szlogo.jpgTÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0070
Ízelítő Életünkből
Hódmezővásárhely-Fegyvernek Testvériskolai
Kapcsolat

 

A projektről | Közös programjaink

   

 

Hódmezővásárhely

2014-2015.

 I. téma
      Népek zenéi

1. óra
2. óra
3. óra

  II. téma
      Híres helyek az EU-ban

1. óra
2. óra
3. óra

  III. téma
      Híressségek az EU-ban

1. óra
2. óra
3. óra

  IV. téma
      Ünnepek

1. óra
2. óra
3. óra

  V. téma
      Népi hagyományok

1. óra
2. óra
3. óra

  Vetélkedő
  Olvasmányok
  Kirándulás Budapesten
  Színházlátogatás
  Adventi készülődés
  Egészségprojekt
  Szakmai találkozó


2013-2014.

 I. téma
      Országok, nemzetek,
      nyelvek

1. óra
2. óra
3. óra

 

 II. téma
      Földrajzi adottságok

1. óra
2. óra
3. óra

  III. téma
      Iskolarendszerek
1. óra
2. óra

  IV. téma
      Ételek

1. óra
2. óra
3. óra

  V. téma
      Sport

1. óra
2. óra
3. óra

  VI. téma
      Népek meséi

1. óra
2. óra
3. óra

  Európa nap  

Beszámoló
Galéria

  Szakmai találkozó
Galéria

 Vetélkedő
Beszámoló
Galéria
			
			

A projektről

 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola közös pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.3.14.A-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása című pályázati konstrukcióra.

 

Az „Ízelítő életünkből” projekt 17.000.000,-Ft támogatásban részesült, melyet az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése

társfinanszírozásban biztosít.

 

Projekt vezetése

Projektmenedzser:         Juhász-Nagy Istvánné

Pénzügyi vezető:           Molnárné Koncz Regina

Szakmai vezető:            Hornyákné Szabó Bernadett

Szakmai megvalósítók

Klauzál Gábor Általános Iskola

Baranyi Imre                  - kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

Baricsa Enikő                 - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Kovács Szabina              - kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

Rácz Jánosné                 - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Rácz Miklós                    - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Szilágyiné Szabó Mónika   - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

 

Orczy Anna Általános Iskola

Baranyiné Bujdosó Ágnes    - kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

Gyáni Csaba                     - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Gyáni Mária                      - kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

Héder Róbert                    - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Lőrinczi Erika                    - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Páncél Tímea                    - heti rendszerességű szakmai találkozók vezetése

Célcsoport

A két iskola tanulói közül 30-30 fő, akik a szakmai programtervben meghatározott szempontok alapján kerülnek kiválasztásra. Valamint a kiválasztott tanulók szülei.

Programelemek

1. Heti rendszerességű szakmai találkozók a „Hazánk az Európai Unióban” témakör feldolgozása
érdekében.

2. Kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés támogatása a választott témakörhöz kapcsolódóan.

3. Személyes találkozók a két iskola tanulói és pedagógusai között:

Hódmezővásárhely – Ópusztaszer

Fegyvernek – Poroszló

4. Bentlakásos nyári tematikus tábor a bevont tanulók és pedagógusok részvételével a Dunakanyarban, melyben a választott témakör közös feldolgozása zajlik a tartalmas programok mellett.

5. Mindkét iskola esetében öt-öt kulturális rendezvény megvalósítása:

-      Európa Napi rendezvény

-      Látogatás a Magyar Természettudományi Múzeumba

-      Színházlátogatás

-      Egészségnapi rendezvény

-      Adventi készülődés

6. Pályaorientációs előadás, program mindkét iskolában három-három alkalommal.

7. Két interaktív előadás a „Hazánk az Európai Unióban” témakörhöz kapcsolódóan, melyre a személyes találkozók alkalmával kerül sor.

8. Egy előadás az egészségnevelés, egészséges életmód fontosságáról a nyári bentlakásos tábor során.

9. Közös honlap működtetése.

 

Vissza a főoldalra

 

 

 

Fegyvernek

2014-2015

Modulok:
I. téma
II. téma
III. téma
IV. téma
V. téma
VI. téma
VII. téma
VIII. téma
IX. téma
X. téma
XI. téma

Programok
(egy lapon érhető el az összes)

GALÉRIA

Testvériskola szakmai program