Tolnai Háló KözalapítványAlapító: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Képviseli: Tolna város polgármestere
Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1.
Honlap: haloalapitvany.atw.hu


Az alapítvány célja:

A hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok esélyegyenlőségét elősegítse, a családon belüli erőszakot megelozze, a pályakezdő, tartósan munkanélküli emberek munkába integrálását elősegítse, a hajléktalan embereket ellássa, valamint családsegíto szolgáltatásban közreműködők szakmai kompetenciáját, hozzáállását szakmai programok segítségével elomozdítsa.

A Közalapítvány a fenti célok elérése érdekében:

 • az idős, elsősorban egyedülélő emberek számára szervezi a segítségnyújtás rendszerét, valamint szabadidő programokat szervez részükre.
 • hátrányos helyzetű gyermekek részére prevenciós és személyiségfejlesztő programokat, foglalkozásokat szervez, játszóházat illetve szabadido programokat szervez részükre,
 • a különösen veszélyeztetett korú fiatalok részére prevenciós programokat, eloadásokat szervez, illetve tanácsadással segíti a program céljának megvalósulását.
 • a gyermekeket illetve nőket érintő családon belüli erőszak megelőzése érdekében előadásokat szervez és tanácsadó szolgálatot létesít,
 • családi konfliktusok esetén mediációs (közvetítő) szerepet vállal, a gyermek - különváltan élő szülő konfliktusmentes kapcsolattartása érdekében kapcsolatügyeletet tart,
 • a hajléktalan emberek számára nappali melegedőt éjjeli menedékhelyet létesít, valamint hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatokat ellátja, különös figyelemmel a hajléktalanok élelmezésére,
 • a tartósan munkanélkülliek munkába való visszavezetése érdekében munkalehetőségeket, szociális célú foglalkoztatási lehetőségeket kutat fel,
 • a családsegíto szolgáltatásban közremuködo - gyermekjóléti szolgálat, védonoi szolgálat, területi gondozási központ munkatársainak - szakmai kompetenciájának, hozzáállásának erosítése érdekében személyiségfejleszto programokat, szakmai napokat és szupervíziót szervez,
 • gyermekmegőrzés,
 • szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzése, felkészítő programokkal, tanácsadással, preventív célú szolgáltatásokkal,
 • különféle fogyatékkal élő csoportok kommunikációjának és kapcsolatteremtésének megkönnyítése,
 • egyes hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képessé tevése, tanácsadással felkészítése a közösségi szociális munka eszközeivel,
 • a közösségfejlesztés és az önkéntes munka megismertetése és támogatása a civil szakemberek, valamint önkéntes segítők képzésének megszervezése.Bódás János

Ki van jelölve a helyed

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhező, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak más vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják,
s mélység felett van csak magasság .
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd:
mennyi szeretet van benned.
Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?
Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.
Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. - Másként rideg,
céltalan lesz az életed.
Mag leszel, mely kőre esett,
elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
Mit soh’se kap meg a beteg.
Rúd leszel, de zászlótalan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincsen virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.