Könyvtárhasználati szabályzat
1.) Az iskolai könyvtárnak tagja:
- minden olyan tanuló, aki az intézmény beiratkozott tanulója
- az iskola nevelői
- az iskola technikai dolgozói.
2.) A könyvtárat a kiírt kölcsönzési időben, vagy könyvtárhasználati órákon a könyvtáros jelenlétében lehet használni.
3.) A könyvtárból senki nem vihet ki dokumentumot a könyvtáros tudta nélkül.
4.) A könyvtár állományában okozott mindennemű kárt napi áron, pótolhatatlan, vagy muzeális könyvekben okozott kárért a napi ár kétszeresét köteles megtéríteni a károkozó.
5.) A könyvtár technikai eszközeit csak a könyvtáros engedélyével szabad használni.
6.) Saját ismerethordozót csak a könyvtáros engedélyével szabad a számítógépbe tenni.
7.) Az Interneten nem szabad a gyermek lelki fejlődésére károsan ható oldalakat látogatni (durva, erőszakos, pornogáf oldalak).

Házirend
 

 

 
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola KÖNYVTÁRA | Tel.: (+36) 66/411-788 | H-5630 Békés, József Attila utca 12.