Vissza a kezdőlapra

Oktatóink

Osztálytársak

 


Dr. Gaál Zoltán
Rektor

Általnos menedzsment
Menedzsment szigorlat


Dr. Kovács Zoltán
Dékán

Saját honlap

Termelésmenedzsment


Dr. Bencsik Andrea
Szakvezető

2003 / 2004. tanév
Szervezési technikák

Menedzsment szigorlat


Dr. Szabó Lajos
Szakvezető

2004 / 2005. tanévtől

Projektmenedzsment
Szakszeminárium

Dósa György
Matematika

Baráth Mária
Makroökönómia
Mikroökonómia
Közgazdaságtan szigorlat

Dr. Nahlik Gábor
Munkaszervezet mint szociotechnikai rendszer

Dr. Horváth György
Személyiség-lélektan

Dr. Bittner Péter
Bevezetés a humán menedzsmentbe
Munkaszervezés
Mnkaügyi kapcsolatok

Humán menedzsment


Dr. Jáger Ida
Filozófia
Retorika, érveléstechnika

Gasparetz András
Bürotika és irodakultúra

Dr. Kaiser Tamás
Európai közigazgatás és területi tervezés
EU többszintű kormányzati rendszer

Dr. Vincze László
Karriertervezés és üzleti pszichológia

Dr. Kozma Ágota
Jogi ismeretek
Polgári jog és munkajog
Szociális ellátás jogi szabályozása
Jogi esetek

Dr. Ordasi Zsuzsa
Bevezetés a művészettörténetbe

Fülöp Tamás
Technológiai ismeretek

Jankovich Maximillian

Etikett - protokoll

Dr. Szilágyi István

Strukturális politika, intézményi reformok és az EU bővítése

Dr. Balogh Ágnes

Pályaszocializációs tréning

Dr. Kun-Szabó Tibor
Munka- és egészségvédelem
Élelmiszertermelés minőségbiztosítása

Kockázatmenedzsment
Saját honlap

Tuczai Attiláné dr.

Szervezéselmélet

Menedzsment szigorlat

Kiss Krisztián

Számítástechnika

Szável Krisztián

Képzési rendszerek

Dr. Albert József

Szociológia

Farkas András

Munka- és egészségvédelem

Nagy Zsuzsanna

Emberi erőforrás tervezés I-II.

Gyurik Pál
Bevezetés az interaktív multimédiába

Médiagazdaságtan

Dr. Kondorosi Ferenc

Egy cikk a Jogászok társasági magazinjából (DE JURE)
2004. December
(VI. évfolyam)

Demokrácia, jogállam, civil társadalom

Janzsó Szilvia

Alternatív lehetőségek a munkanélküliség kezelésében

Szélesné dr. Ferencz Edit

Szociálpszichológia
Magatartástudomány szigorlat

Dr. Wirth Ernő Szilveszter
Szervezeti és munkahelyi mentálhigiéné

Dr. Gergó Zsuzsanna
Politológia

Az európai integráció története Dr. Meszler János
Vállalati gazdaságtan

 Raffai Csilla
Rendezvényszervezés

 Dr. Jancsik András
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

 Könczey Kinga
Saját honlap
Csoportdinamikai és önismeret-fejlesztő tréning
Vezetéspszichológia

 Dr. Horváth H. Attila
Csoportdinamikai és önismeret-fejlesztő tréning

 

Csernyánszky Miklós
Egyéni feladat I-II.

 Fodor Éva

Statisztika

Dr. Vass László

Vállalati kommunikáció és lobbi

Pató Gáborné Szűcs Beáta

Saját honlap

  Munkaköri leírások

Logisztika

Edvy László

  Sportrendezvény szervezés

Dr. Korim Tamás

  Üvegtechnológia

 Szabóné Dr. Ravasz Bernadett
A grafológia alapjai

Dr. Dimény Erzsébet

Számvitel

Személyzeti controlling 

Klausz Melinda

Személyzeti controlling

Csizmadia Tibor

Bevezetés a minőségmenedzsmentbe

Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
Saját honlap
HR szoftverek alkalmazása
Vállalati információ- rendszerek
Csóti Gábor
Tanácsadás tréning
Turányik László
Vállalati ösztönzési rendszerek, motivációs technikák a gyakorlatban
Dr. Balogh Ágnes
Kommunikáció
Győri Piroska
Szociálpolitika
Bátor Attila
Marketing
Dr. Pipis István
Pénzügytan
Dániel Zoltán
Médiagazdaságtan esettanulmányok
Biermann Margit
Munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások
Szociális ellátás
Garaczi Imre
Etika
Pintér Zsolt
Életpályatervezés, álláskeresés, karriermenedzsment