k


Hitünk Énekei


HITÜNK ÉNEKEI


Dallamok
(mp3)

Meghallgatás:
bal egérgombbal az ikonra kattintva
Letöltés:
jobb egérgombbal az ikonra kattintva
majd bal gombbal a megjelenõ feliratra:
"Hivatkozás mentése más néven"


(A lista nem teljes. Az Evangéliumi
Pünkösdi Közösség által kiadott
"Hitünk Énekei" énekeskönyvben szereplõ énekeknek itt csak az egyáltalán fellelhetõ dallamai szerepelnek.)

Az mp3 fájlok meghallgatásához
javaslom az AIMP lejátszót, mely
letölthetõ a képre kattintással.

Free Counter
Website Digits Counter


5. Adjátok a szent Bibliát kezembe

6. Adj új erõt Urunk

11. A jó pásztor nyájától

12. A keresztfához megyek

14. Aki nékem megnyíltál

23. Amint vagyok sok bûn alatt

25. Amit szívünk esdve kér

29. A Szentlelket ne ûzzed el

31. A tied vagyok

35. Az áldott orvos közeleg

42. Az írás széjjeltépve

44. Azon épül szilárd hitem

45. Az Úr csodásan mûködik

48. Az Úr szent Bárányára

50. Áldásod gazdag folyóit

51. Áldjad az Urat

51. Áldjad az Urat (másik dallam)

61. Bízom benned Uram Jézus

84. Csendes éj

88. Csodálva imádva tekintek

94. Dicsõ király

98. Dicsõség mennyben...

115. Eljõ az Úr Halleluja

121. Emeljetek feljebb feljebb

127. Ébredj készülj fel ó lélek

136. Fáradtan bûnbe veszve

138. Fekszik sírkõ alatt

145. Fenn a csillagok felett

150. Föl, barátim !

150. Föl, barátim ! (másik dallam)

157. Gyönyörû ruhában

162. Ha az élet bajaitól

163. Ha az Úrral haladsz

173. Ha Isten békéje...

203. Hittem Benned

216. Hû Jézusom kezébe

220. Igaz, hogy Jézus értem halt

221. Igaz kereszténynek lenni

227. Ím nagy Isten

233. Isten áldjon míg viszontlátunk

236. Isten élõ Lelke jöjj

240. Isten kegyében nem tudom

248. Jámborok útján

248. Jámborok útján (másik dallam)

251. Jeruzsálem templom...

264. Jézus keresztjénél

276. Jézus, Te égi szép

277. Jézust vágyom útitársul

281. Jöjj megváltódhoz

289. Kéz a kézbe Jézussal

298. Közelb hozzád

298. Közelb hozzád (másik dallam)

303. Küldd Szentlelked

305. Lábaidhoz hullok

311. Lelkem kíván téged

325. Meg vagy-e tisztulva

331. Mennyben lakó én Istenem

334. Mennybõl az angyal

339. Messze fenn

339. Messze fenn (másik dallam)

341. Mélyre, mélyre

352. Mily édes Jézusban bízni

359. Minden szerinted legyen Uram

378. Nagy Istenem

378. Nagy Istenem (másik dallam)

378. Nagy Istenem (3. dallam)

382. Nagy vagy te Isten

392. Nem vezérled-e bárányod

393. Ne rettegj, bármi sújt

408. Ó, boldog nap

415. Ó, hála az Úrnak

415. Ó, hála az Úrnak (másik dallam)

416. Ó, hogy szeresselek

427. Ó, mily hû barátunk Jézus

428. Ó, mily kedves név ez

431. Ó, ne menj elõlem

443. Örömének hangzik

451. Pásztorok, pásztorok

457. Rád bízom

467. Siess ember, idõd lejár

484. Tarts közel keresztednél

501. Térj magadhoz drága Sion

516. Úr Jézus nézz le rám

521. Üdvteli érzet

521. Üdvteli érzet (másik dallam)

521. Üdvteli érzet (3. dallam)

521. Üdvteli érzet (4. dallam)

527. Vágyol-e elhagyni bûneidet

533. Velem vándorol útamon

539. Világosságban ó mily jó

*555. Ó, Jézus árva csendben

557. Égi harsonák ha zengenek

570. Itt van Isten

570. Itt van Isten (másik dallam)

570. Itt van Isten (3. dallam)

571. Jézus asztalt terített

604. Ó, Sion ébredj

(*Az 555-ös ének a Hitünk Énekei
1960-as kiadásában szerepel !
)

 

 

 

 

 

 

 

HITÜNK ÉNEKEI


Énekgyûjtemény
(mp3)

Meghallgatás:
bal egérgombbal az ikonra kattintva
Letöltés:
jobb egérgombbal az ikonra kattintva
majd bal gombbal a megjelenõ feliratra:
"Hivatkozás mentése más néven"


 

8. A Getsemáné kertjébõl

26. A nagy mélységbõl szüntelen

61. Bízom benned Uram Jézus

84. Csendes éj

112. Egy szív érettem dobogott

276. Jézus Te égi szép

334. Mennybõl az angyal

378. Nagy Istenem

436. Ott a messze földön

451. Pásztorok, pásztorok

457. Rád bízom

470. Szelíd szemed Úr Jézus

533. Velem vándorol útamon

555. Ó, Jézus árva csendben

578. Ki Istenének átad mindent


Úgynevezett "írott" énekek

A mélybõl kiáltok

A szívem, Jézus

Fenn a mennyben

Magára vette


Baptista kiadású Hitünk Énekei

6. Adj új erõt Urunk

23. Amint vagyok

70. Bûnnek tengerében

136. Fáradtan, bûnbe veszve

201. Hinni taníts, Uram

281. Halld meg a hívást
(Jöjj Megváltódhoz dallamára)

298. Hadd menjek Istenem
(Közelb Hozzád dallamára)

303. Ó, forrongó gazdag árja
(Küldd Szentlelked dallamára)

359. Minden szerinted legyen

422. Ó ! Jöjj szivembe áldott Jézus

483. Taníts, Uram, meghajlani

518. Azt az éltet vágyom élni
( Úton vagyok, úton dallamára)

522. Lelkem Megváltója
( Üres kézzel menjek-é el dallamára)

+
Méltó vagy


50-611-6. (Három ének egyben.)
Áldásod gazdag fólyói
Régi ígéret, új erõ
Adj új erõt, Urunk

402-427-422. (Három ének egyben.)
Nincs helyed Jézus számára
Ó ! mily hû barátunk Jézus
Ó, jöjj szivembe áldott Jézus

290. Kéklõ tengernek partján

303. Küldd Szentlelked

339. Messze fenn egy hegyen

+
Fájdalmak útja
(Jézus szenvedése és feltámadása)


HITÜNK ÉNEKEI

A CD megrendelhetõ:
1071 Budapest, Thököly út 46.
Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Agapé (Dózsa György úti)
Gyülekezete

12. A keresztfához megyek

23. Amint vagyok

32. Atya, Fiú, Szentlélek

48. Az Úr szent bárányára

51. Áldjad én lelkem

127. Ébredj, készülj fel

173. Ha Isten békéje

188. Hogy fogadjalak Téged

236. Isten élõ Lelke jöjj

303. Küldd Szentlelked

353. Mily jó, ha bûntõl már szabad

378. Nagy Istenem

379. Nagy Isten, mi dícsérünk

385. Ne dícsérjem-e az Istent ?

411. Ó megsebzett Krisztusfõ

441. Ó, lenne bár ezernyi nyelvem

456. Rád tekint már hitem

470. Szelíd szemed, Úr Jézus

548. A szeretet hatalmát áldom

581. Köszönjük az Úrnak

596. Nagy Isten, Néked zeng az ének

592. Mily édes szó a fülnek

608. Ó, Uram, bárcsak tüzed égne

612. Szállj szivünkbe nagy Isten

 

HITÜNK ÉNEKEI


Bernhardt Gyula testvér elõadásában
- énekek, orgona kísérettel -
(mp3)

Meghallgatás:
bal egérgombbal az ikonra kattintva
Letöltés:
jobb egérgombbal az ikonra kattintva
majd bal gombbal a megjelenõ feliratra:
"Hivatkozás mentése más néven"


6. Adj új erõt Urunk

9. A gond ha nyomja szívedet

13. Aki akar jöjjön

18. Ama szép hon felé

19. A megnyitott Szent Biblia

40. Azért jött Jézus...

48. Az Úr szent Bárányára

51. Áldjad az Urat

54. Áldott légy, mert...

56. Áll a szikla

70. Bûnnek tengerében

91. Dícsérd az Urat

94. Dicsõ király az én Megváltóm

110. Egykor én is tévelyegtem

127. Ébredj, készülj fel, ó lélek

129. Élj boldogul, testvériség

131. Énekeljünk az Úr...

136. Fáradtan, bûnbe veszve

149. Fogjad kezem

157. Gyönyörû ruhában

162. Ha az élet bajaitól

185. Ha nem volna Üdvözítõm

191. Ha utam borítja

196. Ha zúg az ár

201. Hinni taníts Uram

203. Hittem Benned, s most íme zengem

216. Hû Jézusom kezébe

220. Igaz, hogy Jézus értem

222. Igen, Atyám...

228. Irgalmas Jézus

232. Isten Atyánk, hálát adunk

233. Isten áldjon

236. Isten élõ Lelke jöjj

242. Istennek népe

254. Jézus a Megváltóm

255. Jézus drága Szent...

260. Jézusért élek egészen

263. Jézus jön nemsokára

271. Jézusról, csak Róla

277. Jézust vágyom útitársul

281. Jöjj Megváltódhoz

289. Kéz a kézbe Jézussal

300. Követve Jézust

326. Megvan szivemnek...

337. Menny felé járni

344. Míg Jézust nem ismertem...

351. Mily édes a Te neved

382. Nagy vagy Te Isten

415. Ó, hála az Úrnak...

416. Ó, hogy szeresselek

421. Ó, jöjjön el Urunk...

429. Ó mily kedves, ó mily szép

452. Pásztorunk a Jézus

495. Testvér, vedd fel a kereszetet

+
Hullt a drága vér

...

(A lista nem teljes. Kiegészítése folyamatban.)


HITÜNK ÉNEKEI

Bernhardt Gyula testvér orgonál
(mp3)

Meghallgatás:
bal egérgombbal az ikonra kattintva
Letöltés:
jobb egérgombbal az ikonra kattintva
majd bal gombbal a megjelenõ feliratra:
"Hivatkozás mentése más néven"

5. Adjátok a szent Bibliát kezembe

6. Adj új erõt Urunk

14. Aki nékem megnyíltál

18. Ama szép hon felé

20. A mennyben otthonom

23. Amint vagyok

28. A sötét síron túl

43. Az Istennek nagy szerelme

51. Áldjad az Urat

53. Áldott legyen a frigy

72. Bûnöm súlya fáj nekem

77. Csak az Úrnak negy kegyelme

80. Csak vándorok vagyunk

83. Csendben állunk

102. Egy forrás van

103. Egy drága kincsem van nekem

106. Egyetlen forrása minden kegynek

117. Elnémul egyszer énekem

127. Ébredj, készülj fel, ó! lélek

152. Föl, testvérem, harcra készen

157. Gyönyörû ruhában

158. Gyönyörû szép a mennyekben

185. Ha nem volna Üdvözítõm nékem

191. Ha utam borítja felhõnek árnya

203. Hittem benned

214. Hozzád megyek

216. Hû Jézusom kezébe

218. "Imádkozzatok és buzgón kérjétek"

222. Igen, Atyám

228. Irgalmas Jézus

557. Égi harsonák ha zengenek

559. Ég a honvágy a keblemben

563. Én jól tudom, Megváltóm él

...

(A lista nem teljes. Kiegészítése folyamatban.)Hitünk Énekei kottás énekeskönyv
(Bernhardt Gyula és Lázár István testvérek
szerkesztésében )

Az oldal frissítve: 2013 IV. negyedévben
Kéréssel, kérdéssel fordulj a következõ e-mail címre:
akovary@index.hu


Archív folyóiratok (sok van még belõle) a Magyarországi szabadegyházak kialakulásának idejébõl. (Igény esetén a feltöltés folytatódik.)


Apostoli Hit - 1935 június 18.