33. Irányított forrás- és információkeresés

Elsődleges és másodlagos tájékoztatási eszközök. A könyvtári katalógusok, számítástechnikai szolgáltatások használata keresésnél.


FELADATOK:

1. Keressük meg a kardszárnyú delfin leírását különböző kézikönyvekben! Jegyezd fel, hol találtad meg!

2. Tanulmányozzuk az iskolai könyvtárad katalógusát!

3. Az alábbi feladat megoldásához a lemásolt katalóguscédulát használd!

 A katalóguscédula:

S 99

SÜTŐ András (1927)
Gyermekkorom tükörcserepei / Sütő András ; [vál., szerk. Ablonczy László] .-
6. kiad .- Bp. : Móra, 1992 .- 113 p. : ill. ; 24 cm

Elbeszélések, önéletrajzi írások

ISBN 963 11 3653 1 kötött : 125,-Ft

    * Sütő András

 

1. Ki a könyv írója? ……………………………………………………………………………..

2. Mi a mű címe? ………………………………………………………………………………..

3. Mikor született az író? ………………………………………………………………………..

4. Mikor adták ki a könyvet? …………………………………………………………………...

5. Tartalmaz-e a kötet illusztrációt? …………………………………………………………….

6. Hány oldalas a könyv? ……………………………………………………………………….

7.  Mi a könyv raktári jelzete? …………………………………………………………………..

8. Véleményed szerint ez a mű a szépirodalomhoz vagy az ismeretközlő irodalomhoz tartozik?

…………………………………………………………………………………………

9. Mit olvashatunk ebben a kötetben? …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

10. Hol jelent meg a könyv? ……………………………………………………………………

11. Melyik kiadó gondozásában jelent meg a mű? ……………………………………………..

12. Ki közreműködött a könyv létrejöttében? …………………………………………………..

13. Milyen közreműködői munkát végzett a fenti személy? ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

14. Húzd alá a lemásolt katalóguscédulán azt a 3 adatot, amelyek alapján megtalálhatod a művet a leíró (betűrendes) katalógusban!

 

4. Igaz vagy hamis? A megfelelő betűt hagyd meg! (I = Igaz; H = Hamis)

 1. A könyv helyét a polcon a raktári jelzet mutatja meg.                                       I – H
 2. A címlap hátoldalát rektónak nevezzük.                                                           I – H
 3. Ha betűrendbe sorolunk, nem vesszük figyelembe sem a cím élén álló,
  sem a cím belsejében előforduló névelőt.                                                         I – H
 4. A katalógus egy adott könyvtár állományát tárja fel.                                         I – H
 5. A szótárak betűrendes elrendezésűek.                                                             I – H
 6. Az enciklopédiákban soha nincs tartalomjegyzék.                                            I – H
 7. Betűrendezéskor a betűkkel írt számokat a betűk elé soroljuk.                         I – H
 8. A kronológia időrendes elrendezésű kézikönyv.                                               I – H
 9. A folyóiratok hetente megjelenő időszaki kiadványok.                                     I – H
 10. A külföldi szerzők nevét utónevük szerint rendezzük.                                       I – H
 11. Az ISBN-szám a könyvek egyedi azonosítására szolgáló nemzetközileg
  használatos kódszám.                                                                                      I – H
 12. A bibliográfiáknak csak két fajtája van: általános bibliográfia és
  szakbibliográfia.                                                                                              I – H
 13. A  hagyományos katalógusok osztólapok beillesztésével segítik a
  keresést.                                                                                                         I – H