Képviselő-testületi ülés (2016.12.08.)
Írta: hejoszalontaert - Dátum: 2016. December 07. 22:00:37
A Hejőszalontai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 08-án délelőtt 08:20-kor ülést tart a házasságkötő teremben (Rákóczi Ferenc utca 6.).

Tervezett napirend:
1) A Miskolci Térségi Konzorcium Társulássá alakulására és az ehhez szükséges döntések meghozatala
2) Hozzájárulás megadása az NHSZ Miskolc Kft.-vel kötendő peren kívüli egység aláírására
3) Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. éves munkaterve
4) A köztisztviselőkkel szemben 2017. I. félévre meghatározott teljesítménykövetelmények megfogalmazása
5) Hejőszalonta Község Önkormányzata jogharmonizációs felülvizsgálata után elkészített Helyi Építési Szabályzatának az elfogadása
6) Belső ellenőrzési terv elfogadása
7) Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők támogatása

A nyílt ülés bárki által látogatható.