Varga László
 

A nevem Varga László Géza, 1985 december 10-én születtem Szegeden. Édesanyám Szabó Ágnes Mária jelenleg munkanélküli (középiskolai végzettsége és két év főiskolája van). Édesapám Varga László autószerelő, szüleim 16 éve külön élnek. Van egy 27 éves nővérem, ő már férjnél van. Édesanyámmal és anyai nagymamámmal lakom, aki Vitéz Szabó Istvánnak, az '56-os Vitézi Rend lovagjának (a II. Magyar hadsereg V/2 utásszázadának őrmestereként harcolt a II. Világháborúban), özvegye. Anyai ágon két nagybátyám van, az egyik 18 éves korában disszidált, most Angliában él. A másiknak nem sikerült, ezért bebörtönözték, ő szintén megkapta az '56-os Vitézi Rend lovagja címet, ezt 2003 március 30-án vette át (itt én is jelen voltam). Édesapám családi hátteréről annyit tudok, hogy az apai dédapám Sarudon (Heves megye) élt és harcolt az I és II Világháborúban. Az I Világháború után orosz hadifogságban volt, ahonnan szerencsésen „hazagyalogolt”.

Szegeden a Dózsa György Általános Iskolában kezdtem, majd szintén Szegeden, az Eötvös József Gimnáziumban, anyanyelvi kommunikáció szakon, folytattam a tanulmányaimat. Innen „átcsábítottak” a Csonka János Műzsaki Szakközépiskola, közlekedésrendésrendészet szakára, ahol most is tanulok.Úgy érzem ez a képzés közelebb visz eltervezett pályámhoz, mert hivatásos katona szeretnék lenni, A jövőre vonatkozó legfőbb célom, hogy szolgáljam a hazámat , ennek érdekében érettségi után a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre szerenék bejutni.

A történelem, főleg a XX. század történelme, mindig közel állt a szívemhez, szeretettel hallgattam idős emberek történeteit, akik követendő példát mutattak a számomra.

A nemzet ügyével a választások idején kerültem közvetlen kapcsolatba, ahol szívesen hallgattam a nemzeti oldal kampánybeszédeit. A választáok után részt vettem a MIÉP szegedi szervezetének taggyűlésein, először mint szimpatizáns, később mint ifjúsági tag, ifjúsági tagként szerepet vállaltam a propagandában. Miután feloszlott a MIÉP szegedi szervezete a Pajzs mozgalom gyűléseit kezdtem el látogatni, ahol szintén a propagandában nyújtottam segítséget.

2003 júniusában, barátaim révén, kerültem kapcsolatba a HVIM-mal. Miután újraalakult a szegedi szervezet először tag, majd alelnök, később a taszervezeti elnökünk lemondása után elnök lettem.

Továbbra is legfőbb célom a Magyar Nemzeti érdekek képviseltete, a haza szolgálata. A magyar kultúra, erkölcs, nemzettudat terjeszése az egész Kárpát-medencében.

Vissza

Forrás: www.hvim.hu