Terveink
 

 

 

 

 

 

 

 


Hajléktalanok a Hajléktalanokért
Kulturális és Érdekvédelmi
Egyesület                                                             

Lakhatási és munkahelyi modell.
„LAKFO”
A Projekt szakmai programjának bemutatása.
/Itt csak az alap elképzelés van megadva/

                                                                                                                                                                                                          HHEKészült: A Hajléktalanok a Hajléktalanokért Egyesületének továbblépésének érdekében.A  LAKFO Modell célja:

Csökkenteni a Budapestre háruló hajléktalan ellátást, bizonyos értelemben kiszorítani a munkaképes embereket a tömegszállásokról és az utcákról. Pl. Terek, metró, aluljárok.
Ez csak egy utalás arra, hogy a látvány nem a Főváros imagét emeli.
Ez a modell tovább fejlesztéssel és a szállókra vonatkozó lakhatási jogszabályok módosításával több helyen is megvalósítható lenne.(szociálistörvény) Az állami költségek ez által is csökkenthetők lehetnének, vagy más célra fordítható az ellátáson belül. A kísérleti projektünk egy olyan lakhatási forma, amely magába foglalja a munkavégzés lehetőségeit és profitálni képes az ott lakó hajléktalanok és az Egyesület számára.
A továbblépést biztosítaná a nyereség visszaforgatása. 
A projektben kiemelt szerepe van a több funkciós gazdálkodásnak és mellék üzemág üzemeltetésének. Az egyéni képességek szerinti munkaterületeket fogunk kialakítani, hogy szelekció nélkül mindenki esélyt kapjon a tovább lépésre az önálló életvitel kialakítására.
Lehetőséget kell adni a lakhatásra rászoruló családoknak és élettársaknak is, ha az Egyesület
szabályait és előírásait elfogadják és betartják.
Ennek megvalósítására törekedni kell a fejlesztések során is.
A rehabilitáció 4 + 1 évig tart. Ez alatt az idő alatt, adott az önellátás biztosítása valamint a termelt és készített áruk értékesítése. A projekt a kigondozás-kikerülés lehetőségével foglalkozik valamint, a hajléktalanok a társadalomba való visszailleszkedését segíti.
A projekt egyedisége és jellemzői főbb irányadó szempontok:
Mindenek felett, hogy azok vették kezükbe a sorsukat, akik átélték vagy ma is átélik a hajléktalanság borzalmait. A rossztól való szabadulás 80%-ban segíti elő az emberek változását, ha értelmet és célt adunk cserébe. Természetesen ez az állítás nem az egész hajléktalanságra értendő
Kizárólag és csak is azokra az emberekre értem, akik nem eltékozolt éveket tudnak felmutatni, hanem látszik és valamilyen módon fogható tenni akarás.

Hajléktalanok munkavégzésének folyamatosságának megteremtése védett körülményekkel.

A hajléktalanok felelősségvállalásának erősítése.

Lakni való tudást célozván az önálló életre nevelést, az önállóság kiemelt fontosságát jelöljük meg 
    alapelvként.

Az önállóság és a kreativitás szabadsága.

A programban azok a hajléktalanok vehetnek részt, akik elfogadják az egyesület által alkotott szabályokat
A cél azoknak a hajléktalanoknak a kikerülését elősegíteni, akik erre törekszenek ugyan de külső segítség nélkül ezt nem képesek megoldani, az okok mindannyiunk előtt ismertek.

Az önfenntartás és az egyéb haszon termelői munka fázisok az élőtakarékosság hatékonyabb alkalmazását teszi lehetővé ezt szabályzó körülményekkel fogjuk megoldani.

Ezek a lehetőségek, amit itt leírunk a már működő rehabilitációs védett szállón lakóknak, adná meg azt a hiányzó láncszemet, ami valójában hiányzik az ellátó rendszerből.

A gazdálkodást azért kell fontos szempontnak tartani, mert ez biztosítaná az önálló lakhatáshoz jutás lehetőségeit.

Elképzelhetőnek és megoldhatónak tartjuk az egyesület profit váltását és Kht-ként működni a későbbiekben

Több oldalról tekintve a programot minden lehetőséget és buktatót igyekszünk szem előtt tartani.

Ezt a programot csak akkor lehet sikeresen elkezdeni, ha minden eszköz és építmény teljesen készen áll az indulásra, és azok a szakterületek, amik valamilyen oktatást igényelnek már előtte vagy a kezdéssel egyidőben kell, elkezdődik.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez alulról jövő kezdeményezés, ami növeli a társadalom előtt az erkölcsi értékeket és elősegíti a hajléktalanság és a társadalom közti előítéletek csökkentését.

Növeli az ország imagét, mivel tudomásunk szerint egész Európában nincs ilyen kezdeményezés.
A programot kísérletképpen 20-25 hajléktalan részére tervezzük. (LAKFO)
A bekerülés a munkavállalás az absztinencia olyan példamutatás, amely ösztönző hatású.
Fontos a hajléktalanságba való bekerülés megelőzése, ne legyen a törvényszerű, hogy át kell élni minden borzalma megalázást, és amikor már kelően leromlott az ember akkor kezdünk el különböző a szakma által kidolgozott terápiákat. Ezek mind külön költségek.
Minden olyan rossz elkerülhető, ami előbb pokolra kényszeríti az embereket, majd jönnek a különböző trükkök, leszázalékolass elhelyezés alkoholelvonó, és még sorolhatnám.

Ebben az egészben a legborzasztóbb a várakozás és az ügyek odázása a helyhiány.                 
Az üzemeltetés formája önirányítás védett jelleggel, (célcsoport de időszakos külső segítség bevonásával. háziorvos, pszichológus szociális munkás stb., ha szükséges)
A projektben tervezett gazdálkodási formák:
Belső munkavégzés, mellék üzemágak:

Állattartás, konyhakert, sajátrészre és a későbbiekben eladásra, ezt a többlettermelés határozza meg.

Külsőmunka végzés a lehetőségek szerint


Asztalosmunkák
Lakatosmunkák
Bedolgozás más cégeknek
Építőipari vállalkozás 
Mezőgazdasági tevékenység.
Állattartás.
Elképzelhető olyan állatok tartása, ami gazdaságilag is hasznos, pl. kecske juh magyartarka stb.
Különböző képzések, szakmák elsajátítása. Pl. amerikai típusú faházak építése. Ez az önálló lakhatások építésénél előnyös ugyanakkor vállalkozási vagy KHT-én is alkalmazható.
Az oktatás jelegű feladatokat ősztől tavaszig oldanánk meg.
Ez nagyon fontos, hogy termelői munkát legkésőbb Áprilisban el tudjuk kezdeni.
A program első része egy komplex feladatott tömörít össze ugyan akkor összeilleszthető, vagy külön kell választani a második program résztől. (következő oldal)
Miért is?
Azért mert az első programba egy kiinduló bázist hoznánk létre. (20-25 emberrel)
Célszerű Budapest közeli tanya megvásárlása és annak bővítése.
                  Vagy állami tulajdon használata esetleg Önkormányzati
                  A lényeg mind a két esetben a közmű megléte vagy kiépítése.

Az elképzelések folytatása (Program második része.)
Amerikai típusú faházak folyamatos építése
A munka lehetőségek kiaknázása és megvalósítása nem biztos, hogy minden esetben kell, hogy megkövetelje az alkoholmentes életvitelt.  (esélyegyenlőség)
A munkavégzést lehet külön szabályozni és betartatni (Pl. a munkába állás feltételei ennek betartása és betartatása) ezeknek a kérdéseknek megvan a maguk időrendjei.
A program cél: Újlakások építése gyorsan hatékonyan olcsón,
Új munkalehetőségek teremtése, mégpedig országos szinten, ami magába foglalná Magyarország hajléktalan ellátásának a javítást, ugyan akkor csökkentené a lakáshiányt.
Ezzel a programmal hosszú távra meglehetne oldani a munkanélküliek a csökkentett munka képességűek foglalkoztatását.
Egyszóval maguk a rászorultak javítanák sorsuk alakulását,
Úgy gondolom ez nagy részben javítaná a kisjövedelemmel rendelkezők helyzetét.
Milyen összefüggések vannak a megvalósítás során?
Kiket hogyan kell bevonni?
Ki milyen feladatot kaphat, vagyis hogyan tud hozzá járulni a programhoz
Társadalmi összefogásra van szükség, és nem a kibúvok keresésére.
Milyen összefogásra van szükség
- Mi is ennek a légyege?
- Úgy gondolom, ha szakmailag kellőképpen át van gondolva több száz vagy ezer embernek a komplex problémája, oldódik meg
- Javul a társadalmi helyzetkép, csökkenhet az előítélet, változhat és változni is fog a hajléktalan ellátás. 
Sok-sok olyan kérdés van, amire a választ talán nem nekünk kell megadni, egy biztos minden „azért-nek” van egy „miért-je” és minden miértnek, van egy azért-je.
,
A komplex megoldás elvei feladatok:

- Négy fő szereplője van:
A kormány
- Az illetékes Minisztériumok
- Az adott terület önkormányzata
- A Hajléktalanok a Hajléktalanokért Egyesület
Kinek mi a feladata?
- A kormány részéről az egyik legfontosabb a kivitelezéshez való segítség.
Az önkormányzatokkal való kapcsolat felvétel
Olyan kihasználatlan földterületek odaítélése vagy odaítéltetése, amire építeni lehet ezeket az amerikai típusú faházakat.
Pénz szerzési lehetőségek kiaknázása kezdeti alap töke oda ítélés és ennek a folyamatosságának a biztosítása az adott önkormányzat bevonásával.
Támogatók ösztönzése (pl. ajánlólevél, ami segítené a pénzszerzés.
- A Minisztériumok feladata, hogy összefogva tárgyalják meg a szakmai részt, és a jogilag felmerült kérdéseket, valamint a pénzforrásokat Szeretnénk részt venni ebben a munkában.
- Az adott önkormányzat feladata az az építési terület biztosítása
Munkabérekhez hozzá járulás (ezeket a kérdéseket mindig az adott kerület vagy város önkormányzata oldaná meg)
Az adott területre és a felépíttet lakásokra mi nem tartunk igényt ez mindig az önkormányzat tulajdona maradna és a lakbért is ő határozza meg.
Amihez viszont szükséges lenne, hogy ebben az esetben mindig az adott jövedelemhez legyenek a lakbérek megállapítva.
Az egyesület feladata a munkaerő biztosítása a szervezés és kivitelezés lebonyolítása
Szükség szerint szakemberek bevonása.
A faházak építésénél ez a szakma elsajátítása végett, pl. szükséges. (együttműködés)
Az átképzések megoldása, pl. kőművest betanítani az ácsmunkára vagy fordítva.
Valójában az egyesület azért vallja fel a lebonyolítást, mert minél kevesebb kézen és vállalkozón, megy keresztül egy-egy munkafolyamat annál olcsóbb, így is jelentős támogatásról van szó, ha folyamatosságról beszélünk.
Ugyan akkor pénz megtakarításról is, mert ha azt számoljuk, hogy egy hajléktalan éves költsége 1M Ft vagy ennél több akkor ez a megoldás a kézenfekvőbb.
Főleg ha azt számolom, hogy ki milyen régóta van a hajléktalan ellátásban
Egyszerűsítsük le a dolgot 10év = 10MFT ezen a pénzen majdnem 3-m 40nm amerikai típusú faházat lehet felépíteni és sok olyan szociális kérdést lehet elkerülni, ami szintén pénz
Nagy szerepet kaphat a prevenció. (erről említést teszek egy másik témakörben.)
Természetesen ezek olyan javaslatok és megvalósítható dolgok, amihez összefogásra van szükség.
A másik verzió, hogy ha kapnánk olyan állami támogatást, ami az induláshoz elég akkor a felépített házakat, eladnánk az önkormányzatoknak és így tudnánk biztosítani a folyamatos építkezést és bér kifizetést. Természetesen az eladott házakba csak a rászorulók kerülhetnek.
Egyéb igények kielégítése más lapra tatoznak.
A beton és tégla szerkezetű házak és az Amerikai faházak közötti négyzetméter ár különbség 140- 150 ezer forint
Költségvetést nem készítünk a programokhoz, mert nem tudjuk a választ a megvalósítást illetően.
Az eddig leírtak olyan javaslatok, amit tárgyalni és tárgyaltatni kell!
Az illetékes szerveknek intézményeknek stb. össze kell fogni a hajléktalanság társadalomhoz való felzárkóztatása érdekében.
(A Hajléktalanságot az eltelt tizenkét év után nem lehet csak problémaként tárgyalni.
Az UNIO is elvárja és díjazza a jó megoldást Szükség van a hajléktalan ellátás teljes átszervezésére és a három lépcsős rosta rendszer bevezetésére a szociális törvény mosósítására.
Ezek már egy új beadvány részei, ami 2002 november 25.-ig el lesznek juttatva az illetékes szervekhez több száz aláírással.

Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület
Vezetősége és tagsága nevében

Kocsis Sándor
Elnök
           

 

 

                                                                Az Egyesület a megvalósítás jogát fenntartja.