Célok
 

 

 

 

 

 

 


1997  Az egyesület alapja  2005


Hajléktalanok a Hajléktalanokért
Kulturális és Érdekvédelmi
Egyesület

1134 Budapest Róbert Károly krt. 102.
Mobil: 06 20 369-6271
E-mail: hhekocsis@freemail.hu
Internet: www.civilhirado.hu valamint bővebben http://hhe.atw.hu
________________________________________________


Bevezetés az alapcélokba

Alapítva: 1997. december 1.
Az egyesület alapító tagja tíz fő volt. Az alapítók a Pro Domo védett szálló lakói voltak.
Célunk többek között a saját és társaink sorsának jobbra fordítása. A szállóból való kikerülés keresése, az ehhez tatozó feladatok; a hajléktalanság negatív érzésének az enyhítése, a valahova tartozás érzésének felkeltése.
A SZERVEZETET A BÍRÓSÁG 1998-BAN JEGYEZTE BE.
Nyilvántartási szám: 7961.
    a 13 PK. 60.604/1998/19. számon


1999-ÓTA KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDÜNK,
A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBEN

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
BETEGSÉGMEGELŐZÉS
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG
CSALÁDSEGÍTÉS
NEVELÉS, OKTATÁS
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
ISMERETTERJESZTÉS
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 

Adószám: 18162455-1-41
K. S. H. Számjele: 18162455-9133-529-01
Bankszámlaszám: 11710002-20084613
TB. folyamatban
____________________________________

FORMÁLNI KELL AHHOZ MAGUNKAT, HOGY FORMÁLJUK A TÁRSADALMAT!

Küzdünk a hajléktalanság által kiváltott veszélyek ellen, és a társadalomba illeszkedésért.
A továbbiakban keverednek a már megvalósított, és hagyománnyá vált programok, így áttekinthetővé válik az eddigi és az ezt követő munka is.

KÁBÍTÓSZER ELLENES PROGRAM.
ALKOHOLFÜGGŐSÉG KIALAKULÁSA ELLEN, ALKOHOLMENTES ÉLETMÓD
KIALAKÍTÁSA, A MEGVALÓSULT ABSZTINENCIA MEGŐRZÉSE.
ÁLLANDÓ MUNKAVÁLALLÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK FELISMERTETÉSE.
MUNKÁBA ÁLLÁS ELŐSEGÍTÉSE.
MUNKAVISZONNYAL RENDELKEZŐK ESETÉBEN A MUNKAHELY MEGŐRZÉSE.


Felkészítés az önálló életre

Egyesületünk segítő és önsegítő csoportként működik.
    2.    Célkitűzéseink a szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a társadalom perifériájára szorult hajléktalan emberek segítése, ezek erkölcsi és anyagi támogatása és tagjaink érdekvédelme.
    3.    Munkánkban kiemelt helyen áll az aktív életkorban lévő absztinenciát vállaló hajléktalan emberek képviselete. Természetesen ez nem zárja ki a másokkal való törődést.  Támogatjuk az alkoholizmusban és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők gyógyulási szándékát, csoportterápia, mentálhigiénés és életmódbeli tanácsadás biztosításával, szükség esetén egészségügyi vagy rehabilitációs intézménybe juttatásával, a krízishelyzetek orvoslásával.
Célunk a gyógyult alkoholbetegek társadalmi integrálódásának segítése és támogatása, és ezzel egyidejűleg a társadalomban meglévő előítéletek csökkentése.
    5.    Egyesületünk fő működési terepe az „Álom” Alkoholmentes Klub, ahol heti rendszerességgel találkozunk. A közösségi élet mindennapjai, a szabadidő értelmes és kulturált eltöltése jelentik a klubtagok számára a polgári társadalomba való visszailleszkedés folyamatának első lépéseit.
    6.    A klubélet során előadásokat szervezünk az alkoholizmus és az absztinencia kérdésköréből. Kirándulásokon veszünk részt. Mozi és színházlátogatásokat szervezünk. Sportolunk (nyári evezés, röplabda, foci, sakk, stb.). Videofilmeket nézünk a szenvedélybetegekről. Olyan tragédiákat vagy drámákat mutatnánk be még a programokban, amelyek megtörtént eseményeken alapszanak, vagy akár velünk is előfordult az életünk során; ezeket közösen elemezzük. Nyitottak vagyunk minden olyan tevékenység iránt, amely az önkifejezést segíti. A közös sors és a hasonló lelki állapotok, vagy egyéb tragédiák feldolgozásával a fejlődést segíti elő.
    7.    A társadalomba való visszailleszkedés lényeges tényezőjének tartjuk, hogy tagjaink kezdeményezni merjék megromlott családi kapcsolataik helyreállítását. Minden rendezvényünk nyitva áll a családtagok és a barátok előtt.
    8.    A klub keretében a rehabilitáció elősegítésére, szakember vezetésével, konfliktuskezelő csoportot működtetünk, időszakos rendszerrel.
    9.    A klub mellett koordinációs iroda működik, ahol additológiai, egészségügyi, ügyintézési, elhelyezkedésekkel és lakhatási lehetőségekkel kapcsolatos információkat és tanácsokat nyújtunk egymásnak, szükség esetén szociális munkások és pártoló tag orvosunk segítségét is igénybe véve.
    10.    Szakmailag együttműködünk a hajléktalan intézményekkel és az alkohol problémával foglalkozó szervezetekkel. Egymás programjain kölcsönösen részt veszünk (találkozók, konferenciák, továbbképzések, szakmai viták stb.).
    11.    Terveink között szerepel egy budapesti hajléktalan nap megszervezése, amelyen szabadtéri sport és kulturális programok "ürügyén" az egymással való törődést mutatjuk meg. Reményünk, hogy így a hajléktalanok szélesebb köréhez jut el egyesületünk célkitűzése és az absztinencia gondolata.


Az Egyesület feladatai:

    1.    Azokat a hiánypótló feladatokat lássa el, amik az emberek életvitelén változtat és célokat képes kitűzetni az emberekkel, vagyis változzon és változtasson.
    2.    Elősegítse az önismeretet és mások problémájának a megértését, ezzel konfliktuskezeléseket, old és oldat meg.
    3.    Megoldja az elkallódást, hogy teret biztosítson a szabadság érzetének, gondolkodásnak.
    4.    Új életképet alakítson ki, helyzetbe hozza a reménytelent, a kilátástalant, hogy érzelmeket, érzéseket szabadítson fel.
    5.    Lendületbe hozza a megromlott kapcsolatokat, családdal rokonnal, ismerőssel.
    6.    Oktasson, neveljen, több lábra állítassa a lehetőséget, hogy külsősöket vonjon be a megoldások keresésében, hogy ötletbörzét tartson.
    7.    Alkalmazza a prevenciót, miközben megoldásokat keressen a kikerülésre.
    8.    Egyedi ötleteket tárjon fel és hasznosítson saját és a társadalom érdekében.
    9.    Elvegye a semmit mondó alkohollal tele poharat, és adja helyette a sokat mondó józan életkedvet.

Mottónk:
Ha törődök magammal, mások is törődnek velem, és te sem vagy egyedül.


Alkoholfüggőség, a munkanélküliség, államgondozás és a börtönből való szabadulás, tönkre tett családi életek, válás, rokkantság, jövedelmek aránytalansága - együttesen jelentkező probléma. Amik ma a hajléktalanság tünetei, ez úgy szorul gyógyításra, ahogy van. Ebből következően a nehézségek folytán hátrányos helyzetbe került egyének köre is többé-kevésbé azonos.
Azt gondoljuk, hogy rész megoldások, átmeneti időszakos krízis megoldások vannak jelen a mai hajléktalan ellátásban (pénzek folynak el, feleslegesen.)
Ezért kell, hogy felöleljünk minden problémaformát. és kezeljük, hogy a problémák ne csak társadalmi teherként jelentkezzenek.
Munkánknak elemeiben tartalmaznia kell a komplex megoldás lehetőségét. (Az egyénre lebontott módszerek természetesen attól függnek, hogy kinek-kinek a számára mely tevékenységnek kell privilégiumot élveznie, illetve ki számára minek a megoldása a leglényegesebb.)
A helyi (nagyvárosi) viszonyok kétségtelenül meglévő előnyei mellett magában rejtik annak hátrányait is:
Elkallódás lehetősége, magára hagyatottság érzése, segítségnyújtás szükségességének fel nem ismerése, bűnöző életmódú csoportokhoz történő csapódás, munkanélküliség, leépülés, céltalanság.
A fentiek egyértelműen meghatározzák a célkitűzéseket és az elvégzendő feladatokat is, amelyeket a későbbiekben részletesen fejtünk ki. 
Célkitűzéseinknek elemeiben tartalmaznia kell a komplex megoldás lehetőségét.
Megtesszük az első lépéseket a társadalom felé, hogy eloszlassuk az általánosítást és a megalázó véleménynyilvánítást.
A társadalomba történő reintegráció az egyik legfontosabb feladatunk.
A hajléktalanok lakhatásának megoldása egyik fő feladatunk. A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltésének biztosítása, az erre való igény felkeltése, kielégítése. Egyre több család és magánember csatlakozik a klubunk programjaihoz.
Ezeken túlmenően szervezetünk nyitott a fővárosban és környékén élő, céljainkat elfogadó, azok megvalósításáért tenni akaró, hozzánk forduló hajléktalanok és hajlékkal rendelkezők számára.
Mind az egyesület, mind a klub tagságát bővíteni kívánjuk a budapesti hajléktalan szállókkal történő kapcsolat szorosabbra fűzésével. Ezzel egyre inkább növelhető a tevőleges munkában résztvevők száma, és így csökkenthető az elkallódás veszélye valamint a visszaesések száma is. Ugyanakkor csökkenthető az orvosi ellátások költsége. Az alkoholfüggőség kialakulásának megelőzése (prevenció) részben tagságunk segítségével, részben a TÁMASZ gondozók, valamint a hajléktalan szállókkal való rendszeres kapcsolattartás révén működik. Az alkoholbetegeknek az első lépés megtételéhez segítségünkre van Pomáz-Kiskovácsi II. addiktológiai intézet, együttműködési szerződés keretén belül, amit Dr. Pándi László főorvos úrral kötöttünk. Kapcsolatban állunk még a Nyírő Gyula korházban Dr. Funk főorvos úrral, valamint a Merényi kórházzal.ÜZENETÜNK A MÁNAK, HOGY SZEBB LEGYEN A HOLNAP!

Tudunk-e és kell-e, hatást gyakorolnunk a kívülről szemlélőre?
Tudjuk-e befolyásolni a társadalmat?
Meg tudjuk-e értetni, hogy mi is az a hajléktalanság és miért alakult ki?
Tudunk-e változtatni, és kelő érdekvédelmet képviselni?
Tudjuk-e változtatni a hajléktalanság arculatát?
Tudunk-e mi is csatlakozni az UNIÓ-hoz?

I.    TERMÉSZETESEN IGEN!
Még akkor is, ha ez még ma nem is látványos.
Ezeknek a feladatoknak a megoldásához partner kell.
Legnagyobb és legbiztosabb partner ehhez a társadalom minden tagja, aki toleráns, erkölcsös és nem anyagias.
Vagyis, aki megtanulja a diszkriminálást helyettesíteni a befogadással, a megértéssel az egy bizonyos szintre emeléssel, és elfelejti a kirekesztést.
Egyenlő tagúvá teszi, és emberként kezeli a leszakadó rétegeket.

II.    JÖVÖT BIZTOSÍT!
Hagyni kell a civiltársadalmat szabadon gondolkodni és alkotni a jelent és a jövőt, mert ez az egész társadalom érdekét szolgálja. Ha nem cselekszünk összhangban, akkor, ami ma bevétel, holnap kiadás.


III.    A JÖVŐ EURÓPÁJA AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG!
Célunk, hogy a szellemi és fizikai értékeink mellé adjuk önmagunkat, értékeinket, ami más,
mint az ember,
aki képes kiaknázni magából az értékeit.
Nem az a lényeg, hogy honnan jöttünk, hanem hogy hová tartunk.


                                                                                              Az elnökség feladata


Hogy teljes odaadással és felelőséggel végrehajtsa az egyesület célkitűzéseit.
    
2.    Hogy sikeresen képviselje a hajléktalanok érdekeit.
    
3.    Hogy rendszeresen tájékoztassa a társadalmat és az illetékeseket, a tagságot.
    
4.    Hogy csökkentse az előítéleteket.
    
5.    Hogy együttműködjön a társadalom perifériájára szorultak érdekeiért.
    
6.    Hogy munkahelyi és lakhatási megoldásokat kutasson fel, vagy hozzon létre.
    
7.    Hogy erkölcsileg és anyagilag elismerést vívjon ki szervezetének.
    
8.    Hogy országos szinten képviselje a hajléktalanok érdekeit.
    
9.    Hogy formálja és alakítsa a hajléktalan ellátást.

    10.    Hogy élen járjon példamutatásával.

    11.    Hogy megértse a hajléktalanság rétegződését.
    
12.    Hogy segítse a társadalom fejlődésének nemcsak az idevonatkozó szakaszát.


A vezetőségnek figyelembe kell vennie a társadalmi elvárásokat, de a társadalomnak is együttműködőnek kell lennie a célok elérése érdekében.
A célok soha nem lehetnek egyediek, azok mindig a társadalom összképének a javítását szolgálják.