Gara község labdarúgásának története

                              1925 - 2005

Köszönet Molnár Mártonnak, a könyv írójának és szerkesztőjének, Faragó Pálnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a gazdag, helyi futballtörténeti dokumentumot.

 

Tisztelt olvasók!

          Összegyűjtve  szeretett  községünk  sporttörténeti anyagát, arra gondoltam, hogy megosztom  Önökkel ezt a nagy eszmei értéket képviselő történelmi anyagot. A teljes anyag, az írások és fényképek összeállítása sokkal könnyebb  volt,  mint  az elkészült anyag olyan formába hozása, hogy az méltó legyen a teljes írás értékéhez, hiszen nem kevesebb, mint 80 év  /1925-2005/ anyaga szerepel benne. Sokan fognak találkozni régi  ismerőseik,  barátaik  nevével és fényképeivel. Bízom benne sok régi szép emlék fog előkerülni a tarsolyokból. A könyv eszmei értékét a fényképek adják, hiszen benne van az első Garai Foci Csapat fényképe 1925-ből, amit biztosan nagyon kevesen láttak.

      Az anyag összeállításánál nagy segítséget kaptam Zegnál Márktól, aki  sok  érdekes  adattal, és információval növelte a könyv teljességét. 

      Külön  köszönet  azoknak  a garai  lakosoknak,  és vállalkozóknak, akik anyagi támogatása nélkül e könyv kiadása nem  valósulhatott volna meg.

  Tisztelettel!

 Gara 2005 április 30

                                                                                                                                 

                                                                                                                                Molnár Márton

 

BEVEZETŐ

              A sporttárgyú rajzok hírül adják a ma emberének, hogy már a társadalmi fejlődés kezdeti szakaszában is fejlett és tudatos sporttevékenység folyt. A sport és testkultúra még is a XX. Században  jutott  olyan  fokra,  hogy  a tömegek nélkülözhetetlen szórakozásává, sőt létszükségletévé vált. A sport vonzása az  ifjúság körében fokozódott. A játékos időtöltésből kivált a modern versenysport, mely  ezreket foglalkoztat, és nézők millióit, milliárdjait szórakoztatja. A sport a mai élet nélkülözhetetlen színfoltja, mindennapjaink tartozéka lett.

Ez a megállapítás igaz Gara községre is. Községünk sporttörténetének közreadásakor két célt tűztünk ki magunk elé:

        1, a már összegyűjtött és feldolgozott anyaggal, írásban és képekben megörökítsük községünk sporttevékenységét, az első kezdeti lépésektől napjainkig

        2, további anyaggyűjtéssel kiegészítsük, teljesebbé és pontosabbá tegyük

 

 

1925- től  2005- ig

Az első hivatalos csapat

1929

             Az eddigi gyűjtőmunka alapján túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy Gara község sporttevékenységének elindításában elévülhetetlen érdemei vannak Lajtai (Loob) Nándor tanítónak. Az első labdarúgó csapat életrehívása az ő nevéhez fűződik. Ő egyben edző és játékos is volt. Ekkor még nem volt sportegyesület. Első mérkőzésüket a szomszéd Csátal- ja község labdarúgó csapatával vívták.  Szó  szerint vívták, mert a mérkőzés 1:1-es állásánál született egy gól, amit háló hiánya nélkül nagyon nehéz volt megítélni. Így a felek, az ekkor  divatos  megoldáshoz, a párbajhoz folyamodtak, ezzel döntötték el a mérkőzés végeredményét.

Az 1929 évi csapat tagjai:

Lajtai Nándor, Zórity Jakab, Majer István, Schmidt János,

Velker Henrik, Velker Vilmos, Vidákovity Mátyás,

Ingrund János, Heibili Antal, Stercel Brúnó

                                                                             Schmidt József

 

 

 

A sportegyesület vezetői, edzői és labdarúgói 1944 és 1964 között

Edző: Lovrity Sándor

Intéző: Hajdú István

 Játékosok:

 Karagity István, Szabó István, Páncsity Mátyás, Kajtár Géza, Mikus János, Faller József, Bédity Márton, Erdős Ferenc, Babity Jakab, Tóth József,

Disztl Péter, Hummel István, Bogos Vilmos, Kubatov Miklós,

Páncsity Péter, Nagy József, Uher Viktor, Klein István,

Salamon Árpád, Kálóczi János, Kassai Jenő,

                                                                             Milyacski János

 

Az 1950-es évek legjobb garai foci csapatának összeállítása:

                                                       Edzők: Balazsity István, Lovrity Sándor

Intéző: Hullár Pál

 Játékosok:

 Disztl Péter, Vattai Lajos, Földes Lajos, Karagity István, Babity Jakab, Dujmov Antal, Aladzsity János, Páncsity Mátyás, Bogos Vilmos,

                                                               Bédity Márton, Probolyácz Miklós

 

A sportegyesület vezetői, edzői és labdarúgói

1965-1974 között

 1965-1966-os idény

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

 Labdarúgók:

 Barta Ferenc, Májer Sándor, Miklós István, Beretka István, Sibalin Antal, Osztrogonácz József, Salamon Árpád, Jakab Ferenc, Molnár Mátyás,

Miklós János, Zorn József, Tényi Antal, Zomborcsevics Mátyás,

                                                           Tomaskov János, Dobrotka Sándor

 

 

 

1966-1967-es szezon

Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Labdarúgók:

 Májer Sándor, Barta Ferenc, Miklós István, Beretka István, Sibalin Antal, Osztrogonácz József, Salamon Árpád, Jakab Ferenc, Szűcs Lajos, Zorn József

Molnár Mátyás, Zomborcsevics Mátyás, Tényi Antal, Tomaskov János

 

1967-1968-as idény

Edző:Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

 Labdarúgók:

 Májer Sándor, Barta Ferenc, Miklós István, Beretka István, Halász István

Osztrogonácz József, Tomaskov János, Babity János, Zomborcsevics Mátyás,

Hollósi József, Szabó László, Török József, Török István, Jakab Ferenc,

Tóth László, Takács István

 

 1968-1969-es idény

 Edző:   Karagity István

Szakosztályvezető:  Aladzsity János

 Játékosok:

 Tóth János, Barta Ferenc, Miklós István, Beretka István, Osztrogonácz József,

Sibalin Antal, Tomaskov János, Jakab Ferenc, Takács István, Salamon Árpád, Wolfárd Mihály, Zorn József, Molnár Mátyás, Török József, Zomborcsevity Mátyás

 

1969-1970-es idény

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

 Játékosok:

 Dárdai Menyhért, Barta Ferenc, Salamon Árpád, Miklós István, Beretka István, Halász István, Zorn József, Sibalin Antal, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Jakab Ferenc, Takács István, Tényi Antal, Szabó László, Török József

 

 

 

1970-1971-es idény

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

 Játékosok:

 Fulcz Péter, Barta Ferenc, Miklós  István, Beretka István, Halász István, Sibalin Antal, Osztrogonácz József, Takács István, Tomaskov János, Tényi Antal, Szabó László, Zomborcsevity Mátyás, Török József, Jakab Ferenc, Török István

  

1971-1972-es idény

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

 Játékosok:

Fulcz Péter, Barta Ferenc, Miklós István, Beretka István, Halász István, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Babity János, Hollósi József, Zomborcsevity Mátyás, Szabó László, Török József, Török István,

Jakab Ferenc, Tóth László, Takács István

  

Ezekben az időkben olyan társadalmi vezetők voltak a labdarugó csapat mellett, mint Erdős Béla, Hullár Pál, valamint Gáspár Imre tanító, akik minden szabadidejüket a csapat érdekének vetettek alá. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az akkori szponzort sem: a Garai Állami Gazdaságot, aki anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott a csapat sikeres szerepléséhez. Külön meg kell említeni az akkori Állami Gazdaság igazgatóját, Pusztai Józsefet, aki szívvel-lélekkel a csapat mellett volt.

 

 

1972-73-as idény

Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Játékosok:

Fulcz Péter, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergman János, Osztrogonácz József,Tomaskov János, Tóth László, Takács István, Zomborcsevity Mátyás, Babity János, Uher Viktor, Vedelek Antal, Hollósi József, Murinyi Ferenc, Török István

 

1973-74-es idény

Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Játékosok:

Fulcz Péter, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergman János, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Tóth László, Takács István, Zomborcsevity Mátyás, Babity János, Uher Viktor, Vedelek Antal, Hollósi József, Murinyi Ferenc, Török István

Tíz év alatt összesen 34 játékos szerepelt a bajnoki mérkőzéseken. Ebben az időszakban olyan társadalmi vezetők  működtek az egyesületben, mint Aladzsity Iván bácsi, aki mint játékos és  vezető nagyon sokat tett a garai labdarúgásért. Itt kapcsolódott be a sporttevékenységbe Antal Ferenc, aki szintén odaadóan és lelkesen látta el intézői feladatát.  Ekkor  már a Garai Vörös Csillag TSz vette át a szponzori szerepet. A  termelőszövetkezet az anyagi támogatás mellett a csapat utaztatását is átvállalta, ami igen nagy segítség volt a szakosztálynak, ezért külön köszönet az akkori vezetésnek.

 

 

 

A sportegyesület vezetői és labdarúgói 1974-1995-ig

 1974-75-ös idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Fulcz Péter, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergmann János, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Zomborcsevity Mátyás, Tényi Antal, Takács István, Tóth László, Babity János, Uher Viktor, Vedelek Antal, Hollósi József, Murinyi Ferenc, Szabó László, Török István  

 

 1975-76-ös idény:

 Edző: Nagy József

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

Kubatovics Mátyás, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergmann János, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Mester István, Zomborcsevity Mátyás, Tényi Antal, Takács István, Tóth László, Uher Viktor, Hollósi József, Miskó Pál, Nagy Károly, Sibalin István, Szabó László, Dujmov István  

 

1976-77-ös idény:

Edző: Nagy József

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

Kubatovics Mátyás, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergmann János, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Zomborcsevity Mátyás, Tényi Antal, Takács István, Tóth László, Uher Viktor, Hollósi József, Miskó Pál, Nagy Károly, Dujmov István, Márton Lázár

 

 

1977-78-ös idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Aladzsity János

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Aranyos Tibor, Forrai István, Kubatovics János, Bergmann János, Osztrogonácz József, Tomaskov János, Zomborcsevity Mátyás, Tényi Antal, Takács István, Tóth László, Uher Viktor, Hollósi József, Miskó Pál, Nagy Károly, Dujmov István, Márton Lázár

 

1978-79-es idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Aranyos Tibor, Forrai István, Osztrogonácz József, Kubatovics János, Zomborcsevity Mátyás, Tomaskov János, Miskó Pál, Sibalin István, Hollósi József, Tóth László, Tényi Antal, Márton Lázár, Murinyi Ferenc, Mester István

 

1979-80-as idény:

Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Aranyos Tibor,Kühner Pál,  Forrai István, Osztrogonácz József, Bergmann János, Zomborcsevity Mátyás, Tomaskov János, Miskó Pál, Sibalin István, Dujmov István, Uher Viktor, Gyulavári Antal, Nagy Károly, Murinyi Ferenc, Mester István

 

 

 

1980-81-es idény:

 Edző: Zomborcsevity Mátyás

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Kühner Pál,  Forrai István, Osztrogonácz József, Bergmann János, Tomaskov János, Miskó Pál, Sibalin István, Dujmov István, Hollósi József, Gyulavári Antal, Nagy Károly, Murinyi Ferenc, Mester István

 

1981-82-es idény:

 Edző: Zomborcsevity Mátyás

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

Kubatovics Mátyás, Kühner Pál, Murinyi Ferenc, Keresztes Zoltán, Kricskovics Ferenc, Kövecses Pál, Bergmann János, Molnár Csaba, Magyari Zsolt, László István, Antal Ferenc, Kocsis Sándor, Nagy Károly, Molnár József, Miskó Pál, Czokoly István

 

1982-83-as idény:

 Edző: Gyulavári Antal

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc 

Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Kühner Pál, Murinyi Ferenc, Keresztes Zoltán, Kricskovics Ferenc, Kövecses Pál, Molnár Csaba, Pál László,Kühner József, Bergmann János, Magyari Zsolt, László István, Antal Ferenc, Kocsis Sándor, Nagy Károly, Molnár József, Farkas Tibor, Miskó Pál, Czokoly István

 

 

1983-84-es idény:

 Edző: Nagy József

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Einhorn György, Kühner Pál, Murinyi Ferenc, Kricskovics Ferenc, Bende György,  Szűcs Attila, Molnár Csaba I, Pál László, Molnár Csaba II, Gaál István, Antal Attila,  Magyari Zsolt, László István, Nagy Károly, Molnár György, Fazekas György, Farkas Tibor, Czokoly István

 

1984-85-ös idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Kühner Pál, Kricskovics Ferenc,  Szűcs Attila, Molnár Csaba II, Gaál István, Antal Ferenc,  Magyari Zsolt, Farkas Tibor, K Imre József, Schneider Sándor, Czokoly István, Kocsis Sándor, Koller Sándor, Aladics Róbert, Kertész Tibor, Pál Zoltán

 

1985-86-os idény:

 Edző: Nagy József

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Kühner Pál, Kricskovics Ferenc,  Szűcs Attila, Molnár Csaba II,  Magyari Zsolt, Farkas Tibor, K Imre József,  Czokoly István, Aladics Róbert, László István, Keresztes Zoltán, Hunya József, Pál László

 

 

1986-87-es idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Kühner Pál, Farkas Tibor, Gera György,  Czokoly István, Aladics Róbert, László István, Keresztes Zoltán, Hunya József, Pál László, Nagy Zoltán, Keresztes Gyula, Molnár József, Szebeni László, Antal  Attila, Bíró János, Kertész Ferenc

 

1987-88-as idény:

 Edző: Karagity István

Intéző: Antal Ferenc Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

 Játékosok:

 Kubatovics Mátyás, Farkas Tibor, Gera György,  Czokoly István,  László István, Keresztes Zoltán, Hunya József, Keresztes Gyula, Molnár József, Szebeni László, Bíró János, Trabajkó Zsolt, K Imre József, Kricskovics Ferenc, Kaiser József, Kiss Tibor, Nánási László, Farkas Zsolt, Magyari Zsolt, Szőts Antal, Murinyi Ferenc, Aba Endre

 

1988-89-es idény:

Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Farkas Tibor, László István, Keresztes Zoltán, Hunya József, Keresztes Gyula, Molnár József, Trabajkó Zsolt, K Imre József, Kricskovics Ferenc, Kaiser József, Nánási László, Farkas Zsolt, Pál László, Nagy Zoltán, Pál Zsolt, Farkas István, Nagy István, Szemerédi Imre, Aladics Róbert, Schaffer Gábor, Godó Ferenc

 

 

1989-90-es idény:

 Edző: Veszelyi Ferenc

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Farkas Tibor, László István, Keresztes Zoltán, Molnár József, K Imre József, Kricskovics Ferenc, Kaiser József, Farkas Zsolt, Pál László, Nagy Zoltán, Pál Zsolt, Farkas István, Nagy István, Szemerédi Imre, Aladics Róbert, Kajtár István, Kiss Artúr, Kertész Tibor

 

1990-91-es idény:

 Edző: Tóth László

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Farkas Tibor, László István, Keresztes Zoltán, Hunya József, K Imre József, Kricskovics Ferenc, Farkas Zsolt, Pál László, Nagy István, Szemerédi Imre, Kiss Artúr, Marosovity Zoltán, Antal Tamás, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Molnár József

 

1991-92-es idény:

 Edző: Tóth László

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

 Farkas Tibor, László István, Keresztes Zoltán, Kricskovics Ferenc, Farkas Zsolt, Pál László, Nagy István, Szemerédi Imre, Marosovity Zoltán, Antal Tamás, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Babits Ottó, Müller Mátyás, Antal Sándor

 

 

1992-93-as idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Takács István

 Játékosok:

 Farkas Tibor, László István, Keresztes Zoltán, Kricskovics Ferenc, Farkas Zsolt, Pál László, Szemerédi Imre, Marosovity Zoltán, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Babits Ottó, Müller Mátyás, Antal Sándor, Mohai Mihály, Sétáló János, Princz József, Takács Ákos

 

1993-94-as idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Takács István

 Játékosok:

 Farkas Tibor, Keresztes Zoltán, Kricskovics Ferenc, Farkas Zsolt,  Szemerédi Imre, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Babits Ottó, Müller Mátyás, Mohai Mihály, Sétáló János, Princz Tamás, Takács Ákos, Tényi László, Marosovity Zoltán, Nagy Zoltán, Miklós Zoltán, Kiss Artúr

 

1994-95-ös idény:

 Edző: Tóth László

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Szemerédi Imre, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Gyetvai Attila, Kiss Artúr, Mihó Tibor, László István, Leitner Gábor, Vancsics László, Antal Tamás, Antal Ferenc, Pál László, Nagy István, Nagy József, Walkowicz Macsej, Kubatov Márton, Kiss László, Aladics Gábor, Lengyel Gábor, Bischof Zoltán

 

 

Öregfiúk Dávodon

 

1995-96-os idény:

 Edző: Karagity István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Szemerédi Imre, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Gyetvai Attila, Kiss Artúr, László István, Leitner Gábor, Antal Tamás, Antal Ferenc, Pál László, Nagy István, Nagy József, Kubatov Márton, Kiss László, Aladics Gábor, Lengyel Gábor,

  

 1996-97-es idény:

 Edző: Mazug István

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Szemerédi Imre, Kubatovics Mátyás, Bíró János, Gyetvai Attila, Kiss Artúr, László István, Leitner Gábor, Antal Tamás, Antal Ferenc, Pál László, Nagy István, Nagy József, Kiss László, Aladics Gábor,

  

1997-98-as idény:

 Edző: Francsovics Tibor

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Gyetvai Attila, Kiss Artúr, László István, Leitner Gábor, Antal Tamás, Antal Ferenc, Pál László, Nagy István, Nagy József, Domokos István, Walkowicz Macsej, Körbei Zoltán, Kubatov Márton, Bakai Tamás

 

 

1998-99-es idény:

 Edző: Baráth Lajos

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Leitner Gábor, Antal Tamás, Pál László, Domokos István, Walkowicz Macsej, Bakai Tamás, Miókovics Zoltán, Hegedűs Zsolt, Péta Károly, Babits Ottó, Németh Zoltán, Szabó Viktor, Bíró János, Uher Attila, Klemm Lajos

 

1999-2000-es idény:

 Edző: Tóth László

Szakosztályvezető: Molnár Márton

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Pál László, Walkowicz Macsej, Babits Ottó, Zsibrek Zoltán, Nagy István, Farkas Zsolt, Farkas Tibor, Marosevity Zoltán, Györgyfalvi László, Tényi László, Rácz Béla, Körbei Zoltán, Antal Zoltán, Csobolya István, László István, Kubatovics Mátyás

  

2000-2001-es idény:

 Edző: Zsibrek Zoltán

Szakosztályvezető: Pestalits János

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Walkowicz Macsej, Babits Ottó, Nagy István, Farkas Zsolt, Farkas Tibor, Marosevity Zoltán, Györgyfalvi László, Tényi László, Körbei Zoltán, Antal Zoltán, Csobolya István, László István, Domokos István, Vattai Tamás, Horváth István, Molnár Attila

 

 

2001-2002-es idény:

 Edző: Tóth László

Szakosztályvezető: Kovács Dénes

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Walkowicz Macsej, Csobolya István, Horváth István, Molnár Attila, Murinyi Csaba, Horváth Attila, Antal Zsolt, Takács Krisztián, Kassai Ernő, Bakai Tamás, László Zoltán, Bakai Olivér, Varró Károly, Kohán Sándor, Bátori Tamás,

 

2002-2003-as idény:

 Edző: Szemerédi Imre

Szakosztályvezető: Takács István

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Walkowicz Macsej, Csobolya István, Molnár Attila, Murinyi Csaba, Horváth Attila, Antal Zsolt, Takács Krisztián, Kassai Ernő, Bakai Tamás, László Zoltán, Bakai Olivér, Varró Károly, Kohán Sándor, Szabó Tibor, Szemerédi Imre

  

2003-2004-es idény:

 Edző: Keresztes Zoltán

Szakosztályvezető: Takács István

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Walkowicz Macsej, Murinyi Csaba, Horváth Attila, Antal Zsolt, Takács Krisztián, Kassai Ernő, Bakai Tamás, László Zoltán, Bakai Olivér, Szabó Tibor, Szemerédi Imre, Milánkovics István, Szűcs János, Nagy István, Antal Zoltán, Kerezsi Ferenc, Menczinger Norbert, Mészáros Alex

 

Európa Bajnokság 1972. Páncsics Miklós a Magyar Válogatott csapatkapitánya

 

2004-2005-es idény:

 Edző: Keresztes Zoltán, Tóth László

Szakosztályvezető: Takács István

Intéző: Antal Ferenc

 Játékosok:

  Antal Tamás, Walkowicz Macsej, Murinyi Csaba, Horváth Attila, Antal Zsolt, Takács Krisztián, Bakai Tamás, László Zoltán, Bakai Olivér, Szabó Tibor, Szemerédi Imre, Milánkovics István, Szűcs János, Kerezsi Ferenc, Menczinger Norbert, Vattai Tamás, Varró Károly, Molnár Attila, Krizsák László

                                                                                    

 

Nem szabad azonban megfeledkezni azokról a garai labdarúgókról, akik játéktudásuk révén magasabb osztályú csapatokhoz igazoltak. Jó játékukkal öregbítették Gara község labdarúgó és sport hírnevét. Meg kell azt is állapítani, hogy Gara község labdarúgása a Magyar Válogatottnak is adott játékosokat. Ők a következők voltak:

 Páncsics Miklós a Ferencváros, majd a Honvéd játékosa, aki 37-szer húzhatta magára a Címeres mezt.

 Dunai II. Antal a Pécsi Dózsa, majd az Újpesti Dózsa játékosa, és 31- szeres Magyar válogatott.

 Dunai János a Pécsi Dózsa játékosa, 1-szeres Magyar Válogatott.

  

A Magyar Bajnokság II ligájában az alábbi játékosok szerepeltek:

Kálóczi János a Budapesti III. kerületi TTVE-ben

Miklós István a Szekszárdi Dózsában

László Zoltán a Bajai SK-ban

Szűcs László a Bajai SK-ban

 

Az ezüst cipős Dunai II. Antal

 

A Magyar Bajnokság III. ligájában szereplő játékosok:

 Disztl Péter, Mikus János, Páncsics Péter, Heringer János, Viszmeg István, Kajtár Géza, Tényi Antal, Zomborcsevity Mátyás, Babity János a Bajai Építők labdarúgói

 Kubatov Miklós a Bajai Bácska ladarúgója

 Osztrogonácz József a Szegedi AC játékosa

 Karagity István, Gojtán István a Kalocsai VTSK labdarúgói

 Páncsics István a Kecskeméti SC játékosa

 Kühner Pál a Kiskunhalasi Gábor Áron labdarúgója volt.

  

Ezekre, a játékosokra büszkék vagyunk, mert igen kemény és odaadó munkával érték el ezt az eredményt. Példaképül állítjuk őket a mai fiatalok elé.

  

 Labdarúgó  csapatunk a  70-es  évek  elejéig  a Megyei I. osztályban szerepelt, majd kiesett a Megyei II. osztályba, ahol jelenleg is szerepel. A Megyei II. osztályban a csapat teljesítménye és helyezése az elvárásoknak, és az adott lehetőségeknek megfelelő.  Sokszor  voltunk  a  feljutás küszöbén, azonban az utolsó mérkőzéseken elcsúszott a magasabb osztályban való szereplés. Ahhoz, hogy a csapat  az  első  osztályba  jusson,  sok körülménynek meg kellene változnia. A csapat játékos állománya megfelelne az első osztály színvonalának, azonban az anyagi fedezet nem teszi ezt lehetővé.

 

Az aréna,

 

és a szurkolók

 

A labdarúgó szakosztály működési körülményei

 

 Sportolóink sokkal nagyobb teljesítményre és még jobb eredményekre is képesek lettek volna.  Hogy ez miért nem vált valóra??? A válasz nagyon egyszerű: a mostoha körülmények  miatt.  A garai sportegyesület soha nem rendelkezett megfelelő eszközökkel,  létesítményekkel,  és  ami  a  legfontosabb megfelelő anyagi háttérrel, támogatással. Azzal kellett gazdálkodni, ami volt, és arra kellett költeni, amire jutott a szerény anyagiakból.  Alapvető  feladat volt a pálya fenntartása, karbantartása, a játékvezetői díjak biztosítása, és ha jutott a felszerelés pótlása. Ki hinné el a mai játékosok közül,  hogy  hajdanán  a  sportolók szállítása lófogatos szekérrel, vagy kerékpárral történt? Korszerűbb  körülmények voltak akkor, amikor Zetorral vontatott pótkocsi, majd nyitott teherautó váltotta fel az előbbi eszközöket, s végül már autóbusz is a rendelkezésre  állt. Csakhogy egyetlen jármű sem volt képes kiszolgálni a labdarúgó – serdülő, ifjúsági, felnőtt- és a kézilabda csapatot. Így nem maradt más, mint a játékosok, szurkolók és a szülők saját kocsijukkal segítettek  az  utaztatásban.  Arra  már csak az idősebbek emlékeznek, hogy a játékosok többsége nehéz fizikai munkát végzett még vasárnapokon is a mérkőzések  kezdetéig,  és  így álltak be a csapatba. Hasonló körülményekről szólhatunk a közelmúltból is, amikor a fiatalok egymást segítve a házépítésben, szombat és vasárnap kalákában dolgoztak, majd délután a pályán játszottak. Ilyen vállalásra, csak azok képesek, akik szívvel-lélekkel szeretik a sportot. Végül elismerés és köszönet annak a néhány edzőnek, segédedzőnek, technikai  vezetőnek  és  önzetlen  támogatónak,  akik többségében társadalmi munkában szervezték, irányították és segítették a garai sport működését.

Az aktív szereplésen túl az idősebb játékosok csapatba szerveződve vesznek részt  a  hazai és nemzetközi versenyeken, barátságos mérkőzéseken és részt vesznek az öreg fiúk bajnokságában.

Említést kell tenni a lelkes szurkolókból és néhány idősebb játékosból összeálló  utcai  csapatokról  is,  akik igen kemény helyi küzdelmet vívnak egymással.

És köszönetet kell mondani  azon  szurkolóknak  is, akik mérkőzésről - mérkőzésre  elkísérik  a  csapatot  és dacolva időjárással, vereséggel és győzelemmel, kitartanak a labdarúgó csapat mellett.

 

Az elmúlt 80 év összegzése

 

Az 1920 - as,  és az  1930 - as  évekből kevés ismert adatunk, információnk és fényképünk van. Ezekről, az évekről, csak kivonatosan sikerült, a legfontosabb eseményeket és eredményeket megosztani Önökkel tisztelt sportbarátok. Ennek legfőbb  oka,  hogy a sportolók, sportvezetők és az irányítók, már nincsenek az élők sorában. Az 1940 - es  évektől  kezdve azonban sokkal több adathoz, fényképhez jutottunk, amit megosztunk  a  sportszerető garai lakosokkal. Ebben az időszakban Gara községben a labdarúgáson kívül igen élénk volt az atlétika és a lövészet.

Az 1960 - as években atlétáink még részt vettek megyei versenyeken, nem is rossz eredménnyel.  A sportlövészet is jól működött, hiszen Országos Bajnokságon csapatban 5. helyezést értek el. Ezekben, az években indult be a kézilabda is a községben, amelyben sportolóink szép eredményeket értek el. Azonban a 60-as évek végétől már csak két szakosztályban, labdarúgás és kézilabda, űzhették a sportot fiataljaink.  Sajnos  egyre kevesebb fiatal érdeklődik a sportok iránt. A sport, a mozgás örömét felváltotta, az otthoni számítógép előtt ülés és a disco.  Ez - az érdektelenség megmutatkozik az eredményekben is. Gondoljunk az 1950 - es, 1960n- as, 1970-es és az 1980-as évek szép labdarúgó és kézilabda eredményeire, amikor még a csapatok a Megyei I. osztályban szerepeltek, és sok  örömet  szereztek  a  község  sportszerető  lakosainak.  Meg kell  említeni azonban, hogy az eredményes versenyzés nélkülözhetetlen feltétele, az anyagi és az erkölcsi támogatás. Sajnos napjainkra az anyagiak  beszűkültek,  az egyesület állandó nehézségekkel küzd,  ami  az  eredményeken  is  megmutatkozik. Egyedüli  támogató  az  Önkormányzat, sajnos ez a támogatás nem elegendő a működéshez. Meg kell még említeni a sportlétesítmények állapotát is, ami sok kívánnivalót hagy maga után. A sportpályán a lelátó és az öltöző állaga nagyon rossz.  Ha  mindezek a problémák megoldódnának, én hiszem azt, hogy a fiatalok is jobban érdeklődnének a sport és a mozgás iránt. Minden községi vezetőnek érdeke kell legyen,  hogy kimozdítsuk gyermekeinket és unokáinkat a szoba „fogságából”, és rábírjuk őket a szabadidejű egészséges mozgásra és a sportolásra. Mindezen problémák megoldásában bízva további sikerekben reménykedem, ehhez erőt a 80 év sportsikereinkből kell merítenünk. Mert nem elég az eredményeket elvárni, ahhoz biztosítani kell a megfelelő anyagi feltételeket, és erkölcsi támogatást is adni kell.

  Tisztelettel:

                                                                                           Molnár Márton

 

A Garai KSE focistái:

 

Aladzsity Péter, Aladzsity János, Aladzsity István, Antal Márton, Aba Endre, Antal Zoltán, Antal Ferenc, Antal Attila, Antal Tibor, Antal Tibor,  Antal Tamás, Antal Zoltán, Antal Sándor, Antal Dávid, Antal József,  Antal Krisztián, Antal Dávid, Antal Dávid, id. Aranyos Tibor, ifj. Aranyos Tibor,  Antal Zsolt, Aladics Róbert, Aaladics Csaba, Aladics József, Árokszállási Krisztián,  Ábrahám  Krisztián,  ifj.  Aladzsity István,  Babity Mátyás,  Babity Miklós,  Babity Alojzia, Babity Jakab, Babity Pál,  Babity János, Babó Károly,  Babicz István, Babits Ottó, Babity Péter, Bakai József,  Bakai Tamás,  Bakai Olivér,  id. Bandzsák Pál, ifj. Bandzsák Pál, Bajzák Sándor, Bacsi László, Bacsi Frigyes, Bacsi Szabolcs, Balogh István, Balogh József, id. Balogh Antal, ifj. Balogh Antal, Balogh Ferenc,  Balogh Tibor,  Balogh Zsolt,  Balogh Adrián,  Balogh Erik,  Bíró Istán, id. Bartha Ferenc, ifj. Barha Ferenc, Barta István, Barna János, id. Bajai László,  ifj.  Bajai  László,  Barna  István,  Bien  Antal,  Beretka  István,  Bédity Márton,  Bogos Vilmos,  Bergmann János,  Bergmann Bertram,  Békési Zoltán, Békési Attila, Bende György, Bíró János, Bárkányi Zoltán, Bérdi János, Bozsó István, Bajai Zoltán, Bukta Krisztián, Berecz Mirkó, Bréti László, Boros Attila, Bréti Kálmán,  Bátori Tamás,  Balázs György,  Bartyik Mihály,  Czokoly Géza, Czokoly István, Czombos Lajos, Császár Roland, Császár Kornél, Cseke Antal, Csiki  Béla,  Csiki  Piusz,  Csiki  Lázár,  Csűri  István,  id. Csobolya  István,  ifj. Csobolya István, Cobor Richárd,  Dujmov András,  Dobler János,  Disztl Péter, Dárdai Menyhért,  Dobrotka Sándor,  Dujmov  István,  Dobler  József,  Dudás György,  Domokos István,  Detári Ferenc,  Elmer Antal,  Elmer József,  Engárt István, Erdős Ferenc, Érczi János, Einhorn György, Erős Géza, Engert Martin, Faller József,  Forrai Mátyás,  Forrai Mihály,  Földes Lajos,  Forrai István,  id. Faragó Pál,  ifj. Faragó Pál,  Forrai Ambrus,  id. Fulcz  Péter,  ifj. Fulcz  Péter, Fulcz Ferenc, Füredi László, Faller Attila, Faller Ferenc,  Faller Krisztián, Farkas Tibor, Farkas Zsolt, Farkas Sándor, Farkas István,  Fazekas István,  Fazekas Csaba, Forrai Csaba, Fekete János,  Fehér Milán,  Fercsák József,  Faragó Deján, Faragó Dusán,  Fazekas Zsolt,  Fazekas Roland,  Gojtán Antal,  Gojtán István,  Glavánovity Ferenc,  Gojtán  János,  Gyulavári  Antal,  Gilián  Ferenc, Gubucz Lajos, Gaál László, Gaál István, Galó Tamás, Gaál Tamás, Galambos Zoltán,  Galántai Zoltán,  Gömzsik István,  Godó Ferenc,  Gumpl Antal,  Gera György,  Györe Gábor,  Györgyfalvi László,  György Tamás,  Gyetvai Mátyás, Gyetvai János,  Gyetvai Attila,  Gyurkovics Norbert,  Gránási Dávid,  Gránási Csaba, Gaál Kornél, Hummel István, Heibili Antal, Heringer Vendel, Heringer János, Halász István, Heffner György, Horváth Csaba,  Horváth Zdenkó,  Horváth  János,  Horváth  István,  Horváth Attila,  Horváth Roland,  Hidas Gábor, Hilcz Zoltán,  Hegedűs Zsolt,  Hunya József,  Hirsléger József,  Hullár Roland, Hermanucz Norbert, Holbrik Kornél, Hortobágyi Norbert,  Halász Imre,  Ingrund János, Illi Antal, Imre Gábor, Imre Péter, Jeszenovity Mátyás, Jéger Lőrinc,  id. Jankó Endre,  ifj. Jankó Endre,  Jankó Béla,  Jakab Ferenc,  Jámbor János, Jankó Sándor, Jancsik Pál, Janicsák Mátyás, Jakab István, Jakab Csaba, Jánosik Mihály, Juhász István, Jánosik István, Jánosik Dávid, Klein István, Klenáncz József, Kling István, Keiner Antal, Karagity István, Karagity Mihály, Kálóczi János,  Kubatov János,  Kubatov János, Kajtár Géza, Kassai Jenő, Kulik Antal, Kubatov Miklós, Karagity János, Karagity István, Kubatovics János, Kubatovics Mátyás, Kajtár József, Kiss Mátyás, Kiss Albert, id. Kajtár István, ifj. Kajtár Ístván,  Kubatov Miklós,  Kubatov Antal,  Kazinczi Tamás,  Kaiser József,  Károlyi Ferenc,  Kiss Artur,  Kiss István,  Kiss István,  Kis Tibor,  Kis György,  K.Imre József,  Kricskovics Ferenc,  Kovács László,  Kertész Ferenc, Kertész Tibor, Keresztes Gyula,  Keresztes Zoltán,  Keresztes László,  Klemm Lajos, Kőrbei Zoltán, Kurta Sándor,  Kajtár Tamás, Koller Sándor, Kövecses Pál,  Kovacsik Gábor,  Kubatov Márton,  Kutyifa János, Kutyifa Zsolt, Kocsis Sándor,  Kovács Dénes,  Kerekes Pál,  Kesity Davor,  Korhecz Tamás,  Kohán Sándor,  Kohán  Péter,  Kassai Ernő,  Kricskovics Dániel,  Kricskovics Marin, Kertész Donát,  Kovács Dusán,  Koller Andor,  Krizsák László,  Khün  István, Khüner Pál, Khüner József,  Mihájlovics Dániel,  Mészáros Antal,  Miskó Pál, Miskó János, Murinyi Ferenc,  Murinyi Csaba, Murinyi Tibor, Márton Lázár, Miklós István,  Miklós János,  Mester  István,  Márton  Fábián,  Mikus, János, Mikus Árpád,  Molnár Tibor,  Miklós András,  Magyari Zsolt, Molnár Csaba, Molnár Csaba, Molnár László, Miglinczi József,  Miglinczi János, Matos Iván, Majer János, Majer Sándor, id. Molnár József, ifj. Molnár József, Molnár Mátyás,  Majer  József,  Milánkovics  István,  Majsztrovics Ignác,  Mátyás József, Milyacski János, id. Mester Vilmos, Mester Vendel, ifj. Mester Vilmos, Müller János, Marosovity Zoltán, Márki Sándor, Márki Tibor, Márton Csaba, Molnár Attila,  ,Müller Mátyás,  Miokovics Zsolt,  Miokovics Zoltán,  Miokovics István, Miklós Gábor,  Miklós Krisztián,  Mihó Gábor,  Mojzes Gábor,  Mohai Mihály, Miklós Zoltán, Mozer László, Mészáros Alex, Menczinger László,  Menczinger Norbert,  Markó Erik,  Mojzes Rajmund,  Lajtai Nándor,  Leitner Gábor,  Lénárd Balázs, László István, László Zoltán, László Zoltán, László Zoltán, Lőcser József, Lei Tamás,  Nagy József,  id. Nagy Károly,  ifj. Nagy Károly,  Nagy Zoltán, Nagy Zoltán, Nagy Zoltán , Nagy István, Nagy Csaba, Nagy János, Nánási László, Nagy Gábor, Németh Zoltán, Orgovány László, Osztrogonác Antal, id. Osztrogonác József, ifj. Osztrogonác József, Osztrogonác Mátyás, Osztrogonác István, Osztrogonác Zorán, Páncsics István, Páncsics István, Páncsics Mátyás, Páncsics Péter, Páncsics Mikklós, Petrick István, Probolyácz Miklós, Petrovácz Tibor, Petrovácz Csaba, Péter Károly, Patarcsity István,  Pavlyas Zoltán,  Pál Zoltán,  Pandur  István,  Pál  László,  Pál  László,  Pál  Zsolt,  Putterer  Antal, Putterer István, Princz Tamás, Princz József,  Princz Gilbert,  Regényi József, id. Rutterschmidt Mátyás,  ifj.Rutterschmidt Mátyás,  Röckl Attila,  Röckl József,  Röckl György,  Raics Csaba,  ifj. Rákos József, Rebenszki László, Rebők Róbert, Schmidt János, Schmidt József,  Stercel Brunó, Strigl Antal, Strigl István, Sibalin Mátyás, Sibalin József, Schmitter Károly, Sibalin Antal, Szűcs Lajos,  Szabó  László,  Szűcs  János,  Szőcs  Antal,  Sibalin  István,  Szabó  Tibor, Szebeni László, Szűcs Sándor, Szűcs Attila,  Szűcs Attila,  Szűcs László,  Szűcs Árpád, id. Szabó József, ifj. Szabó József, Szabó Zoltán, Szögi Antal, Schneider Sándor,  Sági Péter,  Somosi Róbert,  Szűcs János,  Sétáló János, Sétáló István, Sétáló  Csaba,  Skutera  Mihály,  Suller  Tamás,  Szabó  Tibor,  Széll  Róbert, Schaffer Gábor, Szörényi Tamás,  Szemerédi Imre, Szudóczki Balázs,  Szemes János, Szabó Viktor, Szabó Tibor,  Sajtos Ferenc, Sántha Zoltán,  Szabó Krisztián, Tomity Mátyás, Takács István, Tomaskov István, Tomaskov János, Tényi Antal,  Török  József,  Török  István,  Toth  László,  Toth János,  Török János, Takács László,  Takács Antal,  Takács Ákos,  Talabér Zoltán,  Takács  Nándor, Török Gábor, Toth Tamás, Toth Zoltán, Trabajkó Zsolt, Tádity Gábor, Tényi László, Talabér Krisztián, Takács Viktor, Toth Márió,  id. Uher Viktor,  Uher Viktor, ifj. Uher Viktor, Uher Oszkár, Uher Attila,  Zsibrek Zoltán, Zority Jakab, Zority Gergely, Zorn József, Zomborcsevity Mátyás, Vidákovity Mátyás, id. Vattai Lajos,  ifj. Vattai Lajos,  Vattai Tamás,  Veszelyi Ferenc,  Varga Ferenc, Viszmeg István,  Wolfart Mihály, id. Wolfart István, ifj. Wolfart István, Vedelek Antal,  Vlasics Pál,  Vida Áron,  Varró  Károly,  Walkowicz  Macsej, Vörös Balázs, Vincze Tibor, Varró János