Partatempaj aliĝkotizoj:

loĝado:
1.800 HUF/persono/tago

manĝado:
matenmanĝo: 800 HUF/persono/tago
tagmanĝo: 1.200 HUF/persono/tago
vespermanĝo: 800 HUF/persono/tago

antaŭtagmeza programkotizo: 1.600 HUF/persono/tago
posttagmeza programkotizo: 1.600 HUF/persono/tago
vespera programkotizo: 1.000 HUF/persono/tago