ZÚGÓ TIBOR 9164 MARKOTABÖDÖGE PETÕFI U. 10.

 

 

   

 

   

 

FRISSÍTVE:    

2012.03.28.     

  

      

 

 

 

QSO KERESÉS

HG80HQ

HA80MRASZ

HG80MRASZ

HA801DAE

HA801TJ

HA806NF

 

 

A CSALÁD

CSALÁD 2

Édesnyánk 90 éves /fotóalbum/

Édesanyánk 90 éves /videó 1/

Édesanyánk 90 éves /videó 2/

Édesanyánk 90 éves /videó 3/

Édesanyánk 90 éves /videó 4/

Jani_60

LAKÓHELYEM

DIPLOMÁK

 

 

 

 

 

 

 

Zúgó Tibor / Tibi /, HA1DAE vagyok. 1960 december 18.-án születtem, születésemtõl kezdve jelenlegi QTH-mon élek. Az általános iskolai tanulmányaimat szülõfalumban végeztem és az osztályfõnököm / Csete Lajos tanár úr / javaslatára a gyõri Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában folytattam. 1975 szeptemberében jelentkeztem a Farkas Péter tanár úr által vezetett rádiós szakkörbe, ahol elsajátítottam a Morse ABC-t valamint a rádióamatõrködés alapjait. Ugyanebben az évben, karácsony elõtt, több osztálytársammal együtt bementünk a Gyõr Városi Rádióklubba, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ez a fogadtatás olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy beléptem a klubba és azóta is tagja vagyok. A középiskolában villanyszerelõi szakmunkás és érettségi bizonyítványt szereztem, ezután elvégeztem egy két éves iskolát, ahol elektronikai mûszerész szakmunkás bizonyítványt kaptam. Ebben az idõszakban kezdõdött meg a rádióklub versenyállomásának az építése, amelyben kezdettõl fogva résztvettem, így alapító tagnak tekintem magam. 1980-ban "RH C" fokozatú vizsgát tettem, 1984-ben kaptam meg elsõ adóengedélyemet, a HA1DAE hívójelet, amely azóta sem változott meg. A rádióklub csapatával ötször nyertünk világbajnokságot, valamint többször voltunk második illetve harmadik helyezettek. Többször javítottunk európa és világcsúcsot. Jelenleg nyagyon sok idõt és pénzt kell fordítani az állomás szinten tartására, ezért a saját állomásom építésére kevés idõ marad. Köszönetemet fejezem ki szüleimnek és testvéreimnek, rokonaimnak, akik a kezdetektõl fogva támogatnak és érdeklõdéssel figyelik sikereimet, kudarcaimat. Lelkes támogatója vagyok a távírózásnak, tagja vagyok több nemzetközi távíró klubnak valamint a HADX klubnak, a diploma gyûjtõk klubjának: HADXC 114, DIG 5502, CTC 146, EACWC 277, DL-CW-C 110, GACW 783. A legjobban a távíró üzemmódot kedvelem, de szívesen használom a rendelkezésre álló valamennyi üzemmódot. Jelenleg QRV vagyok a 160-tól 10m-ig az összes amatõrsávon, CW, SSB, RTTY, PSK és SSTV üzemmódban. Szívesen emlékszem vissza a meteornyomvonalas távíró és távbeszélõ összeköttetéseimre.

 

 

 

 

Berendezés: FT902DM + 1KW

Antenna: 80 méter hosszú delta loop antenna illesztõvel minden sávra egy 20m-es toronyról lehúzva

80m- re használok még egy inverted V dipólt, ami 30m-en is mûködik, 160m-re inverted L

 

 

KÉPGALÉRIA:

az antennatornyom

az antennám csúcsa

a berendezésem előtt

a qsl lapom