SQL programozás

Gyakorlati feladatok - adatbázis kezelés (Microsoft Access)

Az SQL nyelv alapjai:

SQL = Structured Query Language (struktúrált lekérdező nyelv). A relációs adatbázis-kezelés szabványos nyelve. Deklaratív nyelvek csoportjába tartozik (nem algoritmikus nyelv) nem tartalmaz algoritmus szerkezeteket (elágazás, ciklus stb.), de algoritmikus nyelvekbe beépíthető (beágyazott SQL). Az SQL halmaz orientált a relációs algebrán alapuló nyelv.

Négy utasításcsoportot foglal magában:

- Adatdefiníciós utasítások (Data Definition Language – DDL), amelyek objektumok létrehozására, módosítására, törlésére valók.
- Adatmanipulációs utasítások (Data Manipulation Language – DML), amelyek rekordok felvitelére, módosítására és törlésére alkalmazhatók.
- Adatkezelő utasítások (Data Query Language – DQL), amelyekkel a letárolt adatokat tudjuk visszakeresni.
- Adatvezérlő utasítások (Data Control Language – DCL), amelyekkel az adatvédelmi és a tranzakció-kezelő műveletek végrehajthatóak.