5. Adatok
 
Az adat kódolt és rögzített információ. Ezért az adat mindig jelek formájában jelenik meg.
A legegyszerűbb jelrendszerek csak
kétféle jelből állnak. Ezek a bináris jelrendszerek. (pl.: igaz-hamis állítás)

A legelterjedtebb bináris rendszer a kettes számrendszer, amely a 0 és az 1 bináris jelekből áll.
A bináris jelrendszerek alkalmazásának számos előnye van: kevésbé érzékenyek a környezet zavaró hatására, biztonságosan tárolhatók, továbbíthatók.
Bármilyen jel lefordítható bináris jelek sorozatára.
 

Hogyan lehet ezt a képet bináris jelekké alakítani?
Az ábra fekete pontjait jelöljük 1-gyel, a fehér négyzeteket 0-val. Soronként balról jobbra haladva, az első ábra a következőképpen alakítható át:
10001
01110
01010
01110
10001

Alakítsd át jelsorozattá a másik két ábrát!


A számítógépek többsége is bináris jeleket használ. A 0 és 1 jegyekből álló kettes számrendszer az elektronikában azért előnyös, mert az elektromos áram vezérlésére alkalmas. A 0 jeleknél nem folyik áram, az 1 jeleknél folyik az áram.
Ezek a jelek bármilyen más jellé (képpé, szöveggé, hanggá, stb.) átalakíthatók.

A tudomány és a technika fejlődésével napról napra nő a megőrzésre érdemes információ mennyisége. Ezek tárolása ma már papír helyett inkább elektronikus úton, számítógépek segítségével történik.
Vajon mennyi helyre van szükség az adatok tárolásához, mekkora az adat?
Az adatmennyiség mérésére bevezetett mértékegység a bit. Egy bit = a bináris jel adatmennyisége  (2 érték, pl.: igen-nem).
A bit szó a "binary digit=bináris szám" kifejezés rövidítéseként jött létre, utalva a kettes számrendszerre.
8 bit alkot egy bájtot (byte). A bájt többszörözésére az alábbi váltómennyiségeket vezették be:

1 kilobájt (jele: 1 kB) = 1024 bájt (jele: B)
1 megabájt (1 MB) = 1024 kB
1 Gigabájt (1 GB) = 1024 MB
1 Terabájt (1 TB) = 1024 GB

A számítógépek minden jelet egy-egy bájtból, azaz 8 bitből álló jelsorozattal azonosítanak. Azt mondhatjuk, hogy a billentyűzeten leütött egy karakter (betű, szám, szimbólum) adatmennyisége 1 bájt.
1 bájton 256 féle jelsorozat állítható elő, tehát ebben a jelrendszerben ennyiféle betű, szám, írásjel, szimbólum tárolására van lehetőség.
Példa: A "Péter" név 5 betűből (karakterből) áll. Ennek az adatmennyisége 5 bájt vagyis 40 bit.

 

Ellenőrzés

 


GYAKORLÓ FELADATOK:

További feladatok elérhetők itt:
http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=alapfogalmak_06

Jobbaknak ajánlom:
http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=alapfogalmak_22