Tovább az Átjátszók témakörhöz

 

 

Kedves Rádióamatőr társak!

 

 

A HG9MBV és HG9SM weboldalán megjelent írásokra a tényszerű válaszaim az alábbiakban olvasható:

 

 

HG9SM György: mindig is a nyegle, okoskodó szövegével, hívójel nélküli forgalmazásával kitűnt a szabályos rádióamatőrök közül. Akkor vessen bárkire is követ, ha ő a szabályokat maradéktalanul betartja minden forgalmazása során. A CB sávban a CEPT szabályokban tiltott üzemmódokat használja jelenleg is, azaz súlyosan sérti ott is a rendelkezéseket. Az ilyen ember szájából és tollából elég hiteltelennek tűnik mások bírálata.

 

HG9MBV János és HG9SM György épp ezért értik meg egymást, mert ő is a szabálytalanságairól, nyomkodásairól híres, amit nem is rejtett véka alá. Azaz akinek nem tetszik a véleménye, cselekedete, forgalmazása, azt vagy feljelenti, vagy kinyomkodja. Így megtalálta zsák a foltját…

 

 

A HG9MBV 2011. augusztusában közölt először egy „kalózkodás” című szócikket. Ebben az akkor elkészült HG9RVC és HG9RUA FM átjátszóink között felépített közös üzemeltetés (link) elvi- és műszaki értékelése az egyik téma, amit többszöri szóbeli- és írásos megbeszélésünk ellenére sem tudott megemészteni. A berendezések az óta is kiválóan üzemelnek, a kezdeti gyermekbetegségek mind ki lettek küszöbölve, az ott olvasható hiányosságok, problémázások nem fedik a valóságot. A másik témája a 446 MHz-es PMR frekvenciákkal foglalkozik, ami egyrészt a valóság elferdítésén alapul, másrészt idejét múlt vádaskodás, elszámolással nem tartozom vele sem neki, sem másnak.

 

Néhány magyarázat az írásához:

 

Szakmailag téves állítás az, hogy a két átjátszó összelinkelése zavart teremtene a HG9RUA 70 cm-es átjátszón. Azért téves, mert a HG9RVC sátoraljaújhelyi átjátszón már csak a CTCSS jelenlétében beérkező jelek tudnak megjelenni, valamint a 70 cm irányba továbbítódni. Az eltelt egy év alatt az is megvalósult, hogy a HG9RUA átjátszó is csak CTCSS beszédsáv alatti vivőre indul, hogy a sok LPD és SRD zavart kiküszöböljük, ez műszakilag szerencsére megoldotta a zavarvédelmet. Így hosszú ideje semmiféle zavar azóta sem jelent meg a linkelésből.

 

A HG9SM írásában átvette az előzőekben említett honlap hasonló című anyagát. Ennek tartalma a szerzővel történő egyetértés kifejezése, valamint azok magyarázkodása, nem nélkülözve a sértegetések és valótlanságok sorozatát. Pár példa a valótlanságokra (feketével idézve az általa írottakat):

 

 

 

HG9AR neked köszönhetjük azt a sok illegális forgalmazást, nyomkodást, beszólást és zenebejátszást, ami az utóbbi
időben jellemzi az átjátszókat. Most már egyszerre több átjátszón is. Szintén neked köszönhetjük HG9AR, hogy
a rádióamatőrök elhagyták az átjátszókat. Műszaki kisérleteiket, tapasztalataikat inkább az interneten beszélik meg.
Ezálltal a kezdők és a hívójelesek egyrésze is sokat veszít. (másik része úgyse éri fel ésszel)

Ugyan miért lennék én – vagy bárki más egy személyben – felelős az illegális forgalmazásokért? Én az átjátszók műszaki állapotáért felelek. Az Internet használatának általánossá válása pedig mindenképp alternatívát jelent a kommunikációra, ehhez nem kell „bűnöst” keresni hozzá. De az efféle írások képesek összekuszálni a gondolatokat, s ezzel befolyásolni a kevésbé tájékozott amatőröket. Főleg. ha olyan valaki teszi ezt, aki még sosem tett le semmit a közösségért, nem üzemeltetett egyetlen átjátszót-, vagy közösségi berendezést sem, aki mai napig nem képes hívójelét adni a megszólalásaihoz!

 

„Gratulálok! Megint sikerült a rádióamatőrök tucatjait kiszorítani az általad karbantartott átjátszókról.
Mivel az átjátszók csak CTCSS-sel indulnak. (A modern, de régebbi készülékekben nincs CTCSS áramkör)
Bezzeg, a kalóz haverjaid kínai rádióiban van és így, továbbra is kalózkodhatnak az átjátszókon.
Szégyelld magad HG9AR!  Nem vagy rádióamatőr!”

 

Ha lett is volna tucatnyi amatőr, aki korábban használta – de nem volt –, akkor is szükség lett volna a CTCSS bevezetésére, hiszen a beszédsáv alatti indítás megoldása nem szándékos kitolás, hanem a véletlen- és/vagy rendszeres (SRD, LPD) zavarok elleni védelem, erre van kitalálva. A HG9MBV is említette már korábban, hogy a CTCSS nem átjátszó vezérlésre, hanem szelektív hívásra van kifejlesztve, s ezzel megakadályozzuk azokat. Szeretném újból leszögezni, téves eszméket görgettek. A CTCSS bevált gyakorlat világszerte mind az ipari, mind a rádióamatőr átjátszók működésében. És nem csak ajánlás, hanem rengeteg helyen KÖTELEZŐ is. De ha az átjátszó vivőre indulna, akkor sem lehetne átjátszón keresztül szelektív hívásra használni, ugyanis az átjátszó beszédcsatornája nem viszi át a sávalatti jeleket (benne is van a nevében: beszédsáv alatti, hiszen 300 Hz alatt van, amit a vevő levág). Valamint 2012-ben senki ne mondja, hogy nincs a korszerű rádiókban CTCSS, mert már nem gyártanak legalább 20 éve e nélkül FM rádiót.

 

Íme két 2008-ban íródott levelezés, amiből látszik, hogy mi a hatóság egyértelmű álláspontja a CTCSS-ről:

 

    

 

 

„Elképesztő, hogy egyes hívójelesek mire képesek. 2012 augusztusában a következő mondatokat lehetett hallani
a HG9RVC és a HG9RUA átjátszókon.
„NEM VAGY MAGYAR ÁLLOMÁS, TAKARODJ AZ ÁTJÁTSZÓRÓL”
Ez a mondat többször is elhangzott. (magyarul beszélő külföldi állomásnak szólt) Aki ezt megtette nem más, mint a HG9AR.
Tudtommal csak az illetékes hatóság tilthatja meg, hogy egy rádióamatőr használja a rádióamatőr frekvenciát.
Enyhén szólva is pofátlanság és udvariatlanság az ilyen megnyilvánulás. 
Szégyenbe hozni a magyar rádióamatőröket, egy ilyen primitív bunkó által.”

 

Kedves HG9SM György! Ha valamit idézel, kérlek azt pontosan tedd, ne csak a számodra kedvező, kiragadott mondatrészeket.

A történet még múlt év őszén kezdődött, amikor is a HG9RVC és a HG9RVA átjátszókon egy – mások által felbíztatott – nyíregyházi illető általa QST-nek nevezett közleményekkel kezdte zaklatni a csatornát hallgatókat „ember klónozási” témáival. Sajnálatos, hogy a HG9SM előttem egyelőre ismeretlen megfontolásból ragaszkodik ahhoz, hogy engem ellenségének tekintsen. Íme pár részlet arról a délutáni szituációról, amit említ a tisztelt HG9SM: 2012-08-15 130654.mp3  2012-08-15 131000.mp3  2012-08-15 131555.mp3  2012-08-15 132255.mp3  2012-08-15 132901.mp3  2012-08-15 132638.mp3  2012-08-15 132932_HG9SM.mp3

 

Ez a legutolsó felvétel azért érdekes, mert csak egyetlen beszólása volt a tisztelt HG9SM-nek – természetesen szokásához híven hívójelét nem tette hozzá – azzal is ezt a renitenskedőt védte, holott az nem rádióamatőr, nem rádióamatőr témákról beszélt, de ugye milyen jól hangzik – egy kiragadott fél mondattal – áztatni valakit, aki legalább megpróbál tenni valamit azért, hogy megszűnjön a zavarkeltés? Aki meghallgatta a felvételeket, ezek után rögtön felfogja, hogy az egész történet nem más, mint egy felfújt provokáció, lejáratás!

 

 

 

„HG9AR, azt meg a legnagyobb ocsmányságnak tartom, hogy egy rádióamatőrt letilts az 
echolinkről, mert figyelmeztetett a kalózkodásodra és megbírálta a hülyeségedet.
Ez közelében sincs a rádióamatőr mentalitásnak!

 

Az EchoLink berendezések egytől-egyig magántulajdonú készülékek. Azok rádióit, számítógépeit, antennáit, Internet kapcsolatát, elektromos energiával történő ellátásának költségét nekünk, az üzemeltetőknek kell állnunk, így mi szabhatjuk meg a felhasználói szabályokat, feltételeket is.

Ha úgy ítéljük meg, hogy valaki nem együttműködő, vagy nem arra használja a rendszert, amire való, akkor attól a használat lehetőségét megvonjuk mindaddig, míg ennek az ellenkezőjére utaló jeleket, vagy ígéretet nem kapunk. A szándékos lejáratás és a vádaskodás nem tartozik ezek közé, így a rendszer továbbra sem fogadja ezen hívójelek belépését.

 

 

73! HG9AR

 

 

2012. szeptember

 

 

 

 

Tovább az Átjátszók témakörhöz