Petíció 

 

 

 

 


Elfogadva az egyesület közgyűlésén               
                                                                                                                                        2002 10. 27
                                                                                                                         Hajléktalanok a Hajléktalanokért
                                                                                                                              Kulturális és Érdekvédelmi
                                                                                                                                           Egyesület


1134 Róbert Károly Krt 102 Tel:06-1-450-11-48 Mobil06-30-384-47-25
E-mail : hhekocsis@freemail.hu

Internet: www.civilhirado.huAz egyesületek vezetősége és tagsága arra a megállapításra jutott, hogy az eltelt évek során a hajléktalan-ellátásban sok olyan megoldatlan kérdés van, amiről mindenki tud, ami rossz vagy rosszul működik, ami hiányos.    A megoldásról, a kikerülésről a munkahelyek biztosításáról a szállókon való tartózkodás ideje alatt senki nem beszél. Nem beszélnek az emberek reintegrálódásáról egészséges életvitelről a tisztálkodás fontosságáról senki nem, mondja, hogy menjenek el az ingyenes fogászatra, nincsenek életviteli programok, úgymond átnevelő életvezető programok Sajnos a hajléktalanság úgy van kezelve, mint egy jól működő ipar egy munkahelyet biztosító szükséges plusz, nem a megoldás a cél. A probléma adott, konferenciák fórumok ilyen olyan rendezvények szólnak róla. Érdekes, hogy felmérések 1000-i készülnek el. Tanulmányok a szegénységről, az elesettekről, a hajléktanságról. Nem szól viszont semmi a megoldásról. Folyamatos kísérletezések vannak, amit a nevükben is használnak. Lásd BMSZKI. Vagyis ott a módszertan tehát annyira el van maradva a megoldás, hogy erre külön módszereket kell kidolgozni, vagyis emberek ezrei egy módszer kísérleti nyulai! Tizenkét év kevés volt, ahhoz hogy valaki kimondja a bűvös szót, hogy lakás és munkahely.  Nem mondják és nem is erőltetik ezt a kérdést, mert a hajléktalanság egy jól működő ipar. Ennek az iparnak egyik legnagyobb hibája, ( ráadásul úgy van működtetve), hogy az is tönkre menjen, aki egészségesen került bele Számos hibája közül csak egy-két példa.      A rendszeren belül működő rendszertelenség, ahol össze van zárva a jó a rossz az önhibáján kívül bekerült hajléktalan és a megrögzött a céltalan az egészséges és a beteg. Ugyanakkor a kikerülési esélyek egyenlők a nullával azok számára, akik szeretnének kikerülni.  Miért is?  A társadalom kirekeszt, a munkaadó kirekeszt, a bank nem nyit számlát, nincs bejelentett állandó lakása. Számtalan olyan kérdés van, ami egy társadalomban nem megengedhető! Nem fagyhatnak meg százak csak, és nem veszthetik el végtagjaikat csak, azért mert valaki vagy valakik nem akarnak kiállni bizonyos kérdések és megvalósítások mellet. Senki nem dughatja a fejét a homokba, ez nem lehet struccpolitika, ennek vannak felelősei és ez alól senki nem bújhat ki. A hajléktalan kérdésben a magyarázkodás és a látszatmegoldások ideje lejárt. Nem lehet megmagyarázni a kiléptető lakásokkal, a rehabilitációs szállókkal, mert ez szól 20- 30 kiléptető lakásról és 150- 200 Fős rehabilitációs szállókról a 30 - 60 ezer hajléktalannal szemben.  Az pedig önmagáért beszél.Mire lehet következtetni az elmúlt évek során?    
Először is arra, hogy egyik kormány sem vállalta fel a megoldást, egyetlen ember nem állt ki a hajléktalanprobléma megoldása mellett. Illetve dehogynem, mindenki ígér valamit a választások előtt, pl. állítólag a miniszter úr fogadni fog, még nem történt meg. A főpolgármester Úr ígérete szó szerint idézem, “senki nem kerül utcára a szerződések lejárta után. Ugyanakkor folynak a kilakoltatások.  Ha nincs továbblépés a lépcsőn, akkor csak visszalökésről beszélhetünk az elesettekből még elesettebbet a hajléktalanból újra hajléktalant tesz a mókuskerék rendszer, működik tovább. Pedig van megoldás erre is és arra is, hogy a fedélnélküli újságot árusítók dolgoznak és ne kuncsorogjanak, ne kéregessenek az utcán. Egyik önkormányzat sem kezdeményezte, hogy összefogva a többi önkormányzattal felmérjék az odaítélhető lakásokat, holott Budapesten több 100 lakás áll üresen több száz hajléktalan szállónak alkalmas épület roskadozik, de senki nem adja oda, mert nem áll az érdekében nem lát belőle hasznot. Szomorú az a következtetés, hogy ha valamiből vagy valakikből nem lehet hasznot húzni, akkor az már nem ügy, hanem probléma. Túl nagyhatalom van az önkormányzatok kezében, éppen ezért csak annyira veszik ki a részüket az ellátások működtetéséből amennyit a törvény előír.      A kormány egy erre szánt keret összeggel megoldja a problémát. A civil szervezetek szeretnék megoldani, de nincs miből. Szervezetlen és aránytalan az adó 1%-nak a leoszthatósága is erre külön javaslatunk lenne, de ha csak úgy tudjuk elmondani a bánatunkat, ha erőteljesebb követelésekhez folyamodunk. 
Közel az uniós csatlakozás és messze a megoldás.

Az egyesület a jog keretein belül mindent elkövet a hajléktalanság sorsának a jobbra fordítása érdekében!                                                                                 
Tegyük tisztába a hajléktalanságot!
1. Kérjük, hogy a szociális törvény 80§nak 1-es és 2es pontját azonnal módosítsák
2. Ennek értelmében szüntessék meg azok kilakoltatását, akiknek letelt a két évük
3. Az ellátás időtartalma 5+1 év legyen
4. A hatékony és kulturáltabb ellátás érdekében vezessék be a három lépcsős rostarendszert ez lehetővé, teszi a  2 év és a 6 év közötti lépcsőkőn való ingadozást, de viszont kiválaszt is, mégpedig úgy, hogy a kliens saját magát értékeli fel vagy le.
5. Bárkiről is legyen szó az éjszakai menedékhelyek beengedését, tegyék rugalmasabbá és ne legyen sorba állás a fapados szállók előtt.
6. A fapados szállókon is alkalmazni kell a rosta rendszert, és ne galerik uralkodjanak az elesettek fölött sok esetben még a szociális munkás fölött is. Ezért szükséges a rosta rendszer, hogy azok, akik innen járnak dolgozni, ki tudják magukat pihenni ők az úgynevezett dolgozó ágyra járók.
7. A fapadokon és a szállókon is tegyék kötelezővé a mosás és a tisztálkodást ezek feltételei, legyenek biztosítva. A jogszabályt idevonatkozóan is meg kell alkotni. Nem lehet kibúvó az emberi jog.
8. El kell fogadtatni a társadalommal és a hajléktalannal egyaránt, hogy nem az a hajléktalan, aki büdös és koszos.
9. A munkaadók legyenek kötelezve arra, hogy kötelesek a hajléktalanokat munkába állítani.
10. Oldják meg a bejelentkezési problémát a legtöbb esetben újabb hátrányt okoz, hogy nincs állandó bejelentett   
      lakásuk a hajléktalanoknak.
11 a lakhatásokra való lehetőséget kezdjék el kidolgozni.
12. Kérjük, hogy a hajléktalan-ellátást külön jogszabály szabályozza, ami a rendszeren belül működik és az 
      alapvető  kérdésekben is nagy szerepe, van mint, pl. humánum, humánus és a higiénia elvein alapszik de   
      mégis képes az  alkura, és szankciókra. És szabályozza a társadalomba való beilleszkedést. Nem kirekeszt       
      abból, hanem 
    Hatékonyan befogad
Az itt leírtakkal és nem jelzett problémákkal kapcsolatosan személyes meghallgatást kérünk!
Az ügyhöz kapcsolódik a  “LAKFO” program is, amit az egyesület négy év óta nem tud megvalósítani különböző elutasítások és kifogások miatt.
Az aláírások gyűjtése mind addig folytatódik még minden kérdésre nem kapunk kielégítő válaszokat a tárgyalások során!                                                                                                                             
Tisztelettel az egyesületek vezetősége és tagsága nevében
                                                                                                           

 

Kocsi Sándor
H.H.E. Elnöke                                                           
                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Budapest 2002 11. 25.