A földgáz árának alakulása

1. A 2002-es kormányváltás óta

Háztartási (lakossági) fogyasztás árszabása a gázmérővel rendelkezőknek, általános forgalmi adó nélkül:

Időpont Éves alapdíj Gázdíj
Ft/MJ
ÁFA
%
Áremelés #
Ft Ft/(m³/h)
20-nál
kisebb*
20 és
annál
nagyobb*
20-nál
kisebb*
20 és
annál
nagyobb*
2002-es
kormányváltás
(kiinduló
állapot)
2256 4224 1,025 0,934 12 A Medgyessy- és
a Gyurcsány-
kormány (2002-
2006) alatt:
79-92 %,
ÁFA-val:
85-98%
2003. 05. 15.- 2520 4728 1,148 1,046 12
2004. 01. 01.- 3144 9400 1,437 1,362 15
2005. 01. 15.- 3504 10440 1,603 1,500 15
2005. 08. 01.- 3504 10440 1,716 1,610 15
2006. 01. 18.- 3504 10440 1,838 1,797 15
2006-os
választások

A 2. Gyurcsány-
kormány
(2006-?) első (!)
évében:
26-30 %,
ÁFA-val:
31-36%
2006. 07. 08.- 4560 13140 2,393 2,259 15
2006. 09. 01.- 4560 13140 2,393 2,259 20
folyt. köv.

* A gázmérők névleges összteljesítménye m³/h-ban
# A gázdíj áremelését tartalmazza a táblázat, ugyanis a befizetendő díj túlnyomó többségét az teszi ki (az éves alapdíj összege elenyésző az éves fogyasztáson belül!).

2. Összehasonlító elemzés

A gázárak alakulása 1994-től napjainkig.

Háztartási (lakossági) fogyasztás árszabása a gázmérővel rendelkezőknek, általános forgalmi adó nélkül:

Időpont Éves alapdíj Gázdíj
Ft/MJ
ÁFA
%
Áremelés #
Ft Ft/(m³/h)
1994-es
kormányváltás
(kiinduló
állapot)

0,265
[265 Ft/GJ]
10 A Horn-kormány
(1994-1998)
alatt:
215 %,
ÁFA-val: 220 %
1995. 01. 01.- 0,405 12
1995. 09. 01.- 0,437 12
1996. 03. 01.- 0,566 12
1997. 01. 01.- 0,6724 12
1997. 04. 01.- 0,697 12
1997. 07. 01.- 0,766 12
1997. 10. 01.- 0,793 12
1998. 01. 01.- 0,833 12
1998-as
kormányváltás
20-nál
kisebb*
20 és
annál
nagyobb*
20-nál
kisebb*
20 és
annál
nagyobb*

Az Orbán-
kormány (1998-
2002) alatt:
15-25 %,
ÁFA változatlan
1999. 07. 01.- 1800 3182 0,819 0,714 12
2000. 07. 01.- 2016 3776 0,917 0,834 12
2001. 07. 01.- 2256 4224 1,025 0,934 12
2002-es
kormányváltás

A Medgyessy- és
a Gyurcsány-
kormány (2002-
2006) alatt:
79-92 %,
ÁFA-val:
85-98%
2003. 05. 15.- 2520 4728 1,148 1,046 12
2004. 01. 01.- 3144 9400 1,437 1,362 15
2005. 01. 15.- 3504 10440 1,603 1,500 15
2005. 08. 01.- 3504 10440 1,716 1,610 15
2006. 01. 18.- 3504 10440 1,838 1,797 15
2006-os
választások

A 2. Gyurcsány-
kormány
(2006-?) első (!)
évében:
26-30 %,
ÁFA-val:
31-36%
2006. 07. 08.- 4560 13140 2,393 2,259 15
2006. 09. 01.- 4560 13140 2,393 2,259 20
folyt. köv.
Talán a gázpolitika az a terület, ahol a két nagy politikai oldal kormányzása a legélesebben elválasztható egymástól. Az első szocialista-szabaddemokrata kormány idején itt is radikális mértékben elszabadultak az árak. Majd az Orbán-kormány alatt következett be az eddigi legcsekélyebb mértékű, inflációt követő emelés. Azután a Medgyessy-kormány is emelte jelentős mértékben a gázdíjat, amely különösen annak fényében szembeszökő, hogy 2002-ben Medgyessy megígérte „20 évig” a gáz árának változatlanságát. Ez a 20 év 2003-ban véget is ért (egy szocialista trükk a „trükkök százaiból”!). A második Gyurcsány-kormány idején, 2006 nyarától újabb radikális mértékű áremelés következik be (meghaladja az Orbán-kormány négy éve alattit!).
Érdekes az ÁFA kulcs alakulása is, amelynek emelése kizárólag balliberális kormányokhoz köthető. A Horn-kormány megalakulásakor még 10%-os volt a kulcs, ezt 1995 január 1-vel megemelte 12%-ra, az Orbán-kormány idején végig változatlan maradt, majd a „jóléti rendszerváltó” Medgyessy-kormány 2004 január 1-vel megemelte 15%-ra, legutóbb pedig a Gyurcsány-kormány 2006 szeptember 1-ével 20%-ra.

A kép akkor teljes, ha hozzávesszük a 2003 október 1-vel bevezetett gázár-kompenzációt is. Ezt a kompenzációt minden lakossági gázfogyasztó jogosult volt igénybe venni, amely meghatározott éves fogyasztásig szakaszosan (1500 köbméterig nagyobb, 1500-3000 köbméter között kisebb mértékben) csökkentette a gázár növekedésének ütemét. 3000 köbméter feletti fogyasztásnál már nem volt kompenzáció.
Ugyanakkor a Gyurcsány-csomag megszorításainak áldozatul esett a kompenzációs-rendszer is, 2007. január 1-től jövedelemszinttől függővé tett szociális támogatásra zsugorodott. A korábbi legmagasabb mértékű kompenzációt csak ott vehetik igénybe, ahol az ún. fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 53.660 Ft-ot. Teljesen megszűnik a kompenzáció, ha a havi jövedelem 93.905 Ft felett van. Rengeteg nyugdíjas, vagy bérből-fizetésből élő munkavállaló vesztette el a korábbi mértékű kompenzációt.

Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy számos visszajelzés érkezett, hogy a 2006-2007. évi tél nélküli télben is ugyanannyit pergett a gázóra, mint előző télen a kemény mínuszok idején. Ez pedig felveti annak a gyanúját, hogy lerontották gáz fűtőértékét, amely nekünk lakossági fogyasztóknak egy „trükkös” gázáremelés.

Forrás megjelölés:

Gázárkompenzáció: