2011 február 24.

farsang

Télbúcsúztató farsang! 9 órától


2011 április 2.

bál

Óvodabál a Művelődési Központban.


2011 május.

anyák napja

Anyák napja


2011 június.

gyermeknap

Gyermeknap


Bemutatkozás

Óvodánk a 7. sz. Óvoda városunk legnagyobb óvodája. Az épületet 1976-ban adták át rendeltetésének tágas terekkel, udvarral, kiegészítő helyiségekkel. Az intézmény mai viszonylatban is modern, korszerű óvodának tekinthető. Belső tere, eltolt egységei 2-2 csoport részére biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket. Óvodánkban 6 csoport működik. Az intézmény 150 gyerek befogadására alkalmas.

Meghatározó számukra:
 • az óvoda a városközpontban helyezkedik el
 • kertes családi házból és lakótelepi környezetből egyaránt fogadunk gyereket
 • a társadalmi elvárások a szülői igények figyelemreméltóak
 • fontos a környezetünkben működő iskolák programjára való odafigyelés
 • egyre nagyobb hangsúlyt kap, a családok hátrányos helyzetéből adódó problémák oldása, segítése.
Tárgyi feltételeink:

Az óvoda épülete tágas, komfortos, csoportszobáink világosak, jól berendezettek. A kiegészítő helyiségeket folyosó választja el a csoportszobáktól, valamennyi csoportszobához öltöző és mosdó tartozik. Hiányosságunk a tornaterem vagy tornaszoba, de zárt és fedett területeken is van gyerekeinknek jó mozgáslehetősége. Berendezéseink jó állapotban vannak, megkíméltek.

Az óvoda személyi feltételei:

Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma: 12 fő
Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák: 6 fő
Fejlesztőpedagógus: 1 fő (3 óvodában lát el fejlesztőfeladatokat)
Fűtő-karbantartó: 1 fő

Munkatársaink

A gyermeklétszám alakulása:

Az óvoda központi fekvése, és tartalmi munkánk alapján, nagy az érdeklődés a gyerekek óvodába kerülése érdekében. A gyermeklétszám meghatározásánál figyelembe vesszük, hogy az újonnan szerveződő csoportoknál a törvény normatíváihoz közelítsünk. Az óvodai csoportok életkori összetételének kialakítása a helyi lehetőségeinktől függ. Törekszünk az azonos életkorú csoportok kialakítására, de lehetőséget teremtünk a vegyes csoportok optimális működtetésére is.

Célunk:
 • Az óvodások, egészséges, harmonikus személyiséggé fejlesztése.

A komplex esztétikai nevelés alakítása, ezen belül:

 • a környezet esztétikája
 • a vizuális nevelés
 • mozgáskultúra
 • zenei nevelés
 • nyelvi kommunikációs tevékenységek hangsúlyozása
Feladataink:

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, mozgásfejlesztési a testi-lelki, szellemi állapotukból adódó életkori, és egyéni szükségletek kielégítése. Az érzelmi nevelés, és a szocializáció biztosítása, esztétikai ízlést alapozó élmények nyújtása. Az érzelmi fejlesztés, nevelés, a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére épülő tapasztalatnyújtás, a szülők igényeinek figyelemmel kísérése, sajátos feladatok.

Fő hangsúlyt kap az óvodánkban:
 • a játék
 • a testi, lelki gondozás
 • az érzelmi biztonság
 • közösségi nevelés
a komplex esztétika

mindennapi élet:

 • viselkedés
 • illem
 • beszéd
 • öltözködés
 • tisztálkodás
 • étkezés

A természet esztétikája

A művészetek esztétikája

 • vizuális nevelés
 • zenei nevelés
 • beszéd kultúra
 • anyanyelv, nyelv
 • mozgáskultúra


Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket, gyerekeket, ismerjék meg óvodánkat!