Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
Programtervezet - EÉKSz


Európa étekkertje kulturális szemlével
2018 - 2019. évi programok


A Kuruc Hagyományőrző Egyesület rendkívül fontosnak tartja, hogy az EU-s tagállamok, - így köztük Magyarország is - megőrizzék saját nemzeti identitásukat és hagyományaikat, s ezáltal az Unió szuverén nemzetek szoros együttműködésén alapuló szervezet maradhasson. Véleményünk szerint a társadalmi és gazdasági fejlődés csak így tartható fenn hosszú távon a szövetség egésze számára. Programunkkal ezt a szemléletet kívánjuk képviselni és
lehetőségeinkhez mérten népszerűsíteni.

Az „Európa étekkertje kulturális szemlével” című - évente megrendezésre kerülő - kezdeményezésünkkel széles körben elő kívánjuk segíteni a kultúraközvetítést, a közösségi művelődés térnyerését. Hirdetjük a különféle népek, nemzetek és nemzetiségek békés egymás mellett élésének társadalmi jelentőségét, az egymás kultúrájának elfogadását és tiszteletét. Továbbá rendkívül fontosnak tartjuk a határon túli magyarság jogainak előtérbe helyezését, magyar identitásuk megőrzésében való aktív közreműködést.

Programunk általános eleme - minden évben - a kenyér és a Rákóczi-szabadságharc megünneplése kuruc kori környezetben, jelmezekben, a kort idéző programokkal. Fő elemként évente más-más aktuális téma, jeles évforduló szerepel. 2018-ban, csatlakozva a Mátyás király-emlékévhez, Mátyás király születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a magyar reneszánsz korszakot választjuk mostani tárgykörnek. Ugyanakkor foglalkozunk az 1848-as forradalom és szabadságharc egyes eseményeivel, kitörésének 170 éves évfordulója alkalmából. Mindkét témakör nagyban érinti a határon túli magyar településeket, szervezeteket, ezért azokat fokozottan be kívánjuk vonni programunkba - kezdeményezésünk nagymérvű fejlesztésével.

Az „Európa étekkertje kulturális szemlével” című rákóczifalvai projektünk csak nyitánya a teljes program megvalósításának, ugyanis vándoroltatva, több határon túli magyar település rendezvényén is bemutatjuk a különböző nemzetek és nemzetiségek által itt felvonultatott kiállítási anyagot és kulturális értékeket. Ezzel eseményünk a nemzetközi és a határon túli magyar társadalmi szükségletként megfogalmazódó igényeket hatványozottan képes kielégíteni.

Programunk társadalmi hatása:
- az európai integráció elősegítése
- határon túli magyar szervezetek határokon átívelő kapcsolatrendszerének és társadalmi ismertségének bővülése
- az unióban élő nemzetiségek hagyományai megőrzésének elősegítése
- magyar-magyar partnerség szélesítése
- magyarságtudat és nemzeti öntudat erősítése
- nemzeti értékeink előtérbe helyezése, megmentése
- történelmünk, hagyományaink népszerűsítése
- a civil társadalom erősödésének elősegítése
- társadalmi problémák megoldásában való közreműködés
- civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése
- információáramlás szélesítése

Útvonalak 1.
Nagykunsági barangolások
Útvonalak 2.
Erdély I. - Szatmárnémeti
Útvonalak 3.
Erdély II. - Szatmárnémeti
Útvonalak 4.
Felvidék - Nyitra és környéke
Kiadvány 1.
Hagyományok Útja - 2009. január
Kiadvány 2.
Hagyományok Útja - 2009. április
Kiadvány 3.
Hagyományok Útja - 2010. február
Kiadvány 4.
Hagyományok Útja - 2010. március
Kiadvány 5.
Hagyományok Útja - 2010. április
Kiadvány 6.
Hagyományok Útja - 2010. május
Kiadvány 7.
Hagyományok Útja - 2010. június
Kampány
Új Néplap hirdetések
Kampány
Programok
Kiadvány
Hagyományok útja az iskolákban
Szakmai kiadvány
Kuruc kori hagyományok az iskolákban
Ez az oldal a Kuruc Hagyományőrző Egyesület tulajdomát képezi.