ismertetők, leírások » létesítmények számozása

 

Trainz

 

Létesítmények (váltók, jelzők, vágányok stb.) jelölése

A MÁV F.2. sz. forgalmi utasításában, jól elrejtve, a külön könyvet képező "F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékei"-ben találtam egy nagyon érdekes fejezetet. Nagyon hasznos, az élethű MÁV pályák építéséhez elengedhetetlen infók ezek! A jelzők, váltók, vágányok stb. számozásáról szól. Ezt a fejezezt szó szerint idézem ebben az ismertetőben, megtartva a fejezetek számozását is. A nyelvezete kicsit kacifántos, ezért a könnyebb értelmezhetőség kedvéért készítettem néhány ábrát is. De mindezek előtt néhány szó a szelvényekről.

Szelvénykövek

A vasúti pálya mentén, a vonal kezdőpontjától kezdve 100 méterenként szelvénykövek (hectométerkövek) vannak elhelyezve. A századik méter után van az egyes szelvénykő, a kétszázadik méter után a kettes szelvénykő, és így tovább... A tizenhetes szelvénykő például 1700 méternél van elhelyezve (1. kép). A szelvénykövek felváltva, hol a pálya bal (páratlan számú szelvénykövek), hol a jobb (páros számú szelvénykövek) oldalán vannak elhelyezve. Minden tizedik, egész kilométernél nem hectométer, hanem kilométer kövek következnek. A kilométerkövet a szám alatt található fekete csík különbözteti meg a hectométerkőtől. Példa: a "19" jelölésű hectométer kő (ami 1900 méternél van elhelyezve) után a "2"-es jelölésű kilométer kő következik (ami értelemszerűen két kilométernél, azaz kétezer méternél van elhelyezve).

vasúti pálya szelvényezése, és fénysorompók, térközjelzők, reléépületek számozása

1. kép. Vasúti pálya szelvényezése, és fénysorompók, térközjelzők, reléépületek számozása

 

Távbeszélő jelzése

8.1. Távbeszélővel vagy távbeszélőcsatlakozóval felszerelt nyíltvonali szolgálati helyiségeket, illetve pályamenti berendezéseket T betűvel, azokat a nyíltvonali szolgálati helyiségeket ahonnan útsorompót kezelnek, S betűvel kell megjelölni.


A vágányok számozása

8.2. A vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken általában a felvételi épület előtt fekvő első vágánynál római egyes számmal kezdődik, és ezzel párhuzamos vágányokon folytatólagosan halad, majd folytatódik a szolgálati hely más elhelyezkedésű vágányain (2. kép). A kijelölt állomásokon a vágányok arab számmal is számozhatók. Új létesítményeknél a peronok A,B,C betűkkel, a vágányok arab számokkal is számozhatók.

8.2.1. Fejállomások, különleges elrendezésű személy-, teher- és rendezőpályaudvarok, gépészeti telephelyek, műhelyek, sajátcélú vasúti pályahálózatok vágányait, továbbá a szolgálati helyeken lévő széles vagy keskeny nyomtávolságú vágányokat a Forgalmi Főosztály a helyi viszonyoknak megfelelően más módon is jelölheti.

Vágányok, jelzők, váltók jelölése

2. kép. Vágányok, jelzők, váltók jelölése


A váltók számozása

8.3. A váltókat állomásokon és megállórakodóhelyeken a kezdőpont felöli oldalon arab kettes, a végpont felöli oldalon arab egyes számtól kezdve páros, illetve páratlan számokkal folytatólagosan kell számozni (2. kép). Határvonal az állomás területének középvonala.

8.3.1. Elágazó állomásokon a váltók számozása szempontjából annak a vonalnak a kezdő-, illetve végpontját kell figyelembe venni, amelyiken az állomás fekszik.

8.3.2. Átszelési váltók száma mellett "a" betű jelzi a váltó váltószámozás kezdete felé, "b" betű pedig az ellenkező irány felé eső végét.

8.3.3. Fejállomások, átrakó-, kereskedelmi és pályafenntartási telepek váltóit, továbbá a széles vagy keskeny nyomtávolságú vágányokban fekvő váltókat a Forgalmi Főosztály számozhatja a helyi viszonyoknak megfelelő módon.

8.3.4. Nyíltvonali rakodóhelyek, pályaelágazások és sajátcélú vasúti pályahálózatok kiágazási váltóit állomásközönként külön-külön, az abc folytatólagos nagybetűivel és mellettük mindig arab 1-es számmal kell megjelölni. Állomásközönként a kezdőponttól a végpont felé haladva az első nyíltvonali kiágazási váltó A/1, a második B/1, a harmadik C/1 jelet kap és a megjelölés betűrendben folytatódik a következő állomás határáig. A deltavágányok kiágazási váltóit azonban megkülönböztetésül X/1, Y/1, V/1 vagy Z/1 jellel kell megjelölni. Csatlakozó vasúti pályából kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat vagy sajátcélú vasúti pályahálózat-összekötő vágány kiágazási váltóin nagybetű helyett folytatólagosan I/1, II/1 stb. jelet kell alkalmazni. A kiágazási váltók után lévő váltókon a kiágazási váltón alkalmazott betű, illetve római szám mellett az arab számokat folytatólagosan kell alkalmazni (Pl. A/2, A/3, I/2, I/3, X/2.)

8.3.5. Állomás területén kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazási váltója után következő váltók számozása a kiágazási váltók száma mellett folytatólagosan alkalmazott arab számokkal történik. (Pl. 2/1, 2/2. stb.)

8.3.6. A gépészeti telephelyen lévő váltók számozása 201-es, a műhelyek területén lévő 301-es, a rendező pályaudvarok területén lévőké pedig 401-es számmal kezdődik és folytatólagosan halad az utolsó váltóig.


Jelzők jelölése

8.4. A bejárati jelzőket [a második (további) bejárati jelzőket] a kezdőpont felől kezdve az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni. A kijárati jelzőket a kezdőpont, illetve a végpont szavak nagy kezdőbetűivel (K, V) és az érintett vágány arab számával kell jelölni (Pl. K1, K2, V1, V2). A második (további) kijárati jelzők jelét még az abc folytatólagos kisbetűivel is ki kell egészíteni (Pl. K2b, V2a) (2. kép).
A térközjelzőket a lekerekített szelvényszámmal kell jelölni. Kétvágányú pályán a lekerekített szelvényszám után a helyes vágány mellett "a", a helytelen vágány mellett "b" betűt kell a jelzőárbocra feliratozni. A lekerekített szelvényszám alatt a menetirány szerinti, utoljára érintett szelvényszámot kell érteni.
A pályaelágazások bejárati jelzőit az abc folytatólagos nagybetűivel kell jelölni.
A közös kijárati jelzőket, az állomásköz- és útsorompó fedezőjelzőket a kezdőponti oldalon "K", a végponti oldalon "V" betűvel kell megjelölni. A csoport kijárati jelzőket a kezdőponti oldalon "Kcs", a végponti oldalon "Vcs" betűvel kell megjelölni.
Az alak és fény előjelzőket, valamint az ismétlőjelzőket a hozzá tartozó főjelző betűjelével és "Ej", illetve "Ism" rövidítéssel kell megjelölni (Pl. AEj, BIsm).
A nem biztosított tolatásjelzőket "T" betűvel és folytatólagos arab számmal kell megjelölni, a kezdő- és végponti oldalnak megfelelően. Biztosított tolatásjelzőket azzal a váltószámmal és a váltóhoz viszonyított helyzetét jelölő "E", J" vagy "B" betűvel kell jelölni, amely váltó mellett állnak. Az "E" betű a váltó csúcsa előtt, a "J" betű a váltó jobbra terelő vágánya, a "B" a váltó balra terelő vágánya mellett való elhelyezkedésre utal.
A gurításjelzőket "G" betűvel és arab számmal kell jelölni a gurítódombtól kezdődően.
A Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőt a sorompó-berendezés számával és utána a kezdőpont felől "K", a végpont felől "V" betűvel kell megjelölni.


A sorompók jelölése

8.5. A teljes sorompót nyílt vonalon "S" betűvel és a szelvényszámmal, állomáson "Sr" betűkkel és páros vagy páratlan arab számmal, a kezdőpontnak, illetve a végpontnak megfelelően kell megjelölni (Pl. S 968, Sr1, Sr2,). A fénysorompó, illetve félsorompóval kiegészített fénysorompó megjelölése nyílt vonalon "AS" betűkkel és szelvényszámmal, állomáson "SR" betűkkel és páros vagy páratlan arab számmal a kezdőpontnak, illetve a végpontnak megfelelően kell megjelölni. A felhívásos útsorompót "FS" betűkkel és szelvényszámmal, a helyből kezelt útsorompókat "HS" betűkkel és szelvényszámmal kell megjelölni.


Kisiklasztósaruk és Vágányzáró-sorompók jelölése

8.6. A kisiklasztósarukat "KS", a vágányzárósorompókat "VS" betűkkel és a kezdő-, illetve végpontnak megfelelő arab számmal kell megjelölni.

 

Remélem hasznosnak találtad az írásomat, jó építgetést! :-)

 

 

2010. 01. 28. gochenger

 

 

ugrás a lap tetejére