Az itt található dokumentumok PDF formátumúak!

 

E-mail: mussman@freemail.hu

 

 

utolsó frissítés: 2010-02-07

 

 

Areopagita - Misztikus teológia

 

Arisztotelész - Nikomakhoszi etika (VI. könyv)

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A beszéd műfajai

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A regénynyelv előtörténetéhez

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A szó az életben és a költészetben

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A szó a költészetben és a prózában

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A szó művészete és a népi neveléskultúra

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - A tér és az idő a regényben

 

Bahtyin, Mihail Mihajlovics - Lev Tolsztoj: Feltámadás new.gif

 

Barthes, Roland - A szerző halála

 

Bruno, Giordano - Az okról, az elvről és az egyről (5. párbeszéd)

 

Chase, Cynthia - Arcot adni a névnek

 

Cicero - A szónok

 

Cicero - Scipio álma

 

de Man, Paul - Az irónia fogalma

 

de Man, Paul - Az önéletrajz mint arcrongálás

 

Genette, Gérard - Az elbeszélő diszkurzus new.gif

 

Genette, Gérard - Transztextualitás

 

Jauss, Hans Robert - Jónás könyve

 

Kant, Immanuel - Isten léte demonstrációjának... (I. fejezet)

 

Kovács Sándor Iván - A lírikus Zrínyi (I. fejezet)

 

Kovács Sándor Iván - A lírikus Zrínyi (II. fejezet)

 

Kovács Sándor Iván - A lírikus Zrínyi (VII. fejezet)

 

Maximosz, Hitvalló - Müsztagógia

 

Platón - Kritiasz

 

Plótinosz - A három eredendő valóságról

 

Szent Ágoston - Isten városáról (XV. könyv)

 

Tinyanov, Jurij - A versnyelv problémája

 

Todorov, Tzvetan - Trópusok és figurák