kétségbe esett, könnyes szemeibe, megsajnálta. Ezután elrendelte, hogy a cselédség minden szekrényét és ládáját vizsgálják át és megtalálták a lovászinas ládájába nyakláncot. Be is vallotta a lopást, így elfogták. A grófnő bűnbánatában, hogy a cseléd lányt gyanúsította meg alaptalanul a lopással, neki ajándékozta a szűzanya szobrot a bécsi Stephansdómnak. Még ma is nagyon sokan imádkoznak előtte.

A kakas az Stephandomon

Kaspar von Schlezernek, az ifjú lovagnak titkos levelet kellet a konstantinápolyi szultánnak elvinnie. Fájó szívvel vett búcsút ifjú feleségétől, aki egy arany láncot ajándékozott neki egy kereszttel, hogy ne felejtse el őt. Hosszú volt az út és nagyon fárasztó. Amikor megérkezett végre Törökországba, átadta az üzenetet. Ezután útnak indult hazafelé.
Alig volt még úton, amikor rablók támadták meg, elrabolták és eladták egy gazdag sejknek. Sok éven keresztül kellett rabszolgaként a sejket szolgálnia. Csak a lánc a kereszttel segítette a nehéz időkön keresztül, mert reményt adott neki, hogy újra szabad lehet.
Történt egyszer egy éjjelen, hogy furcsa álmot látott. Álmában megjelent kedvese a legjobb barátjával, és éppen az oltár előtt álltak. Ekkor megszólalt egy halk hang:
- Még van időd, hogy megakadályozd a házasságot.
Izzadtságban fürödve ébredt fel Kaspar és felkiáltott:
Holnap Bécsben kell lennem, akkor is ha csak az ördög tud segíteni.
Alig, hogy kimondta, az ördög ott állt előtte egy szárnyassal és így szólt:
Ez a kakas fog elvinni bennünket Bécsbe. Azért, hogy megérkezel időben Bécsbe, cserébe megkapom a lelkedet.
A lovag beleegyezett azzal a feltétellel, hogy neki az egész úton keresztül aludnia kell. Ekkor felültek a kakas hátára mindketten. A kakas alig emelkedett a levegőbe Kaspar elaludt. Hihetetlen sebességgel repültek erdő, mező, és tenger felett. Másnap reggel már messziről lehetett látni a Stephansdómot. A kakas örömében, hogy már elérték a célt, nagyot kukorékolt, amitől a lovag felébredt. Az ördög veszített, így mérgében ledobta mindkettőjüket a Dunába.
Két halász fogta ki őket. Így Kaspar még idejében elérte a Stephansdómot és meg tudta akadályozni az esküvőt. Amikor szerelme megpillantotta, nyakába borult a lány.
Köszönete jeléül Kaspar visszaadta a szabadságát a kakasnak és csináltatott egy kakast vasból, amelyet a Stephansdóm tetején helyeztek el.

Stájerország (Steiermark)

Gyönyörű természet, erdők, hegyek, termálvizek jellemzik a tartományt. A steier emberek humorosak, vidámak, sportosak és ragaszkodóak.
A tartomány egy nemzeti parknak és 7 natúrparknak ad otthont.
Itt található a híres gyógyfürdő Bad Blumauban, amelyet Hundertwasser tervezett. Steiermark „zöld aranya” a tökmagolaj.
Legmagasabb csúcsa a Hoher Dachstein, 3004 m.
A steier nép bajor telepesek leszármazottai, akik a 8-9. században települtek le a vidéken. A népviseletüket a mai napig hordják, elsősorban vasárnap és ünnepnapokon. A férfiak népviselete zöld posztóöltöny és zergetollas kalap. Népszokásaikat, hagyományaikat ma is ápolják.
Túlnyomórészt katolikus vallásúak.

Grác

Steiermark fővárosa Grác (Graz), Ausztria második legnagyobb városa. 2003-ban Európa kulturális fővárosa címet nyerte el. A város középkori központja szerepel az UNESCO világörökségi listáján.
Lakosainak száma 250 ezer. A várost a Mura folyó osztja ketté.
A város neve szláv eredetű: gradec kis várost jelent. Valamikor szláv népek lakták a területet, fontos kereskedelmi útvonal mentén feküdt. A Kastélyhegyen (Schlossberg) már a 800-as években állt egy szláv vár. 1246-ban a város a Habsburg uralkodók tulajdonába került.
A város kiemelkedő személyiségei közé tartozott Johannes Kepler, tudós és csillagász, aki itt tanított a 16. sz. végén.A Grazi Egyetemet 1586-ban alapították.

Látnivalók Grácban

Ferences templom
Mária mennybemenetele templom a Neutorgassén. A háromhajós csarnoktemplom a 13. századból származik, gótikus stílusú, berendezése neogótikus.

Landesmuseum Joanneum
A város legjelentősebb múzeumát János főherceg alapította 1811-ben. A múzeum különböző részlegei, képtárak, természettudományi és műszaki kiállítások, iparművészeti és népművészeti gyűjtemények több különböző épületben találhatók.

Am Eisernen Tor
Itt volt a város déli kapuja, amelyet a 19. század második felében lebontottak. Ma egy oszlop és egy kút áll itt. A Mária-oszlopot Török oszlopnak is nevezik, mert 1664-ben állították fel a szentgotthárdi győzelem emlékére.

Városi plébániatemplom
A gótikus háromhajós csarnoktemplom a 16. sz. elején épült.
A főoltár melletti kápolnában látható Tintoretto „Mária mennybemenetele” c. képe. A híres olasz festő 1594-ben volt a város vendége.

Fischer von Erlach, barokk építész szülőháza a Fischer von Erlach Gassén található.

Fegyvertár (Herrengasse)
A város egyik legkeresettebb látványossága a Fegyvertár. Az épület a 17. sz. közepén épült Antonio Solari tervei alapján. Közel 30 ezer tárgyat őriznek itt.

Tartományi Székház (Landshaus)
A legjelentősebb grazi reneszánsz épület udvarát bronz díszkút díszíti. A 15. századtól rendi gyűlések székhelye.
A bejárat előtti „Rumohrtafel” („Zajtábla”) 1588-ból való, arra figyelmeztet, hogy nem szabad fegyvert használni az épületben.

Festett ház (Gemaltes Haus)
Herzoghofnak is nevezik, mert steier hercegek tulajdona volt.
A 18. századi homlokzati freskók görög-római isteneket ábrázolnak:
Bacchus – a bor istene,
Vulkán – a kézművesek istene,
Vesta – a családi tűzhely védőistene,
Apolló – a fény istene,
Jupiter – az istenek atyja,
Plútó – az alvilág istene,
Merkúr – a kereskedők és utazók istene,
Mars – a háború istene,
Minerva – a háborúk és művészetek istennője, Aeskulap – az orvostudomány istene.

Főtér
Háromszög alakú tér. Középen János főherceg szobra áll, amelyet a négy folyót, az Ennst, a Murát, a Drávát és a Szávát szimbolizáló szobrok veszik körül.

Városháza
19. századi neoreneszánsz épület.

Kühnberg palota
Itt született 1863-ban a Habsburg trónörökös Ferenc Ferdinánd, aki 1914-ben feleségével együtt Szarajevóban merénylet áldozata lett.

Várhegy (Schlossberg)
A várhegy 123 méter magasra emelkedik a város fölött. A hegyen lévő erődítmény évszázadokon át sikeresen védte meg a várost, ezért 1809-ben Napóleon parancsára felrobbantották.

A Várhegy keletkezésének a mondája

A monda szerint a várhegy keletkezése az ördögnek köszönhető, ugyanis megígérte a graziaknak, hogy megmagasítja a város kis dombját, amelyet „Schöckl”-nek neveztek. Cserébe megkapja annak az embernek a lelkét, aki először megy fel a hegyre. Az ördög éppen akkor ért Graz fölé egy hatalmas sziklatömbbel, amikor a húsvéti körmenetet tartották a városban, és húsvétkor nem volt az ördögnek hatalma az emberek felett, így mérgében lehajította a hatalmas sziklát a városra, amely két darabra tört. Az kisebb hegyen található ma a keresztút, a nagyobbon pedig a várhegy.

Óratorony
A 28 méter óratorony, a város jelképe 1570-ben épült, a számlapját 1712-ben Funk udvari órásmester készítette. Az óra átmérője 5,4 m. Az óra mutatói fordítva vannak felszerelve. Eredetileg ugyanis csak nagy mutatója volt és csak az órákat jelezte, a percmutató később került rá.
A tornyot három címer díszíti: a sas és a stájer párduc a 16. századból származik és Mária Terézia címerpajzsa a kétfejű sassal 18. századi.
A toronyban három harang van. Az egyik harangot eredetileg tűz esetén használták, a másik a kerek órákat jelezte és a harmadikat pedig, amely 1382-ből való, kivégzéskor kongatták meg, később pedig  a város esti zárására figyelmeztette a lumpoló polgárokat, ezért lump harangnak is nevezik, ill. „halálraítéltek lélekharangjának”.1382-ből való.

Kőkutya
Az óratorony közelében található. A legenda szerint Mátyás király megkérte a császár leányának, Kunigundának a kezét, de sikertelen maradt. Ekkor Mátyás király meg akarta szöktetni Kunigundát, de ez meghiúsult. Egy kutya ugatása mentette meg a császár leányát, Kunigundát.

Glockenturm (Harangtorony)
Valamikor a Szent Tamás templom tornya volt, amelyet 1810-ben leromboltak.
A harangot 1587-ben öntötték 101 törököktől zsákmányolt ágyúgolyóból. Ezért üt az óra ma is 101-et.

Glockenspielplatz (Harangjátéktér)
A Harangjátékot 1905-ben készítette Georg Maurer. Minden nap 11-kor hangzik fel.
Gottfried Maurer szeszgyáros volt, sokat volt úton és megtetszettek neki a Belgiumban és Németországban látott harangjátékok. A 19. sz. végén megvásárolta a házat a téren. A harangjáték 1905 karácsonyán szólalt meg először. A II. világháborúban fegyvereket készítettek a harangokból, majd 1956-ban kapott új harangokat. Az épületben borozó működött.

Városi Park
A város nagy részét parkok, zöldövezetek borítják, amelyek közül a leglátogatottabb a városi park, a szerelmesek találka helye.
A parkban található Ferenc József kutat az 1873-as bécsi világkiállításra készítették.

Operaház
Épülete neobarokk, a 19. sz. végén épült a Fellner és Helmer cég tervezésében.

Sziget
Az Európa Kulturális Fővárosa program keretein belül építették fel az egyedülálló építményt a Mura folyón.
New Yorki művész, Vito tervezte az acélszerkezetű sziget épületét. Az építmény 47 méter hosszú, a folyó két partjához van erősítve. Eredetileg a rendezvénysorozat után el akarták adni, de a gráciak ragaszkodtak hozzá.

Eggenberg kastély
A legszebb barokk kastély Steiermarkban. 1635-ben építették olasz  Hans Ulrich von Eggenberg megbízásából. A 18. században a Herberstein család tulajdonába került.
A kastélyban látható a Stájer Vadászmúzeum és az Ős- és ókortörténeti Múzeum.
A kastélypark Giovanni Pietro de Pomis tervei alapján készült. Sok kulturális rendezvénynek ad otthont és gyakran filmforgatások színhelye.

Fotó: Bécs, Schönbrunn kastély

Linkek:

01. Ausztriai hotelek linkek
02.
Ausztriai munka linkek
03.
Burgenland linkek
04.
Steiermark linkek
05.
Tirol linkek

 

Partnerprogramok

 

Nyelvgyakorlás
Német nyelv

Angol nyelv

Olasz nyelv

 
Útikalauz
Magyarország
Budapest
Keszthely
Nemzeti Parkok
Világörökség
 
Európa
Ausztria
Németország
Olaszország
Horvátország
 
 
Galéria
 
Idegenvezető
 

SCHMIDT VALÉRIA IDEGENVEZETŐ, NÉMET
NYELVTANÁR ÉS FORDÍTÓ

E-mail:
schv57@gmail.com

 
 
 

 

 


clock counter