Egy rutinos tapasztalt Jediről van szó. Fél esztendeje látom harcolni, és elmondhatom, hogy a Single kard kiváló forgatója. A GMC Klán CL-je. Saját bevallása szerint türelmes, ám de látni fel-fel bukkanó, nagyon enyhe hatalomvágyát; bár ez az Ő esetében a legvégső kitartásra ösztönzi. Így sikerül legyőznie a benne szunnyadó gonoszt. Sikerül egyensúlyt találnia a lelkében uralkodó jó és gonosz között. Remélem az egyensúlyt megtartja az Akadémia falai közt is és nagyszerű tanár ill. barát válik belőle.

  Jelleme: -kifinomúlt vívó

                   -teljes tökéletességre való törekvés

                   -enyhe türelmetlenség

by Koppány

  Fegyver :

Viator

A Viatort az Erő hozta létre több hatalmas jedi és sith segítségével. Alkotórészei a legritkább anyagok, melyek galaxisok eldugott bolygóiról származnak. Ezen elemekből készült el évezredek alatt és vált legendává. A kard szívében rejtező kristályból a jedi holokronok és mítoszok szerint csak kettő darab létezik a világon. Ritkasága abban rejlik, hogy e misztikus matériát az Erő táplálja, így gyakorlatilag örökéletű.

E fegyver hatalma felfoghatatlan és csak a legkiválóbb, leghatalmasabb jedik illetve sithek képesek használni.

 

 

G3cc0 Tanulói

Kiva Padawan

 

     G3cc0 Tanmenete

1. Ismeretek a Jedi, a sötét Jedi és a Sith szellemiségről

2. Jedi gondolkodásmód; és a Jedikkel szembeni elvárások

2.1 Konfliktus kezelés

3.  Gyakorlati oktatás

3.1 Fogalmak tisztázása; mester és padawanja közötti jelrendszer megismerése

3.2  Mozgás koordináció fejlesztése

3.2.1 Támadás elöl való elmozdulás

3.2.2 Precíziós ugrás gyakorlása

3.3  Kombók (nem „KATA”) elsajátítása, készség szintig való gyakorlása

3.3.1 Kombók alkalmazása éles helyzetben

3.3.2 Kombó trükkök, speciális technikák

3.4  Harci technikák megismerése

3.4.1 Sweep

3.4.2  Poke

3.4.3 Egyebek

3.5  A védekezés

3.5.1 Védekezés mozgással

3.5.2 Védekezés karddal

3.5.3 Ellentámadás

4. Gyakorlás a vizsgára