A cserkésztörvény tíz pontja
    1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
    2. A cserkész híven teljesíti kötelességét.
    3. A cserkész ahol tud, segít.
    4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
    5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
    6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
    7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
    8. A cserkész vidám és meggondolt.
    9. A cserkész takarékos.
    10. A cserkész testben és lélekben tiszta.