IRODALOM TÉTELEK


    A klasszicista dráma jellemző vonásai: Moliere-Tartuffe

    I. A racionalizmus azt a megismerésre vezető gondolkodási módot jelenti, amelynek középpontjában a józan emberi ész áll ,a 16. században kezdődött. Tecnhnikai-tudományos felfedezéseket tettek a tudósok és az emberek elkezdtek kételkedni az addig tanított gondolatokról. Ezután jutott el az ember a gondolkodásig. A klasszicizmus a 17. században elterjedt stílusirányzat. Először XVI. Lajos udvarában jelent meg, a barokkal egy időben lépett fel.A racionalizmus volt az alapja a klasszicizmus létrejöttének. A klasszicizmus vezető műneme a dráma volt. A drámák 5 felvonásból álltak és a hármasegységet követték,azaz egy napot foglalalt magába, egy helyszínen játszódott és egy szála volt a cselekménynek. A francia klasszicista dráma a konfliktusok, szenvedélyek végső kirobbanását vitte színre. Ezt bizonyítja Moliere- Tartuffe-jében is, hogy a főszereplők csak később jelennek meg a színen. Például Tartuffe csak a harmadik felvonásban. II. 1; Moliere 1622-ben született Párizsban, jómódú polgárcsaládból származik,eredeti neve Jean-Baptiste Poquelin. Apja a királyi udvar kárpitosa volt. 1636-1640 között a jezsuiták párizsi kollégiumában tanult színjátszást. 1640-ben Lyonban doktori címet szerzett. 1642-ben lemondott a családi vállalkozás folytatásáról és a színházat választotta. 1644-ben önálló színházat alapított, de vállalkozása megbukott és az adósok börtönében került. 1645-től 13 évig vándorszínészként élt, majd XIV. Lajos öccse a Monsieur nevét adta a társulathoz. 1658-ban XIV. Lajos előtt játszott, akinek nagyon megtetszett a színész, ezért helyet adott a társulatnak egy párizsi állandó színházban. 1659-től egyre sikeresebb lett. 1673-ban feleségül vette Armande Béjart, gyermekük kereszapaságát a király vállalta. 1673-ban a Képzelt beteg egyik előadásán rosszul lett és meghalt. Híres komédiái: Kényeskedők, Nők iskolája, Tartuffe, Don Juan, A mizantróp, Dandin György, Fösvény, Úrhatnám polgár, Tudós nők, Képzelt beteg. 2; A mű Pernelle asszony búcsúzásával indul, ez a drámai alaphelyzet nyilvánvalóvá teszi, a szereplők közötti családi viszonylat. A jelenetben Pernelle asszony senkit nem hagy szóhoz jutni csak egy kötőszó erejéig. Az asszony megszólalásainak alapja a megfeddés, szidás és kritika, senkiről sincs egy jó szava. Már az első jelenetben kiderül Tartuffe álszentsége és Orgon hiszékenysége pedig Orgon csak az első felvonás 5. jelenetében lép a színre, Tartuffe pedig csak a harmadik felvonás 2. jelenetében.Ez a módszer a késleltetés módszere, ami arra szolgál hogy a néző minnél jobban várja azokat a szereplőket, akiket már a párbeszédekből megítélt.Orgon teljesen a fogja lett ennek az embernek hiszen mikor színre lép és a családjáról mesél neki Dorine ő mindig megkérdezi: "És Tartuffe?". Aztán a dráma tovább folytatódik, azzal, hogy Orgon Tartuffe-höz akarja adni a lánya kezét pedig ő már Valér jegyese. Ekkor a szerelmesek is összekapnak, de szerencsére a nagyszájú szolga Dorine kibékíti őket. Ekkor Elmira elhatározza, hogy beszél Tartuffe-el erről a dologról. Ekkor váratlan esemény történik, hiszen Tartuffe szerelmet vall az asszonynak. Ez nagyon megdöbbenti az asszonyt, és azt mondja hogy megtartja a titkot,ha lebeszéli Orgont a Mariane és Tartuffe házasságról. Ekkor jön Damis, aki mindent elmond apjának, aki nem hisz saját fiának és kitagadja őt. Orgon ekkor házát és minden vagyonát a csalóra iratja és elhatározza, hogy az esküvőt még aznap megtartják. Valér, Mariane és Dorine elhatározzák, hogy Mariane látszólag elfogadja apja döntését és leleplezik az álszentet. Elmira kérésére Orgon az előszobában lévő asztal alá bújva hallgatja ki ahogy Tartuffe udvarol feleségének és szinte leteperi az asszonyt. Ekkor kibújik az asztal alól és ki akarja űzni a csalót a házból, de mivel már Tartuffe-é a ház ezért ő akarja elkergetni a házból Orgont és családját. Orgon kétségbeesik,hiszen odaatta a kazettát Tartuffe-nek amin barátja dokumentumai találhatók ami felségárulást jelent Orgon számára . Ekkor megérkezik Pernelle asszony, aki még saját fiának sem hiszi el, hogy Tartuffe csaló és becsapta a családot. Pernelle asszony csak akkor döbben rá, hogy mindenkinek igaza volt Tartuffel szemben mikor jön a törvényszolga a kilakoltatási paranccsal. Ekkor a család kétségbeesik, de szerencsére jön a király szolgája, aki elviszi Tartuffe-öt hiszen már sok gazdag családot semmizett ki. A király felmenti Orgont hűsége miatt, és a férfi beleegyezik Mariane és Valér házasságába. 3; Tartuffe egy nagyon erőteljes jellem, hiszen magára tudja vonni annak a figyelmét, akit éppen be szeretne hálózni. Cselszövései nagyon kiterveltek és jelleme nagyon meggyőző a befolyásolható emeberek számára. Tartuffe mindig tudja, hogyan kell viselkednie egy-egy kényesebb helyzetben, hogy megőrizze pozícióját.Például mikor Damis leleplezte apja előtt a férfit az minden bűnt magára vállalt sőt ártatlanságát fokozva a világ minden bűnét magára vállalta. A kiszemelt ember figyelmét feltűnőségével vonzza magára. Például Orgon figyelmét a templomban keltette fel úgy, hogy mindig Orgon mellé állt a templomban és csókolgatta a padlót, sírt és mélyen imátkozott, mikor vége volt a misének a szenteltviz tartót odanyújtotta Orgonnak. Szolgája elmondta Orgonnak, hogy Tartuffe szegény és semmilye sincs Orgon pénzt adott a férfinak, de az felét visszaakarta adni, s mikor Orgon nem vette vissza a pénzt Tartuffe elosztotta a szegények között, ekkor fogadták őt a házba. Tartuffe annyira behálózta a családfőt és annak anyját, hogy szinte itták minden szavát és csakis neki hittek, még családjukkal szemben is.Tartuffe valójában egy álszent, csaló ember volt, aki ravaszságával és kétszínűségével kicsalta a gazdagok pénzét. III. Moliere műveivel egy görbetükröt, egy irodalmi karikatúrát akart állítani a világ elé úgy, hogy a világ ne tudja meg, hogy saját jellembeli gyengeségein és belső tulajdonságainak eltorzításán nevet.

    LETÖLTÉS