Az EMU-ról röviden

 

Az Európai Zeneiskolák Szövetsége (EMU) európai szervezet, amely sok ország zeneiskoláinak szövetségeit foglalja egybe. Az EMU egy nem kormányzati, non-profit szervezet. Az EMU egy nemzetek felett álló program, amely különböző országok szövetségeiből áll össze.

 

Jelenleg 22 európai ország nemzeti zeneiskolai szövetsége tagja az EMU-nak. Tehát az EMU több mint

5.000 zeneiskolát

100.000 pedagógust

3.000.000 diákot

1.500.000.000 EURO pénzforgalmat képvisel.

 

Az EMU-nak az Európa Tanácson belül tanácsadói státusza van.

 

Az EMU tagja az Európai Zenei Tanácsnak és szövetségi tagja a Nemzetközi Zenei Tanácsnak.

 

Az EMU szervezete magába foglalja a Közgyűlést, az Elnökséget és a Főtitkárságot, amely jelenleg Utrechtben, Hollandiában székel.

 

Az EMU nemzeti tagszervezetei hivatalosan elismert közhasznú szervezetek, és rendszerint állami támogatást kapnak. Feladatuk a nemzeti szintű standard biztosítása és a tagiskolák infrastruktúrájának fejlesztése, mint például a tantervfejlesztés, a szervezési segítségnyújtás és a továbbképzések. Néhány országnak külön törvényei vannak a zeneiskolákra vonatkozóan. Az EMU- tagság irányelveit az EMU Alapszabályzata tartalmazza.

 

 Európában a zeneiskolák olyan intézmények, amelyek zenei oktatással foglalkoznak, és elsősorban a zenélés gyakorlati aspektusaira helyezik a hangsúlyt. Bár a „zeneiskola” kifejezés Európa szinte minden országában használatos, nincsenek nemzetközileg megállapított követelmények, amelyeknek egy zeneiskolának meg kellene felelnie.

 

A nemzeti zeneiskolai szövetségek EMU- tagsága azonban bizonyos feltételekkel jár együtt, mint pl.: állami felelősségvállalás és állami támogatás, szerkezeti és tantervi minőségbiztosítás, tantárgyak széles választéka, képzett tanári kar, nyilvános előadások stb..

 

Zeneiskolába rendszerint gyerekek és fiatalok járnak, de általában felnőtt korúak számára is rendelkezésre állnak. A zeneiskolákban bármilyen szinten lehet zenét tanulni, egészen a hivatásos zenei tanulmányokra való felkészítésig.

 

A „zeneiskola” Európában világosan definiált intézményforma, amely az európai oktatási rendszernek szerves részét képezi. Sok zeneiskola szorosan együttműködik a közismereti iskolákkal.