ANGOL TÉTELEK


    Igeidők

    Simple Present – egyszerű jelen idő Képzése: + alany + ige 1.alak (E/3-ben ige + s) + bővítmények pl.: I usually get up at 6:30. - alany + do/does + not + ige 1. alak + bővítmények pl.: She doesn’t have breakfast, ? do/does + alany + ige 1.alak + bővítmények pl.: Do you read books? Időhatározók: usually, often, sometimes, always, rarely, never, normally, generally, occasionally, every evening, twice a week, on Monday, in December stb. Használata: • rendszeres, ismétlődő cselekvés kifejezésére • gondolataink, véleményünk megfogalmazásakor • ténymegállapításkor • általános igazságok közlésekor • here/there szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére (pl.: Here she comes.) Helyesírási tudnivalók: • ha az ige végződése o, x, ch, sh vagy ss, akkor az E/3-ben a személyragja –es • ha az ige mássalhangó + y-ra végződik, az y E/3-ben i-re változik pl.: watch – watches, go – goes, finish – finishes, fix – fixes, miss – misses, study – studies Present Continuous – folyamatos jelen idő Képzése: + alany + be + ige 1.alak + -ing + bővítmények pl.: I am sitting. - alany + be + not + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: She isn’t eating. ? be + alany + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: Are you watching TV now? Időhatározók: now, at the moment, at present, nowadays Használata: • a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére • ha olyan cselekvésről beszélünk, amely mostanában történik, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában (pl.: I’m wtiting a new book.) • az always szóval általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti (pl.: He is always watching TV.) • elmeséljük, mi történik egy képen, egy fotón • előre eltervezett, szándékos, a közel jövőben történő cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (pl.: I’m killing somebody next week.) Helyesírási tudnivalók: • az -ing előtt a néma e betű kiesik. pl.: write – writing • az ie-re végződő igéknél az ie-ből y lesz. pl.: die – dying • egyszótagú, mássalhangzóra végződő igék utolsó betűje megduplázódik, kiv. y vagy w után. pl.: run – running, stay – staying • az ige végén lévő l hangsúlytalan szótagban megkettőződik. pl.: travel – travelling • nem minden ige tehető folyamatos alakba. pl.: like, hate, love, prefer, believe, want, know, remember stb. Present Perfect – befejezett jelen idő Képzése: + alany + have/has + ige 3. alak + bővítmények pl.: He has been to London. - alany + have/has + not + ige 3. alak + bővítmények pl.: She hasn’t been to London yet. ? have/has + alany + ige 3. alak + bővítmények pl.: Have you ever been to London? Időhatározók: yet, already, recently, never, ever, for, since, just, lately Használata: • ha a múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (pl.: I haver broken the window.) • ha a múltban kezdődött, a jelenben is tart, a jövőben is tartani fog a cselekvés. (pl.: I have lived here for 10 years.) • ha a múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (pl.: I haven’t seen you for 2 ages.) • ha a múltban kezdődött és a nagyon közeli múltban (“éppen most”) befejeződött a cselekvés. (pl.: I have just arrived.) • amikor a cselekvés megtörténtét akarjuk kifejezni. (pl.: I have never read magazines. Have you ever done your homework?) Present Perfect Continuous – folyamatos befejezett jelen idő Képzése: + alany + have/has + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: I have been waiting for an hour, but the buc hasn’t come yet. - alany + have/has + not + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: He hasn’t been living here since 1989. ? have/has + alany + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: Have you been singing since you were 17 years old? Időhatározók: for, since Használata: • a múltban kezdődött és be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk. (pl.: I’m tired because I have been working hard.) • ha az eredmény helyett a felháborodáson van a hangsúly. (pl.: Who has eating with my spoon?) Simple Past – egyszerű múlt idő Képzése: + alany + ige 2. alak + bővítmények pl.: I saw him yesterday. - alany + did + not + ige 1. alak + bővítmények pl.: She didn’t read last week. ? did + alan + ige 1. alak + bővítmények pl.: Did you eat the cake? Időhatározók: yesterday, last week, in 1966, 2 hours ago, on Wednesday, in March, in spring Használata: • a cselekvés a múltban történt, nincs köze a jelenhez. (pl.: i read a book yesterday.) • múltbeli szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére (pl.: I went school when I was 8.) • múltbeli történés kifejezésére, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (pl.: I met with Robbiee Williams.) Past Continuous – folyamatos múlt idő Képzése: + alany + was/were + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: She was reading yesterday afternoon. - alany + was/were + not + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: I wasn’t walking yesterday. ? was/were + alany + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: Were you playing basketball? Időhatározók: yesterday, at 3 o’clock stb. Használata: • a múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajlott cselekvés kifejezésére. (pl. I was reading at 7 o’clock.) • a múltban 2 párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésekor. (pl.: While my mum was ironig, Joe was reading.) • a múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik (pl.: I was sleeping when my borther came home.) Past Perfect – befejezett múlt idő Képzése: + alany + had + ige 3. alak + bővítmények pl.: She had done the ironig when Kate came home. - alany + had + not + ige 3. alak + bővítmények pl.: He hadn’t made the coffee when Sue got up. ? had + alany + ige 3. alak + bővítmények pl.: Had you done your homework by that time? Időhatározók: by the time, when, before, after Használata: • egy múlt idejű cselekvés kifejezésére, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva már befejeződött (pl.: I had finished my homework when Jack arrived home) vagy még folyamatban volt (pl.: I had been in the army when we met.) • ha a múltbeli cselekvésnek a múltban volt eredménye. (pl.: I had worked in the garden that’s why I was tired.) Past Perfect Continuous – folyamatos befejezett múlt idő Képzése: + alany + had + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: I had been living here for 3 years when we met. - alany + had + not + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: She hadn’t been working here when the new boss came. ? had + alany + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: Had you been living here when Mary died? Időhatározók: for, since Használata: • egy múlt beli cselekvésnek a múltben eredménye volt (pl.: I was tired because I had been working in the garden.) • egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott (pl.: I had been working for the army for 2 years when we met.) Simple Future – egyszerű jövő idő Képzése: + alany + will + ige 1. alak + bővítmények pl.: I will go to visit you. - alany + will + not + ige 1. alak + bővítmények I won’t do my homework. ? will + alany + ige 1. alak + bővítmények pl.: Will you do the shopping? Időhatározók: tomorrow, next Saturday stb. Használata: • jövő idejő cselekvés kifejezésére, amit a beszélő a beszéd pillanatában dönt el • jóslásnál (pl.: Your test will be 5.) • fenyegetésnél (pl.: I will kill you.) • ígéretnél (pl.: I will do your homework.) • szándéknál (pl.: I will help you.) Future Perfect – befejezett jövő idő Képzése: + alany + will + have + ige 3. alak + bővítmények pl.: By the end of the year, dad will have been 43 years old. - alany + will + have + not + ige 3. alak + bővítmények pl.: He will haven’t finished his work by tomorrow. ? will + alany + have + ige 3. alak + bővítmények pl.: Will you have read my book by the next week? Használata: • a jövő egy adott időpontjában az adott cselekvés már múlt lesz vagy be lesz fejezve (pl.: By the end of the month, he will been here for 10 years.) Future Perfect Continuous – folyamatos befejezett jövő idő Képzése: + alany + will + have + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: By the end of January we will have been living here for 8 years. - alany + will + not + have + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: He won’t have been working here for 1 year by the end of the month. ? will + alany + have + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények pl.: Will you have been gonig in this school for 5 years by the end of the year? Használata: • a jövő egy adott időpontjából visszatekintve a cselekvés már egy ideje folyamatban van, még nem fejeződött be és nem is tudjuk, hogy mikor fog. (pl.: By the end of the next month he will have been working here for 10 years.) Causatives – műveltetés • alany + have + tárgy + ige 3. alak pl.: I have my car washed every month. = Minden hónapban lemosatom a kocsimat. • alany + get + tárgy + ige 3. alak pl.: I get my car washed every month. • alany + make + személy + ige 1. alak + tárgy pl.: I make him do my homework. = Megcsináltatom vele a házim. • alany + get + személy + to + ige 1. alak + tárgy pl.: I get him to wash my car. = Vele mosatom le a kocsimat. Question-tag – ugye kérdés • állító mondat: tagadóval kérdezünk vissza és fordított szórend lesz pl.: You go to school, don’t you? = Iskolába jársz, ugye? • tagadó mondat: állítóval kérdezünk vissza és fordított szórend lesz pl.: You haven’t got car, have you? = Nincs autód, ugye? • Kivételek: I’m a good student, aren’t I? Let’s go to school, shall we? alany eset birtokos eset tárgy és részes eset birtokos jelző I my me mine you your you yours she her her hers he his him his it its it its we our us ours you your you yours they their them theirs Be going to Képzése: + alany + be + going to + ige 1. alak + bővítmények pl.: I’m going to travel to France. - alany + be + not + going to + ige 1. alak + bővítmények pl.: I’m not going to travel to France. ? be + alany + going to + ige 1. alak + bővítmények pl.: Are you going to travel to France? Használata: • előre eltervezett, szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére • olyan esemény kifejezésére, amely nagy valószínűséggel meg fog történni, mert minden jel arra mutat (pl.: It’s going to rain.) Ha go vagy come van a mondatban, akkor a going to helyett Simple Future-t vagy Present Continuous-t használunk. (pl. She is coming on Monday. / She will come on Monday.) Passive (szenvedő szerkezet) Használata: ha nem ismerjük a cselekvést végrehajtó személyt, vagy nem fontos a cselekvő, csak a cselekvés ténye. A cselekvő mondat tárgya alannyá lép elő, és a cselekvő igéből szenvedő válik Simple Present – egyszerű jelen idő Képzése: alany + is/are + ige 3. alak Cselekvő: Someone types a letter. Szenvedő: The letter is typed. Present Continuous – folyamatos jelen idő Képzése: alany + is/are + being + ige 3. alak Cselekvő: Someone is using my camera. Szenvedő: My camera is being used. Present Perfect – befejezett jelen idő Képzése: alany + have/has + been + ige 3. alak Cselekvő: She has written a letter. Szenvedő: The letter has been written. Simple Past – egyszerű múlt idő Képzése: alany + was/were + ige 3. alak Cselekvő: Someone took my book. Szenvedő: My book was taken. Past Continuous – folyamatos múlt idő Képzése: alany + was/were + being + ige 3. alak Cselekvő: They were building it Szenvedő: It was being built. Past Perfect – befejezett múlt idő Képzése: alany + had + been + ige 3. alak Cselekvő: Bob had paid the bill. Szenvedő: The bill had been paid. Future Simple – egyszerű jövő idő Képzése: alany + will + be + ige 3. alak Cselekvő: We will finish the project, Szenvedő: The project will be finished. Conditionals (feltételes mód) (0.) Általános feltétel Képzése: if + Simple Present, + Simple Present pl.: If I eat too much, I feel sick. Használata: olyan cselekvés vagy esemény kifejezésére, amely a mellékmondatban (If...) szereplő feltételnek mindig megfelel. (1.) Valóságos feltétel Képzése: if + Simple Present, + will/won’t pl.: If we win the match, I will be happy. Használata: amikor a cselekvés vagy esemény a mellékmondatban szereplő feltétel teljesülésekor meg fog történni. Ha az esemény csak valószínű, a minght segédigét használjuk. If...not szerkezet helyett használhatjuk az unless (“hacsak nem”) kötőszót is. (pl.: Unless you pay for the broken window, I’ll phone the police.) (2.) Lehetséges feltétel Képzése: if + Past Simple, + would pl.: If you worked harder, you would do better. Használata: amikor a cselekvés vagy esemény a mellékmondatben szereplő feltétel teljesülése esetén megtörténhet. A would helyett could vagy might segédige is használható. If után a létige alakja minden személyben lehet were. (3.) Lehetetlen feltétel Képzése: if + Past Perfect, + would have + ige 3. alak pl.: If I had heard my alarm clock, I would have arrived on time. Használata: amikor a cselekvés vagy esemény már nem történhet meg, de elképzeljük, mi lett volna, ha megtörténik. A would helyett could vagy might segédige is használható. Szükségességet kifejező segédigék have to – kell (külső kényszer) Használata: ha valamit meg kell tennünk, mert szabályok írják elő vagy a körülmények kényszerítenek. Jelen időben: + I have to go home. - I don’t have to go home. ? Do you have to go home? Múlt időben: + I had to go home. - I didn’t have to go home. ? Did you have to go home? Jövő időben: + I will have to go home. - I won’t have to go home. ? Will you have to go home? A have to helyett have got to alak is használható, de csak jelen időben. A have to jelen idehű alakkal jövő időt is kifejezhetünk. (pl.: I have to cook tomorrow.) need – szükséges Használata: • ha szükségünk van valamire • ha valamit meg kell tennünk, de nem mert kötelező, hanem mert szükséges Jelen időben: + I need to go home. vagy I need a new car. - I don’t need to/needn’t go home. vagy I don’t need my coat. (I needn’t my coat.) ? Do you need to go home? Múlt időben: + I needed to go home - I didn’t need to go home. I needn’t have bought any bread. (“felesleges volt”) ? Did you need to go home? must – kell (belső kényszer) Használata: • ha valaminek az elvégzését fontosnak tartjuk • mindenkire érvényes szabályoknál, utasításoknál, parancsoknál, figyelmeztetéseknél • tanácsnál (pl.: You must visit the Art Gallery.) Jelen időben: + I must go home. - I don’t have to go home. vagy I needn’t to go home. ? Do I have to go home? Múltra nem vonatkozhat, helyette a have to segédigét használjuk. A mustn’t azt jelenti, hogy tilos. Tiltást, figyelmeztetést fejez ki. Nincs múlt idejű alakja. (pl.: You mustn’t smoke) A must-ot és a mustn’t-öt használhatjuk a jövőre vonatkozóan is. (pl.: You must buy your ticket next week. You mustn’t be late tomorrow.) should – kellene Használata: • ha valamit meg kellene tenni, mert így helyes (nem olya nyomatékos, mint a must vagy a have to) • tanácsadásnál (személyes vélemény) Jelen időben: + You should go home. - You shouldn’t go home. ? Should you go home? Múlt időben: + I should have gone to work last Saturday, but I was ill. (Valaminek meg kellett volna történnie. Ezzel a szerkezettel kritizálhatunk is.) - I shouldn’t have lost my keys. (Vmi olyan történt, aminek nem kellett volna.) ? Should I have gone home? ought to – kellene (illik) Használata: tanácsadás (azt mondjuk meg, mi a helyes vagy a legjobb döntés) Jelen időben: + You ought to report it to the police. - I ought not to do that. ? Ought you to go? Képességet, tudást kifejező segédigék can – tudni Használata: • ha valamit tudunk, képesek vagyunk megcsinálni • valami egy adott pillanatban lehetésgek (pl.: I can see the moon.) Jelen időben: + I can swim. - I can’t swim. ? Can you swim? Múlt időben: + I could ski. - I couldn’t ski. ? Could you ski? Jövő időben a be able to szerkezetet használjuk. to be able to – képesnek lenni (egy adott helyzetben) Használata: • ha olyan tevékenységről beszélünk, amelyre a múlt egy adott pillanatában voltunk képesek • jövő időben a can helyett • ha egy adott helyzetre értjük Jelen időben: + He is able to read quickly. - He isn’t able to read quickly. ? Is he able to read quickly? Múlt időben: + I was able to do it yesterday. - I wasn’t able to do it yesterday. ? Were you able to do it yesterday? Jövő időben: + I will be able to cook. - I won’t be able to cook. ? Will you able to cook? Valószínűséget, bizonyságot kifejező segédigék must – biztos Használata: ha valamiről meg vagyunk győződve, bizonyosak vagyunk benne. Jelen időben: + It must be her book (- It can’t be our ticket.) Múlt időben: + She must have gone away. (- She can’t have been my teacher.) can’t – lehetetlen Használata: ha úgy gondoljuk, lehetetlen, hogy valami úgy legyen Jelen időben: + She can’t be at home. Múlt időben: + She can’t have been at home. may, might – lehetséges Használata: ha valami nem bizonyos, de lehetséges Jelen időben: + My sister may/might be in the kitchen. - She may/might not be at home. ? May/might you eat it? Múlt időben: + She may/might have gone to the shop. - She may/might not eaten her sandwich. A may not-nak nincs összevont alakja, a might not-nak van: mightn’t. Engedélyt kifejező segédigék can • kérés: Can I have a coffee? (a could udvariasabb) • engedélykérés: Can I borrow your pen? • engedélyadás: You can leave your bag here. • általános, mindenkire érvényes engedély: People can drive a car when they are 17. may • engedélykérés: May I use yopur telephone? • engedélyadás: You may stay here today. • hivatalos engedély: Bags may be left here. be allowed to • általános engedély: You are allowed to smoke. • tilalom: You aren’t allowed to go away. Egyéb segédigék shall szívesség felajánlása: Shall I open the window? used to (múlt) Használata: ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami a múltban szokás volt, de már nem az. + I used to have brown hair. - I didn’t use to go to the swimming pool. ? Did you use to visit your grandparents twice a week? to be used to ...-ing (jelen) Használata: ha valaki hozzá van szokva valamihez. + I’m used to going to the cinema alone. - I’m not used to going to the cinema alone. ? Are you used to going to the cinema alone. to get used to ...-ing (múlt) Használata: ha azt akarjuk mondani, hogy a múltban hozzászoktunk valamihez. + I got used to going to the cinema alone. - I didn’t get used to going to the cinema alone. ? Did you get used to going to the cinema alone? wish – “bárcsak...” 1. Képzése: wish + Past Simple pl.: I wish I lived in London. Használata: azt fejezzük ki, hogy jó lenne, ha valami másképp lenne, mint ahogy van. 2. Képzése: wish + would + ige 1. alak pl.: I wish the phone would ring Használata: elégedetlenséget, a dolgok megváltoztatására irányuló vágyat fejez ki. 3. Képzése: wish + Past Perfect pl.: I wish I had gone to bed earlier last night. Használata: a múltban lezárult eseményel kapcsolatos vágyat fejez ki. Ilyenkor azt kívánjuk, hogy ami történt, bárcsak ne úgy történt volna. A wish után a létige alakja írott nyelvben minden személyben were, de beszélt nyelvben E/1 és E/3 személyben was is lehet. Az I wish... he/she wishes... szerkezetek helyett az if only...(bárcsak) kifejezést is használhatjuk. Reported speech (függő beszéd) Használata: amikor a beszélő szavait nem szó szerint idézzük. Az eredeti szöveget szerkezeti változással közvetítjük. eredeti mondat függő beszéd Simple Present She said: ‘I go to school every day’. Simple Past She said she went to school every day. Present Continuous She said: ‘I’m leaving on Friday’. Past Continuous She said she was leaving on Friday. Present Perfect Past Simple Past perfect She said: ‘I had dinner’. She said: ‘He has left’. She said she had had dinner. She said he had left. Present Perfect Continuous Past Continuous Past Perfect Continuous She said: ‘I have been working here since 1996’. She said: ‘I was watching TV’. She said she had been working here since 1996. She said she had been watching TV. Simple Future She said: ‘I will visit you’. would + ige 1.alak She said she would visit me. can could this that here there there those will would yesterday a day before may might tomorrow the next day now then next week the following week Kérdésnél: ‘Do you go to school?’ She asked I went to school. “What do you do in your free time?’ She asked what I did in my freetime. Felszólításnál: ‘Go to school.’ She told me to go to school. ‘Don’t go to school.’ She told me not to go to school. Ha az idézett mondat röviddel a függő beszédben történő megismétlés előtt hangzott el, az igeidőt nem kell megváltoztatni. Főnevek és azok többesszáma A főneveket egy bizonyos szempontból két részre lehet osztani: a) megszámlálható, b) megszámlálhatatlan. Countable – megszámlálható Meg tudod őket számolni. Például: lamp, plate, table, girl, mug stb. Uncountable – megszámlálhatatlan Nem tudod őket megszámolni. Nem tehető eléjük az a/an határozatlan névelő. Például: • Anyagnevek (iron, gold, silver) • Élelmiszerek (honey, flour, sugar) • Folyadékok (wine, water, milk) • Fogalmak (love, beauty, happiness) • Időjárás elemei (snow, rain, fog) Stb. Ebből következik, hogy többes száma kizárólag a megszámlálható főnevek tehetők. Plural number – többes szám • A legtöbb főnév egy –s végződést kap. Pl.: car – cars, book – books, pen – pens • Az –s, -ss, -sh, -ch, -x, -o végződésű főnevek –es toldalékot kapnak. Pl.: bus – buses, dress – dresses, brush – brushes, torch – torches, box – boxes, tomato – tomatoes. Akadnak kivételek: radio – radios, piano – pianos, photo – photos, hippo – hippos stb. • Ha a főnév msh. + y –ra végződik, az y eltűnik, és a szó –ies toldalékot kap. Pl.: strawberry – strawberries, lady – ladies, city – cities, cherry – cherries stb. • Ha a főnév vége –f v. –fe, akkor az –f v. –fe eltűnik, és a szó –ves toldalékot kap. Pl.: leaf – leaves, wolf – wolves, knife – knives Akadnak kivételek: roof – roofs, giraffe – giraffes, cliff – cliffes stb. Irregular Plurals – rendhagyó főnevek child – children woman – women tooth – teeth foot – feet deer – deer sheep – sheep mouse- mice goose – geese man – men ox – oxen louse – lise fish – fish person – people trout – trout

    LETÖLTÉS