Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
   
 
Dokumentumok >> Küldetésnyilatkozat

  Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A Füzesabonyi Városi Könyvtár a könyvtári törvény céljaival összhangban működik. A könyvtár a működésével kapcsolatban a következő alapelveket fogalmazza meg:
Célja, minden látogató számára állampolgári jogon biztosítsa a könyvtárhasználatot, a dokumentum és információ elérést a saját állomány, illetve az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybevételével, a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak, szakmai alapelveinek megfelelően.
A könyvtárhasználat célja a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megismerése, az emberi történelem során felhalmozott ismeretek tárgyilagos, sokoldalú közvetítése, hagyományos és elektronikus információhordozókon.
Legyen a könyvtár a művelődés forrása, a város “tanulószobája”, az élethosszig szóló tanulás és a szabadidő kulturált eltöltésének mindennapi színtere!
Váljék a könyvtár a tájékozódás, az információszerzés és továbbítás helyi központjává!
Az új évezred, a 21. század egy új korszakot nyit meg az emberiség történelmében: az információs társadalom korát. Az információ felértékelődésének folyamatában átstruktúrálódik a könyvtár társadalmi küldetése, tudásbankár szerepében csak demokratikus elvek figyelembe vételével működhet, ezáltal a könyvtár a demokrácia alapintézménye!
A könyvtár szakmai elveiben és mindennapi munkája során hirdeti a hagyományos emberi kommunkikáció és az új elektronikus alapú kommunikáció békés egymás mellett élését, a hagyományos és új típusú ismerethordozók egyenlőségét.
Az Európai Uniós csatlakozásunk komoly kihívásokat jelent a magyar társadalom minden rétege, intézményhálózata számára. A Füzesabonyi Városi Könyvtár igyekszik biztosítani az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek, információk hozzáférhetőségét. Népszerűsíti az EU állampolgárság eszméjét, ugyanakkor éppoly fontosnak tartja a lokálpatriotizmus szellemének erősítését, hagyományaink ápolását a helyi kulturális értékek feltárásával, nyilvánossá tevésével.
A könyvtár közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges ügyintézést, tájékozódást. Szociális funkcióját is igyekszik érvényesíteni a rászorultak, elesettek érdekében.
A könyvtár jó kapcsolatokat igyekszik kialakítani a szakma képviselőivel, a település intézményeivel, nyitott minden intézményi és civil kezdeményezésre, amely a könyvtári ellátás színvonalát emelei, a város kulturális életét színesíti, azt megörökíti.
A könyvtár dolgozói igyekeznek megfelelni a szakmai és társadalmi kihívásoknak, átlátható, rugalmas vezetésű intézményt működtetnek.

 
 
 
Untitled Document
E-mail címek: könyvtár: fuzkonyv@freemail.hu web-fejlesztõ: lektron@axelero.hu
Az oldal 800*600-as felbontásra lett optimalizálva. Ajánlott felbontás: 1024*768.