MEGJELENT!!!

Megrendelhető a zoltan.csaszar@freemail.hu címen!
Ára: 1090 Ft,-

Borito


Habár nem volt célja jelen munkának, hogy egy átfogó kritikával illesse a globalizációt, a kérdéskör értelemszerűen megkerülhetetlennek bizonyult, hiszen a média és a globalizáció kapcsolatának elemzését tűztem ki célul. Kissé esetlenül kifejezve: a múlt már a múlté, így jelen sorok írója már csak összefűzni tudta azokat a folyamatokat, amelyek a tradicionalitás korából, a modernizáción át a globalizációhoz vezettek. A jelenben azonban talán még megfogalmazhatók olyan kritikák, amelyek - a közbeszéd felszabadulása, illetve egy új értelmező nyelvi keret útján és segítségével - nemcsak a globalitás hatalmi aktorait, hanem a szélesebb nyilvánosságot is rádöbbentik, hogy a szellemi- és fizikai természet nem rabolható le a végtelenségig, még a médiával, mint figyelemelterelő és virtuális valóságokat felépítő eszköz segítségével sem!
   A globális gazdaság és a globális média tehát nincsen meg egymás nélkül: a tradicionalitás korában még létező egyén-közösség-Isten hármasának megbontása után elszabadult individuum korszakában a globális média aktív szerepet vállal az egyén (még megmaradt szakrális gyökerű) identitásának lecserélésében. Az elkülönült egyénekből álló társadalom - amely nélkülözi az egykoron szövetrendszerként működő (szakrális) közösségeket - a legalkalmasabb ugyanis arra, hogy fogyasztás útján a mindenek felett álló profit forgási sebességét garantálja. Másfelől, a globális média (és fősodratú közbeszéd!) eddig képtelennek bizonyult arra is, hogy egy olyan narratívával szolgáljon a nyilvánosságnak, amelynek segítségével a globális folyamatok értelmesen elbeszélhetők.
   Ez a fejlemény vált brutális módon nyilvánvalóvá 2001. szeptemberében, amikor nemcsak az amerikai átlagpolgár, de más (nyugati) társadalmak tagjai sem fogták fel, hogy mi is történik velük (velünk). Hiányzott tehát az értelmező módszer és a szándék is a médiában, hogy érdemi elemzések keretében fényt derítsenek a WTC-tornyok elleni tragédiához vezető okokra, és például arra, hogy miért kellett ilyetén módon alakulnia a dolgoknak az iraki háborúban és azt követően...

A szerző

A TARTALOMBÓL

Miért "csak" a média, miért csak 09/11? * A globalizációról általában * Globalizáció pró és kontra * Történelmi út a globalizáció felé: tradicionalitás, modernitás, globalitás * A külső és belső természet felsebzése és magára hagyása * A modernizáció és a globalizáció világértelmezései kerete(i) * A globalizáció rejtett, illegitim hatalomszerkezete * A média szerepe (avagy szerepnélkülisége) az emberi történelem kezdetétől * Elszigetelt, önálló, egymástól függetlenül létező spirituális univerzumok * Szakralitás és deszakralitás * A média, mint közvetítő mező, értelmezési keret * A születő modern média hatalma és szerepe a Nagy Francia Forradalomban * Az emberi természet dekonstrukciója a média segítségével * Magyarország médiaviszonyai a globális környezetben * A lokális-globális amerikai média "hagyományai" * A félelem kultúrája az amerikai sajtóban * Háború a kertvárosban * "Workplace violence" * Félelem mindentől * Tv - Másik valóság * A fekete ember... * A globális média főszereplői (2001. szeptember 11. után) * A BBC és a CNN - A hatalmas CNN-galaxis, mint globális véleményformáló * A CNN politikai kapcsolatai * "A CNN felemel és elejt" * A Murdoch-birodalom * Az al-Dzsazíra * "Hírek, amelyeket nem talál a CNN-en vagy a Fox News-on" - A másik nyilvánosság: alternatív orgánumok és az Internet adta lehetőségek * Összeesküvés-elméletek? * A fősodratú globális (amerikai) média működése 2001. szeptember 11-e után és az iraki háború folyamán * Háborús valósághow-k * A "beágyazott média" programja * Elméleti kitekintés: média és politika interakciójának elméleti modelljei Mazzolenitől * A média és politika viszonyát meghatározó paraméterek * Az al-Dzsazíra háborús valósága * Robert Fisk és társai avagy az alternatív média háborús valósága * Mea culpa * "Miért döntötte le Bush a tornyokat?" - A közbeszéd felszabadulása, felszabadítása * És végül egy "melléklet": Az izraeli-palesztin konfliktus a globális média tükrében * A globális médiatükör torzsága * Lerágott csont, de igaz: a kettős mérce

HÁTLAP


MEGJELENT!!!

Megrendelhető a zoltan.csaszar@freemail.hu címen!
Ára: 1090 Ft,-