Mini grafológia önképző

(és amit magad is kiolvashatsz írásodból)

 

Írjátok le ,egy  A4 –es sima papírra,  ha lehet olvasás után emlékezetből, ne legyen feltétlen másolás

 

Ma jó napom van.  Jól ébredtem és kellemes volt az éjszakám. Tudom a hónap vége felé járunk és soká lesz még a fizetés, de beosztom készpénzem. Nem akarok ma senkivel összetűzésbe kerülni és nem is ma fogom megmondani  a kollegámnak a véleményem, de ne is kötözködjön ma velem, mert azt ki nem állhatom.  Nem szeretem a politikát, unom a sok idétlen híradásokat az áremelésekről és az ország pénztelenségéről. Viszont jókat fogok beszélgetni a Vendég-könyvünkben és kíváncsian várom a többiek véleményét.

 

Ha valakinek nem tetszik a szöveg, írjon bármit, bármiről saját gondolatából.

 

Nézd meg merre mennek a sorok

 

Fölfelé? – energiával, jókedvvel, optimista gondolatokkal vagy tele

Egyenes ?-  mi az mi elveszi figyelmed most, mikor írtad a szöveget? Erősen lekötnek gondolataid.

Lefelé? – ha az általam javasoltakat írtad: e optimista gondolatok ellenére is pesszimistán nézel ma a világra, vagy csak fáradt vagy? Kevés energia jele ( de az is lehet nem hiszel abban amit most csinálsz, azaz a mini grafológia eredményében)

 

Mini grafológiai önképző

„Ezzel természetesen nem akarjuk azt
mondani, hogy minden az ábécéből ered;
éppen ellenkezőleg: semmi sem ered
belőle, hiszen mindaz, ami az ábécében
bennfoglaltatik, kívülről került bele.
De az égbolton minden, eredetéhez híven,
 betű; szerint helyezkedik el.”

(Paracelsus)

 

A grafológia definíciója:

A grafológia az  írásváltozók egymáshoz viszonyított vizsgálatának eredményéből, a fiziológiai ismeretek birtokában a személyiség tulajdonságaira következtető elemző – szintetizáló tudomány.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a teljes íráskép minden lehetséges változójának ismeretében lehet valós következtetést nagy biztonsággal levonni! Egyéb vizsgálódás a játék és a próbálkozás szintjén lehetséges csak, nem minősül grafológiai vizsgálatnak.

                         A kötési mód ( a betűelemek kapcsolása, összefűzése)

1.)       Ha így írod az  m és az n betűket

 

 

Füzéres kötési mód, létrehozása elég könnyű Alul kerek, felül nyitott alakzat.

Az ilyen ember érzelmi beállítottságú. Függetlenül attól, hogy ezt ki éli-e vagy érzelmi életét az ésszerűség határai közé szorítja, illetőleg valamilyen ok következtében elakarja  fojtani és a tudattalanba visszaszorítani. Megismerésre vágyó, sokszor engedékeny. Résztvevő és segítőkész. Sok szociális érzéssel rendelkezik, barátkozó hajlamú s könnyen át tudja hidalni az  „én” és a „te” közötti távolságot.

A legtöbb nő így ír, mert az érzelmi beállítottságát így fejezi ki. A nők általában a zökkenőmentes kötődésre törekednek és a zökkenőmentességet érzelmi megnyilvánulásokkal segítik elő . Ugye férfiak, a nők érzelgősek?!

A férfiak írásában viszont olyanoknál találjuk, akik nem akarnak vagy nem is tudnak érzelmeiken,  indulataikon uralkodni.

 

2.)      Ha így írod az m és az n betűket

Éppen az ellenkezője az előzőnek.  Az ív le és felfelé irányuló mozdulat sorrendje megváltozik a füzéreséhez képest és az ív nem alul, hanem felül jön létre. Ez az árkádos írás.

Általában a zárkózott ember írásformája. Énvilágát izolálja a környezetétől és ide bepillantást nem enged. Nem barátkozó természetű, ezért nehezen  kötődik  és szorosabb kapcsolatot ritkán hoz létre. Tartózkodó. Nehezen közelíthető meg. Bizalmatlan és óvatos a kapcsolatkeresésben. Sokat ad a látszatra a megjelenésre. Zárt, kis közösségben érzi jól magát. Tükrözheti e írásmód az eltitkolni vágyást, az elhallgatást. Udvariasság, a hagyomány és tekintélytisztelet árad belőle.

Női írásokban a biztonság keresése és igénye tükröződik.  Érzelmeiket rejtegető férfiak írása ez. De tükrözheti a műszaki beállítottságot, az építészeti jellegű formaérzéket is.

 

3.)      Ha így írod az m és az n betűket

Az erős akarat, a merevség és az energia írásmódja a szöges.

Az így író embernél az érzelmeket teljes egészében az akarat uralja. A legenergetikusabb írás. Az így író úgy képzeli el a világhoz való kötődését, hogy nem ő hanem a világ kötődik hozzá. Alkalmazkodás szintje szinte fizikai fájdalmat okoz, és sokszor fel is lázad ellene. Vágyai kielégítésének eszköze a kierőszakolás. Támadó, harcias. Elvei szilárdak De biztos támasza annak, kit védelmébe vesz.  Nagy az önállósága.  Vezető egyéniség,  megbízható és kötelességtudó. Veszélye e írásnak, hogy erős akarata makacssággá, keménysége túlzott szigorúsággá és az érzelmek feletti uralma ridegséggé vállhat.

 

4.)      Ha így írod az m és az n betűket

A lágyság, a vízfolyásszerű, szinte az alaktalanságig hullámzó. A fonalas írásmód.

A bizonytalanság, a határozatlanság írása ez. Az így írónak nincsenek biztos elvei. Befolyásolható, legtöbbször a pillanatnyi belső indítékok és külső impressziók hatására cselekszik, ezért kiszámíthatatlan. Az így írók nagyon érzékenyek, szélsőséges esetben túl érzékenyek. Ez a túlzott reagáló képesség kizárja a belső harmóniát, a higgadt, nyugodt életvezetést. Diszharmóniát, türelmetlenséget eredményez.   A fokozott alkalmazkodási képesség  jó diplomáciai érzékre utal. Nagyon sok mai politikus írása ilyen, nem csoda ők azok kiknek a legtöbbet és legjobban kell alkalmazkodniuk, ill. úgy viselkedniük ahogy éppen érdekeik kívánják. De a művészek között is sok ember ír így. Hiszen a belső világuk változatossága, ingadozása az mit magából kiad. ( nem éppen a naív festő-típusokra gondolok).

Nagyon sok al –része van ezeknek  az írás módoknak, mi kissé megváltoztatja a betű formáját. Természetesen mindegyik változatnak külön – külön is vannak jellemzői. De itt most nem részletezem, a fő tulajdonságokat felsoroltam.

Ne dobd el ezt a papírt, inkább írd rá most mit állapítottál meg és következő teszt eredményeket is jegyezheted ezen. Ez a szöveg jó lesz később is, csak a szexualitás vizsgálatához lesz új szöveg.

Folyt. Köv…