31. Könyvtári rendszer

Raktári rend: szépirodalom, betűrend.
Ismeretközlő irodalom: szakrend.
Segédkönyvek: szótár, lexikon, enciklopédia


FELADATOK:

1., Keresd meg az alábbi művekhez tartozó raktári jelzeteket! Írd a címek mellé!

A választható jelzetek:  A 57; A 76; C 51; E 52; K 23; K 74; M 14; M 90; 390/M 14;
510/M 14; 540/B 19; 570//B 64; 894/K 92; 943.9/M 14; 943.9/M 16

Michael Ende: Momo                                                                                         ……….

Erich Kastner: A két Lotti                                                                                   ……….

Magyar néprajzi lexikon                                                                                      ……….

Magyar István: Matematikai tételek                                                                     ……….

Magyar Katalin: Ének a küszöb előtt                                                                   ……….

Kosztolányi Dezső: Édes Anna                                                                            ……….

Móricz Zsigmond: Árvácska                                                                               ……….

Magyar történelmi kronológia                                                                              ……….

Balázs Lóránt: A kémia története                                                                         ……….

Biológiai lexikon                                                                                                 ……….

Magyarország történeti kronológiája                                                                    ……….

Középiskolai irodalmi lexikon                                                                              ……….

Anton Csehov: Három nővér                                                                               ……….

Hans Christian Andersen: A rút kiskacsa                                                             ……….

Arany János: Toldi szerelme                                                                                ……….

2., A „Könyvtári raktározási táblázat” segítségével állapítsd meg, hogy helyesek-e az alábbi Cutter-számok. Ha nem, javítsd ki!

Arany János                                                                       A 76                                  …..

Benedek Elek                                                                     B 49                                   …..

Charles Dickens                                                                 C 24                                  …..

Walt Disney                                                                        W 40                                 …..

Weöres Sándor                                                                  W 58                                 …..

Karl May                                                                           M 48                                  …..

Mikszáth Kálmán                                                                M 90                                  …..

Gárdonyi Géza                                                                   G 25                                  …..

Bálint Ágnes                                                                       B 20                                   …..

James Fenimore Cooper                                                     C 28                                  …..

 

3., Melyik kézikönyvre jellemző? Írd a számot a megfelelő kézikönyv címe mellé! Egy-egy szám többször is előfordulhat. A zárójelben szereplő számok azt jelzik, hogy hány darab számot várunk a könyvcím mellé.

 

 1. 1. Betűrendes elrendezésű.
 2. 2. Mutató is gazdagítja a kiadványt.
 3. 3. Van tartalomjegyzéke.
 4. 4. Általános témájú, mindenféle tudományhoz használható kézikönyv.
 5. 5. Speciális témájú, tehát csak bizonyos témához használható.
 6. 6. A magyar nyelv szókincsét mutatja be.

 

 • Magyar értelmező kéziszótár (3) ………………………………………………….
 • Magyar nagylexikon (2) …………………………………………………………..
 • Irodalmi fogalmak kisszótára (2) ………………………………………………….
 • A világ és az ember (3) ……………………………………………………………
 • Biológiai lexikon (2) ………………………………………………………………

 

Csoport feladatok:

A „Magyar értelmező kéziszótár” segítségével határozd meg az alábbi szavak jelentését! 

kolomp:

puszta: (Főnévként!)

A „Magyar szinonimaszótár” segítségével írjál 5 db rokon értelmű szót a „puszta” FŐNÉVRE!

 

4., Válaszd ki a meghatározáshoz illő fogalmat! Írd a betűket a megfelelő szám után!

A választható fogalmak:

A: Antológia                                       D: Gerinc                              G: Sorozat

B: Enciklopédia                                  E: Könyvtár                          H: Szerkesztő

C: Fülszöveg                                       F: Lexikon

 

 1. 1.: ….. Bizonyos szempontok szerint összeválogatott, megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendszerezett dokumentumgyűjtemény.
 2. 2.: ….. Adattár, amely a címszavakat betűrendben közli, élőfej segíti a keresést benne.
 3. 3.: ….. Adattár, amely a fogalmakat összefüggő csoportokban tárgyalja.
 4. 4.:….. A hírlapok, folyóiratok és az elektronikus sajtó szellemi irányítója, a kiadványok összeállítója, tartalmi és nyomdai előkészítője.
 5. 5.: ….. Olyan könyv, amelyik több szerző művét tartalmazza.
 6. 6.: ….. A könyv védőborítójának két behajló oldalára nyomott szöveg.
 7. 7.: ….. Olyan könyvek, amelyeknek azonos a kiadójuk, hasonló témáról szólnak és a legtöbbnek emblémája is van.
 8. 8.: ….. A könyvtestnek az a része, amely a két kötéstáblát fogja össze.