1. Az informatika terem rendje
 
A számítástechnika tanulása néhány dologban eltér a többi tantárgy tanulásától.
A legfontosabb különbség, hogy az órákon elektromos árammal működő gépekkel dolgozunk.
A munkánk során ezt mindig szem előtt kell tartanunk, ezért a számítástechnika teremben és órákon a következő rendszabályokat kell betartani:

1. A számítástechnikai teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni.
2. A számítógépet bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad.
3. A számítógépek érzékeny berendezések, ezért különösen ügyelj a rendre és a tisztaságra!
4. Kabátot, tornafelszerelést a terembe ne vigyél be!
5. A teremben enni, inni nem szabad!
6. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni szigorúan tilos!
7. Bármilyen hibát észlelsz, szólj a tanárodnak, a hiba kijavításával ne kísérletezz!
A számítógépteremben található egy főkapcsoló, amellyel a teremben levő összes berendezést áramtalanítani lehet. A főkapcsolóhoz nem nyúlhatsz, kivéve egyetlen esetet. Ha a teremben tűz ütne ki, akkor a főkapcsolót le kell kapcsolni.Az elektromos tűz veszélye miatt a számítógépteremben tűzoltó készüléket helyeztek el.
Elektromos tüzet vízzel oltani tilos!

Ellenőrzés