10. A szoftverek
 
A számítógép alkatrészei önmagukban használhatatlanok. Ahhoz, hogy a géppel feladatokat tudjunk elvégezni, programokra van szükség. A programokat más néven szoftvereknek nevezik.

Szoftverfajták:
1., BIOS-program
A számítógép elindításáért felelős. Az alaplapon, egy chip-ben helyezkedik el. Tartalma állandó, csak kis mértékben lehet megváltoztatni.

2. Operációs rendszer
A gépet vezérlő és a programok futását szabályozó program-együttes. Nélküle a gép működésképtelen. A merevlemez C: partíciójára telepítik.
Fő feladatai:
- összehangolja a gép alkatrészeinek működését
- információt szolgáltat a rendszer állapotáról
- lehetővé teszi a programok futtatását
- kapcsolatot tart a felhasználóval.

3. Felhasználói szoftver
Olyan program, amelyet egy adott feladat megoldására terveztek (játékprogram, szövegszerkesztő, fényképkezelő, stb.).


A WINDOWS-10 OPERÁCIÓS RENDSZER

A Microsoft cég által kifejlesztett, legújabb operációs rendszer, amelyben az egyes programok külön ablakban futnak (windows = ablakok). Mivel a képernyőn egyszerre több ablak is nyitva lehet, egyszerre több program is futtatható (multitask operációs rendszer). A gépen egyszerre több felhasználó dolgozhat (többfelhasználós operációs rendszer). Az egyes felhasználókhoz külön tárterületet, ún. felhasználói fiókot rendel a program.
A program vezérlése a képernyőn megjelenő rajzos elemek (ikonok) segítségével történik (
grafikus operációs rendszer).

A rendszerindítás után a Felhasználók kiválasztása képernyő jelentkezik be:

Ez az operációs rendszer biztonsági szolgáltatása. A jelszóval is védhető felhasználói fiókok az adatvédelem első szintjét valósítják meg, úgy hogy az egyes fiókokhoz különböző jogosultságokat rendelhetünk hozzá.
A fiók kiválasztása után a következő nyitóképernyő jelenik meg:

A Windows a programokat ablakokban futtatja. Minden program külön ablakban jelenik meg. Az ablakok általános felépítése a következő:

 

ABLAKTÍPUSOK

1., Programablak
A program indítás után külön ablakban jelenik meg. Ahány programot nyitunk meg, annyi külön ablak nyílik meg.

Az ablak felső részén a fejlécet látjuk. A fejléc bal oldalán a rendszermenü, amely az egész program főbb utasításait tartalmazza, mellette a mentés és visszavonás gombok. A fejléc jobb oldalán a méretező és bezáró gombokat látjuk.

A második sor a menüsor. Bal oldalon az Fájl menü legördíthető. Itt lehet a Megnyitás, Új lap, Nyomtatás és Mentés műveleteket vezérelni. A további menüpontok az alsó munkaterületre vonatkozó gyorsgombokat, illetve almenüket jelenítik meg. A jobb alsó sarokban találjuk a nagyítás eszközt, amellyel jobban láthatóvá tehetjük munkánk részleteit, de ez a tényleges nyomtatási méreten nem változtat.

Ha a munkaterület mérete túlnyúlik a képernyőn, jobb oldalon függőleges gördítősáv, az alsó részen vízszintes gördítősáv jelenik meg. Ezek középső, sötétebb része a csúszka, amelyet egérrel megragadva, gyors mozgást tesz lehetővé. A finomabb mozgatáshoz a gördítősávok két végén levő, nyíl alakú nyomógombokat használjuk.

 

2., Párbeszédablak

 

 

 

A Windows ezek segítségével interaktív kapcsolatot tart fenn a gép használójával.
A rendszer a működéssel kapcsolatos kérdést felteszi, majd több válaszlehetőséget ajánl. A nyomógombok jelentése:
Igen, Nem, Egyik sem. Az Ablak bezárása gomb a Mégse választással azonos hatású. Az ablak nem méretezhető.

 

3., Üzenetablak
Ez az ablak
tájékoztatást nyújt a kezelő számára. Ha nem kattintunk rá, gyakran magától bezáródik, legfeljebb csak az Ablak bezárása gombbal vezérelhető. Az ablak nem méretezhető.

 

ABLAKMÉRETEK

Az ablak jobb felső sarokában találjuk a két méretező gombot.


Kis méret gomb. Ha erre kattintunk, az ablak az asztalról a tálcára kerül és ikonként látható.

Teljes méret gomb. Hatására az ablak a teljes képernyőt kitölti. Az ikon ekkor átváltozik Előző méret gombbá.

Előző méret gomb. Akkor látható, ha az ablak teljes méretű. Rákattintva az ablak képe kisebb lesz és nem tölti ki teljesen a képernyőt. Ekkor több ablakot is láthatunk egyszerre. A köztes méretű ablakokat át lehet egérrel is méretezni: ha az ablak valamelyik szélére rávisszük az egérmutatót és az kettős nyíllá változik, lenyomott bal egérgombbal az ablak határait eltolhatjuk.
Az előző méret állapotú ablak a képernyőn elmozgatható, ha a fejlécet egérrel megragadjuk és lenyomott egérgombbal új helyére húzzuk.

 

AZ OPERÁCIÓS RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A számítógép POWER (erőforrás - bekapcsolás) gombjának megnyomása után a BIOS program indul, amelynek programja felméri a gép állapotát: minden tartozók és alkatrész helyén van-e, működőképes-e. Ha minden rendben van, betölti a C: merevlemez-partíción tárolt operációs rendszert a memórába (RAM), és átadja a gép vezérlését az operációs rendszernek, amely innen kezdve a gép vezérlését irányítja.

A rendszer indulásakor a Windows kezdőképernyője jelenik meg, ahol ki lehet választani a megfelelő felhasználói fiókot, és a jelszó megadása után a gép használatra kész.

A programokat vagy az asztalon levő ikonokra való kattintással, vagy a START menüből való kiválasztás után indíthatjuk. A Minden alkalmazás pontra kattintva betűrendben jelenik meg az összes, számítógépre telepített program. A leggyakrabban használt programok az ablak felső részén külön listában jelennek meg.

A Windows 10-ben a régebbi verziók Intéző-jét a Fájlkezelő váltotta fel, melyet ugyanúgy használunk, mint az Intézőt.

Újdonság, hogy a Vezérlőpult szerepét a Gépház mappa váltotta fel, ahol a számítógép beállításait tehetjük meg. Az összes beállítás csak rendszergazdai jogosultsággal érhető el.

A munka végén ki kell lépnünk a felhasználói fiókból. Ehhez vagy a START menü felső részén látható felhasználónév-ikonra kell kattintunk és a Kijelentkezés gombot választjuk, vagy a Főkapcsoló nyomógomb megfelelő pontját. Ezzel a gép teljesen ki is kapcsolható. A kikapcsolást az operációs rendszer vezérli. Az ilyen gépházakat ATX-es háznak (tápnak) nevezik.

 

 

Ellenőrzés


 

A WINDOWS-7 OPERÁCIÓS RENDSZER

A Microsoft cég által kifejlesztett, új operációs rendszer, amelyben az egyes programok külön ablakban futnak (windows = ablakok). Mivel a képernyőn egyszerre több ablak is nyitva lehet, egyszerre több program is futtatható (multitask operációs rendszer).

A rendszerindítás után a Felhasználók kiválasztása képernyő jelentkezik be:

Ez az operációs rendszer biztonsági szolgáltatása. A jelszóval is védhető felhasználói fiókok az adatvédelem első szintjét valósítják meg, úgy hogy az egyes fiókokhoz különböző jogosultságokat rendelhetünk hozzá.
A fiók kiválasztása után a következő nyitóképernyő jelenik meg:

A Windows a programokat ablakokban futtatja. Minden program külön ablakban jelenik meg. Az ablakok általános felépítése a következő:

ABLAKTÍPUSOK

1., Programablak
A program indítás után külön ablakban jelenik meg. Ahány programot nyitunk meg, annyi külön ablak nyílik meg.

Az ablak felső részén a fejlécet látjuk. A fejléc bal oldalán a rendszermenü, amely az egész program főbb utasításait tartalmazza, mellette a mentés és visszavonás gombok. A fejléc jobb oldalán a méretező és bezáró gombokat látjuk.

A második sor a menüsor. Bal oldalon az adminisztrációs menü legördíthető. Itt lehet a Megnyitás, Új lap, Nyomtatás és Mentés műveleteket vezérelni. A további menüpontok az alsó munkaterületre vonatkozó gyorsgombokat, illetve almenüket jelenítik meg. A jobb alsó sarokban találjuk a nagyítás eszközt, amellyel jobban láthatóvá tehetjük munkánk részleteit, de ez a tényleges nyomtatási méreten nem változtat.

2., Párbeszédablak
A Windows ezek segítségével interaktív
kapcsolatot tart fenn a gép használójával.
A rendszer a működéssel kapcsolatos kérdést felteszi, majd több válaszlehetőséget ajánl. A nyomógombok jelentése:
Igen, Nem, Egyik sem. Az Ablak bezárása gomb a Mégse választással azonos hatású. Az ablak nem méretezhető.

3., Üzenetablak
Ez az ablak
tájékoztatást nyújt a kezelő számára. Ha nem kattintunk rá, gyakran magától bezáródik, legfeljebb csak az Ablak bezárása gombbal vezérelhető. Az ablak nem méretezhető.

 

ABLAKMÉRETEK

A jobb felső sarokban találjuk a két méretező gombot.
Kis méret gomb. Ha erre kattintunk, az ablak az asztalról a tálcára kerül és ikonként látható.

Teljes méret gomb. Hatására az ablak a teljes képernyőt kitölti. Az ikon ekkor átváltozik Előző méret gombbá.

Előző méret gomb. Akkor látható, ha az ablak teljes méretű. Rákattintva az ablak képe kisebb lesz és nem tölti ki teljesen a képernyőt. Ekkor több ablakot is láthatunk egyszerre. A köztes méretű ablakokat át lehet egérrel is méretezni: ha az ablak valamelyik szélére rávisszük az egérmutatót és az kettős nyíllá változik, lenyomott bal egérgombbal az ablak határait eltolhatjuk.
Az előző méret állapotú ablak a képernyőn elmozgatható, ha a kék fejlécet egérrel megragadjuk és lenyomott egérgombbal új helyére húzzuk.

 

 

 


 

 

A WINDOWS XP operációs rendszer

A Microsoft cég által kifejlesztett, elterjedt operációs rendszer, amelyben az egyes programok külön ablakban futnak (windows = ablakok). Mivel a képernyőn egyszerre több ablak is nyitva lehet, egyszerre több program is futtatható.


Az XP elindulása után a következő képernyőszerkezetet látjuk. Ez az asztal.

A Windows a programokat ablakokban futatja. Az ablakok felépítése ehhez hasonló:

 
A Windows a logikailag összekapcsolódó adatokat mappákban tárolja. Egy mappában újabbakat hozhatunk létre. A mappák alá- és fölérendeltségi viszonyban vannak. A mappaszerkezet a Windows Intézőjében látható (Minden program - Kellékek - Intéző).

A mappákkal végezhető fontosabb műveletek: