A zene szárnyain...”

 

8 – 10 éveseknek

 

A fa koronája olyan magasra nő, amilyen mélyen fúródik gyökere a talajba”

                                             (Kodály Zoltán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OlvasópályázatJárdányi Pál Zeneiskola, Tapolca

2004.

Kedves Gyerekek!

 

 

            Szeretettel köszöntünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy részt veszel zenei versenyünkön. Reméljük, hogy örömmel oldod meg a feladatokat és sok jó megoldást adsz le nekünk. Bízunk benne, hogy kitartó munkáddal a verseny végén valamelyik díjunk boldog tulajdonosa leszel.

 

A versenyzéshez sok sikert kívánunk!

 

Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete

                                                                                                                                    és könyvtárosa

 

 

 

 

 

 

Név: .....................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................

Életkor: ...........................  Hangszer amit tanulsz:..............................

Hangszeres tanárod neve:............................................................

 

 

 

 

 

Elért pontszám:                                           elérhető pontszám: 55 pont

       

 

 

Pályázati füzetek leadási határideje a Zeneiskola Könyvtárába:

2004. március 26.

 

1.      Pótold a hiányzó betűket! A szavak alatt segítséget találsz!

 

             ...o... ...o... ...a                o...o....                   c...nt...ny...r

          (cselló más néven)      (fafúvós hangszer)         (ütőhangszer)

 

                  ...i...á...                 h...rs.....n......           ...io...i... ...u...cs

         (pengetős hangszer)    (rézfúvós hangszer)         (zenei kulcs)

6 p /

 

2.    Magyarázd meg a következő közmondást!

-         Ha a kántor jól kezdi az éneket, jól viszi a nép.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2 p /

3.   A következő hangszerek a rézfúvós hangszerek családjába tartoznak. De vigyázz! Egy közülük kakukktojás. Melyik az? Aláhúzással jelöld!

          harsona                                             szaxofon

          bariton                                              trombita

          vadászkürt                                         tuba

2 p /

4.      Kösd össze a szólásokat a hozzájuk tartozó jelentéssel!

                                                           

          Fújja az indulót

                                                           = Mindenképpen

          Akár inde, akár unde

                                                           = Minden további nélkül,

                                                              egyszerűen

          Szép énekszóval                     

                                                           = Sürgeti az indulást

 

3 p /

 

 

 

5.      Írd a szöveg  fölé a ritmust! Hány szinkópát találsz benne? 

      Karikázd be valamennyit!

 

2

4____________________________________________________

    Mon - dok   e - gyet            E – le - mér          ba – rá -        tom,

 

 

_____________________________________________________

    Ró - lad     cin - cog            az  e - gér              a   zsá -        kon.

 

 

_____________________________________________________                                                 

    Mon - dok  e - gyet,            te ko - mám,         va – ló -        ban,

 

 

_____________________________________________________                                                

    Ró - lad    or - dít               a sza - már             az  ól -           ban.

 

10 p /

 

6.  „Ősi hangszerek”

 

             A muzsikálás nagyon régi emberi vágy. Azért fúrták, faragták, fejlesztették, találták ki a hangszereket évezredeken át, hogy minél szebb hangot csaljanak ki belőlük. Ma már csak beülünk hangversenyterembe, és hallgatjuk elbűvölve a zenét. Hallgassátok, szeressétek a muzsikát, és figyeljétek meg a hangszereket is! Próbáljátok felismerni őket, meglátjátok milyen öröm, ha sikerül. De a legnagyobb öröm, ha játszani is megtanultok rajtuk.

 

 

          Olvasd el Csukás István – Réber László: Síppal, dobbal című könyvét, majd válaszolj a következő kérdésekre!

 

- Melyek voltak az első ősi hangszerek?

 

ütésre hangot adók:...............................................................................

...............................................................................................................

fúvós:.....................................................................................................húros:.....................................................................................................

- Mire használták? ...............................................................................   6 p /

6 A., Ezt az oldalt csak akkor kell megoldanod, ha húrok szólaltatják meg azt a hangszert amin tanulsz, illetve ha előképzős vagy  húros hangszeren fogsz tanulni.

 

 HÚROS HANGSZEREK

 

- Mit nevezünk a hegedű lelkének? Hol helyezkedik el, és mi a szerepe?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

- Mi a szordínó és mi a szerepe?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

- Mivel hozzuk rezgésbe a hegedű húrjait?

...............................................................................................................

- Hogy hívták  minden idők legnagyobb hegedűművészét

  „ördöghegedűsét”?

...............................................................................................................

- Írd le a húros hangszerek két csoportját!

..................................................   ;  .......................................................

 

- Mi is voltaképpen a „zengő tambura”?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

 

Állapítsd meg, hogy igazak = I , vagy hamisak = H

a zongora őséről leírt állítások!

 

                        Először pengetéssel, majd kalapács leütésével

                        rezegtették meg a húrjait.

 

                        A kalapácsszerkezet már alkalmas volt a

                       halkabb, vagy erősebb játékra.

 

                        A billentyűk lenyomásaival több hangon, több

                       szólamban is lehetett játszani, de egyforma

                       hangerővel szólt.

 

13 p /

 

6 B., Ezt az oldalt csak akkor kell megoldanod, ha fúvós vagy ütőhangszeren tanulsz, illetve ha előképzős vagy, ezt fogod választani.

 

FÚVÓS- és ÜTŐHANGSZEREK

 

- Mi volt a lényege, közös sajátossága a fúvós hangszereknek, amit   

már az ősember is tudott?

...............................................................................................................

- Hogyan érte el, hogy magas és mély hangot is adjon?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

- Mi történik, ha megrövidítjük a fúvós hangszer csövét?

...............................................................................................................

- A fuvolának van egy „kisöccse”. Mi a neve?

...............................................................................................................

 - Jellemezd a hangját!

...............................................................................................................

...............................................................................................................

- Melyik a legmélyebb hangú fafúvós hangszer?

...............................................................................................................

- Mitől olyan mély a hangja?

...............................................................................................................

- Igaz-e az alábbi állítás?      A fagottnak kettős nyelvsípja van.

...............................................................................................................

- Van egy nagyon ismert, népszerű fúvós hangszer, melyet a leírások alapján, neked kell felismerned!

„ ...sokáig egyenes volt, majd később csavartak rajta egyet. Eleinte, mert olyan erős, harcias hangja van, a katonák használták...

...............................................................................................................

- Mit használnak erős hangjának tompítására?

...............................................................................................................

 

- Ütőhangszernek tekinthető-e a harang?...................................................

- Mi a triangulum?.......................................................................................

.............................................................................................................

13 p /

 

 

A hangszerek „királynője” az ORGONA

 

 

- Igazak ( I ), vagy hamisak ( H ) az alábbi állítások?

                                

                                 Fúvós hangszer, mert a sípjai levegő befújására

                                 szólalnak meg.

 


                                 Víznyomással sűrítették a levegőt, préselték az

                                 orgona sípjaiba. Ezért nevezték víziorgonának.

 

                                 Mátyás király budai várában 400 sípos orgona

                                 állt.

 

                                 Pesten már az 1500-as években működött

                                 orgonakészítő műhely.

 

                                 1723-ban tűzvész pusztította el a Mátyás-

                                 -templomot, s benne égett az orgona is.

 

                                 Az orgonában van ajaksíp és nyelvsíp is. Ezért

                                 elmondhatjuk, hogy az orgona tud fuvolázni,

                                 oboázni, trombitálni, de úgyszólván minden

                                 hangszer hangját tudja utánozni.

                                 Ezért is a hangszerek hangszere!

6 p /

7.  Egészítsd ki a következő könyvek adatait !

 

          .......................................:          Muzsika öröme

          .......................................:          Muzsika Zsuzsika meséi

          Deyries, Bernard :                      ....................................................

                                                           ...................................napjainkig         Balázs Árpád:               Kis ....................................ábécé

          Balázs Árpád:                             ...................................lesen

          Balázs Árpád:                             ................furulya, ..................síp

          Balázs Árpád:                             ....................................kórusdal

          7 p /

 

összesen: 55 p /...............

 

 

 

 

 

 

Felhasznált irodalom

 

 

 

 

          Csukás István – Réber László: Síppal, dobbal

          Budapest: Móra, 1977

 

          Bánki Gábor: Zenesuli: Zenetörténeti füzetek

          Pomáz: Comenius, 2000

 

          Böhm László: Zenei műszótár

          Budapest: EMB, cop. 2000

 

          Brockhaus Riemann zenei lexikon (3 db)

          Budapest: Zeneműkiadó, /1983-1985/

 

          Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások

          Budapest: Gondolat, 1985