Wick 2006 Márciusában került be az Akadémiára, Sir Osamis ajánlásával. Osamisnak sokat jelent az Akadémia és nagyon megbízható ember is, de a kérését Wickről mindenképp el kellet fogadtatnom a többiekkel. Azomban a tagok is rábólintottak a kérésre és most már mondhatom nem tették rosszul. Wickben olyan embert ismerhettünk meg, aki inkább a párbeszédek nagymestere. Nála inkább a toll , mint a kard dominál. Akadémiánkon idővel ki is érdemelte az írnoki rangot, amit ez idáig rendkívül jól végez.

Tanulóvá válás. Wick már próbaidejét régen letöltvén felkeresett engem, hogy elvállalnám e Single Kard és az Erő használatának oktatását. Mérlegelvén a Tagok és a Rendfenntartók véleményét Wick személyéről, elvállaltam az ügyét.

Jelleme: -Bőbeszédű, érvelős, szellemes

Kardja: Narancs single amit egy halott jedi mellől emelt el még kis Rodiani korában. A Kard kiléte homályba vész. Jelenleg az Anonimusz nevet viseli.

Koppány

 

Főoldal

Wick

Küldetések