FŐOLDAL

MAGUNKRÓL

Buglyos szegfű

Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre 1999-ben alakult. A 10 alapító tag szándéka az volt, hogy egy elsődlegesen botanikai-természetvédelmi kutatásokkal foglalkozó, dinamikus egyesületet hozzon létre, egy viszonylag szűk szakmai csoport összefogásával.

Célul tűztük ki, hogy hozzájáruljunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, elsősorban a Nyírség területén előforduló botanikai és egyéb természeti értékek feltárásához, megóvásához, fennmaradásához. További fontos célunk volt a feltárt természeti értékek megismertetése, bemutatása, illetve az ezekhez kapcsolódó oktató-nevelő tevékenység.

Elérhetőségeink

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.

Telefon: 20/481-87-54

E-mail: ibbk@citromail.hu

Adószám: 18807651-1-15

Számlaszám: 10104459-45593500-01000006

 

A szervezet jelenlegi főbb tevékenységi körei

ˇ         Tudományos, terep botanikai és természetvédelmi szempontú kutatások (növényfajok elterjedésének és állományainak vizsgálata, monitorozása, természeti területek kutatása, állapot-értékelése, élőhely- és vegetáció-térkép készítése, cönológiai felvételek készítése).

ˇ         Részvétel - több szervezettel közösen - természeti területek helyi jelentőségű védett területekké nyilvánításának előkészítésében, ill. a védetté nyilvánítási folyamatban.

ˇ         Kapcsolatépítés-fenntartás (természetvédelmi területen tevékenykedő) társadalmi szervezetekkel.

ˇ         Működési területünkön természetvédelmi célú infrastrukturális és humán kapacitásbővítés

ˇ         Gyakorlati természetvédelmi-botanikai munkákban való részvétel

 

Eddigi főbb tevékenységeink

ˇ         Pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) monitoring a Nyírségben (2000-2005).

ˇ         Tiszaparti margitvirág (Leucanthemum serotinum) monitoring az észak-alföldi flórajárás egy részén (2000 ősz).

ˇ         Kotuliliom monitoringban az E-misszió Egyesület segítése (2002-2003).

ˇ         Élőhely-térképezés a Közép-Nyírségben (1999-2004).

ˇ         Természeti területek felméréséhez adatszolgáltatás (1999-2003).

ˇ         Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ártéri erdők természetvédelmi szempontú értékelése, egyes invázív és védett fajok monitoringja 60 folyamkilométer hosszan (2000, 2002).

ˇ         Segítségnyújtás az állami természetvédelmi szerveknek (folyamatos)

ˇ         Közreműködés hatástanulmányok élővilágvédelmi részének elkészítésében (alkalmanként).

ˇ         Élőhely-térképezések végzésével részt vettünk egy, a beregi ÉTT mintaterületet vizsgáló Phare Access 2000 programban (2002).

ˇ         A 2002-ben indult 'Az Angelica palustris gyakorlati védelme' című LIFE-NATURE programban partnerszervezetként botanikai kutatásokat és elemzéseket végzünk.

ˇ         2003-ban megnyertük első saját pályázású Phare Access programunkat. A nemrég lezárt program célja volt a nyírség hosszú távú tájrehabilitációs programjának megalapozása tájtörténeti elemzések végzésével.

 

Eddigi pénzügyi támogatóink és megbízóink

Phare Access

Life-Nature (European Commission)

Környezetvédelmi Minisztérium: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat

Nemzeti Civil Alap Észak-Alföldi Kollégium

Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Kollégium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Zöld Forrás pályázati alap

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

E-misszió Természet-és Környezetvédelmi Egyesület

Adeptus Bt.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Nyíregyházi Főiskola

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete

Bogland Természet- és Környezetvédelmi Bt.

Miniszterelnöki Hivatal

Fűvészkert Társaság