"...mert minden dolog alapja az élet és a Fény, amiből az ember teremtetett.

 Ha az ember megtanulja és megérti az élet és a Fény természetét,

     az élet és a Fény örökkévalósága lesz az övé."

                                                                                                                                                                      (Hermész Triszmegisztosz tanítása)

 

 

Tisztelettel ajánlom ezt a munkát a 100 éve született Szepes Mária emlékének.

 

 

 

AZ ÚJ TUDATOSSÁG MISSZIÓJA

Az új tudatosság eddig kevesek által járt zarándokösvényének kitaposása ITT és MOST, az erre vállalkozónak nem más, mint egy kozmikus misszió teljesítése.

Az alábbiakban idézem Szepes Mária ide vonatkozó, az életművét lezáró "testamantuma" gondolatait, hiszen a nagy tudású és évszázadnyi tapasztalattal rendelkező írónő sorai hűen adják vissza mindazt, amivel az erre az ösvényre lépőnek tisztában kell lennie a zarándoklat megkezdésekor.

"Aki kozmikus missziót vállal, megszűnik személyes célokra törekedni. Létének gyökerei kiszakadnak a gyakorlati élet talajából. A belső hang, amely tetteit irányítja, nem tűri többé a szellemi éretlenséget, ehelyett a nyílegyenes ösvényre terelgeti. A hétköznapi ember szükségszerű programja már nem érvényes rá. A világban idegenné, otthontalanná - éppen ezért szabaddá válik. Életkörülményei különlegesek, szabály felettiek, sémába nem illeszthetők.

Hogy ez miképpen lehetséges, arra csak az az ember kap feleletet, aki a missziót választja egyedüli céljának, nemcsak erőtlen nosztalgiával, hanem egész pszichikai-mentális alkatával. Ha törekvését nem homályosítják el mellékszempontok, érdemszerzési manőverek vagy az érzésekre költhető jutalom sanda reménye - ha nem hiúság, szereplési vágy vagy egyéb rejtett egyéni érdekek vezérlik, körülményei sorsszerűen úgy alakulnak, hogy ezt az utat követhesse."

                                                                                                                                                                                                           (A fény evangéliuma, Édesvíz Kiadó, 2006)

 

 

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki a földi létből már eltávozott Szüleimnek, egykori tanítóimnak, tanáraimnak, akik akarva-akaratlanul segítetek elindulni életem zarándokösvényén.

Köszönetemet tolmácsolom mindazon egykori barátaimnak és ma élő segítőimnek, akik szándékuk szerint mellém álltak és segítették utam egy-egy szakaszának teljesítését.

Kiemelt köszönetemet fejezem ki Nász János spirituális kutatónak és tanítónak, aki szükségszerű megismerkedésünk kezdetétől alkotótársává fogadott, és szabad felhasználásra rendelkezésemre bocsátotta eddigi kutatásai teljes anyagát, ezzel lehetővé téve, hogy a bennem évtizedek óta munkáló tudatosság írott formájú megnyilvánulása végre kellő fogalmi tartalmi formában megszülethessen.

Ugyancsak köszönetemet kell kifejeznem Németh Katalinnak, aki évtizedes kapcsolatunk során nagyon sok előrevivő és segítő útmutatással, tanáccsal és kritikával segített.

 Legvégül, de nem utolsó sorban a legnagyobb tisztelettel és köszönettel emlékezem néhai Szepes Mária írónő és munkatársa, Kovács Julianna személyes útmutatásaira, melyek többszörösen megerősítettek abban, hogy a zarándokösvény, amelyet választottam, jó irányba vezet.

 A Fény és az Örök Békesség legyen minden segítőmmel további útjukon!