Olvasópályázat 

 

 

 


„Barangolás a barokk korban”

 

10 - 11 éveseknek

 

 „… zeném céljául én az emberek

jobbá tételét tűztem ki.”          (G. Fr. Händel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca

2005.

Kedves Növendékünk!

 

 

            Ez a rejtvényfüzet, amelyet a kezedben tartasz, már az ötödik a Járdányi Pál Zeneiskola könyvtára által összeállított füzetek közül. A zene világáról szóló könyvek segítségével készült, és a művészetekről, muzsikáról … szólnak.

 

Gyere játssz velünk!

Megfejtésükhöz jó szórakozást kívánunk!

 

Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete

és könyvtárosa

 

összeállította: Németh Lászlóné (Erzsi néni)

 

 

 

 

Név.: .....................................................................................................

Lakcím.: ................................................................................................

Életkor.: ..................              Hangszer, amin tanulsz:....................................

 

 

 

 

 

Elért pontszám:                                              elérhető összesen: 54 pont

       

 

 

 

Pályázati füzetek leadási határideje a Zeneiskola Könyvtárában:

2005. március 16.

Időutazásra hívlak benneteket a barokk korba.

 

A reneszánsz után alakult ki a barokk művészet. Ez az irányzat

kápráztató ragyogásával és mozgalmasságával nem az értelemre, hanem az érzékekre hatva hirdette az örökkévalóságot. A barokk művészetre a lendületes mozgalmasság, gazdag pompa és ünnepélyesség, de gyakran a túldíszítettség is  jellemző. Az építészet, szobrászat és festészet látványosan kapcsolódott egységbe a különleges fény - és mozgáshatások következtében.

A barokk kor 1600-1750-ig (Johann Sebastian Bach haláláig) tartott. Éles időhatárt azonban nem húzhatunk.

 

A barokk korban élt zeneszerzők: Monteverdi, C., Carissimi, G.

Lully, J.-B., Corelli, A., Bach, J. S., Händel,G. F., Esterházy Pál, Vivaldi, A., Purcell, H., Telemann, G. F. Scarlatti, D., Albinoni,T., …stb.

Közülük néhánynak ez évben ünnepeljük kerek évfordulóját. A következő feladatok ügyes megoldásaival emlékezzünk rájuk, és tisztelegjünk nagyságuk előtt.

 

1. A barokk kor zeneszerzőinek arcképcsarnoka.

   Írd a kép alá, hogy mikor születtek, és számold ki, hogy születésüknek hányadik évfordulóját ünnepeljük ez évben?

 

 

 

 

 

 

 

           Georg Friedrich Händel        Esterházy Pál       Johann Sebastian Bach

                       

        ..........................................    1635-ben született    ...........................................

                                           370 évvel ezelőtt

4 pont /……

Ki született legkorábban?

 

……………………………………………………………………………………………………………

1 pont /……

2. Igazak, vagy hamisak Esterházy Pálról az alábbi állítások?

Segítségül hívhatod „Falvy Zoltán: A magyar zene története” című könyvét, valamint a Brockhaus lexikon megfelelő kötetét.

I = igaz                       H = hamis

                       

                        Esterházy Pál herceg, Magyarország nádora volt, valamint

                        költő és zeneszerző.

 


                        Született: Kismarton, 1635. január 7-én

 

                        Az Ő nevéhez fűződik a magyar barokk zeneművészet

                        egyetlen emléke a Harmonia caelestis.

 

                        Az 55 tételből álló Harmonia caelestis 1722-ben jelent meg

Bécsben, latin nyelven.

 

A Harmonia caelestis az év több ünnepköréből is témát választ, elsősorban a karácsonyi ünnepkörből.

 

Zenéjében a magyar egyházi népének stílusát is szóhoz juttatja.

 


Esterházy Pál virginálon tudott játszani, és kitűnő táncos hírében állt.

7 pont /……

3. Händel és Bach nagyon szép oratóriumokat komponált.

Nézz utána, mi az oratórium szó jelentése!

oratórium:.......................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 2 pont /……

A számítógép összekeverte az oratóriumokat. Nézz utána, melyik oratóriumnak ki a szerzője! Kösd össze a megfelelőket!

Parasztkantáta

Máté-passió

Messiás                                                           BACH, Johann Sebastian

Judas Maccabeus

Karácsonyi oratórium

Jephta                                                           HÄNDEL, Georg Friedrich

János-passió

Sámson                                                                                         4 pont /……

4. Kis történetek nagy barokk zeneszerzőkről.

Olvasd el a mellékletként kapott olvasmányokat, majd felelj az alábbi kérdésekre!

Apróságok Johann Sebastian BACH-ról

 

 Mivel töltötte a  Bach család az idejét, családi összejövetelek alkalmával?

…………………………………………………………………………………………

Kikből tevődött össze a társaság?...................................................................

…………………………………………………………………………………………

Mit énekeltek mindig először?.........................................................................

…………………………………………………………………………………………

Johann Sebastian Bach még nem volt 10 éves, amikor elvesztette szüleit. Hová, és kihez került ezután? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Mi lett a sorsa annak a kottának, melyet Sebastian nagy fáradtsággal, kézzel, éjszakánként holdfénynél másolt le?

…………………………………………………………………

7 pont /……

Apróságok Georg Friedrich HÄNDEL-ről

 

Händel a király első udvari komponistája volt. Az Ő megrendelésére írta „Vizizene” című művét. A Temze folyón rendezendő hangversenyen hány muzsikus játszott?                                                           ……………………….

Milyen hangszerek szólaltak meg? ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

 

     Händel: Messiás című oratóriumának bemutatóján befolyt összeget milyen célra használták fel?          ……………………………………………………………….

 

     A „Tüzijáték-zene” előadásának előkészületeikor

 min folyt a vita a király és a szerző között? ………………………………………………………………….

 

     Händel    … játékát lélegzet visszafojtva hallgatta a közönség.  Milyen hangszeren játszott? ……………………………………………….……7 pont /……

5. Vedd kezedbe a „Brockhaus zenei lexikon”  (1983) első kötetét!

     Nézd meg, hogy kiről olvashatsz a 95. oldal 2. hasábjában?

………………………………………………………………………………..

    Melyik kötet, hányadik oldalán (hasábjain) ír a lexikon szerkesztője  

    Händelről? (Az 1984-es kiadást vedd alapul.)

………………………………………………………………………………..

2 pont /……

Minden lexikon és szótár használ jeleket, rövidítéseket. Nézz utána néhánynak!

Böhm László: Zenei műszótár: - rövidítések

 

     Fl.   ………………………………………………………………………

     u.c. ………………………………………………………………………

     D.C. ………………………………………………………………………

     cant.           ………………………………………………………………………

     Car.            ………………………………………………………………………

     c.D.            ………………………………………………………………………

     mp  ………………………………………………………………………

     pizz.  ……………………………………………………………………

                                                                                                 4 pont /……

Szövegdoboz:  ~    à   tilde

                     -  jelek                                    

   : de mit is jelent?

Nézz utána a „Magyar értelmező kéziszótárba !

 

tilde:………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..……2 pont /……

            Most próbáljuk is ki! Ismét vedd kezedbe ”Böhm László: Zenei műszótár” című kézikönyvet! Keresd meg a tempó szó jelentését, majd folytasd a sort, legalább három felsorolásig!

tempo: jelentése: idő, időmérték, sebesség, gyorsaság …

   ~   cattivo

tempo cattivo (így olvasom)                jelentése: súlytalan ütemrész

   ~   comodo

tempo comodo (így olvasom)              jelentése: …………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  7 pont /……

6. Végül egy kis stílusfelismerő játékra hívlak benneteket.

Kösd össze a példa szerint!

 építészet, templomok:

 

 

 


reneszánsz          román         romantikus          klasszicista        gót          barokk

5 pont /……

- bútorstílusok, ruhaviselet:  a hölgyeket melyik székre ültetnéd?

 

Felhő: barokk
Felhő: reneszánsz Felhő: rokokó
 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

2 pont /……

 

 

 

 

Felhasznált irodalom:

 

 

 

Böhm László: Zenei műszótár

Budapest: EMB, cop. 2000

 

Brockhaus Riemann zenei lexikon (3 db)

Budapest: Zeneműkiadó, /1983-1985/

 

Falvy Zoltán: Magyar zene története

Budapest: Nemzeti Tankvk., 1999

 

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben:

V-XIII. század művészete

Celldömölk: Pauz-Westermann, 2004

 

Kelemen Imre: A zene története 1750-ig

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998

 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: tankönyv

Budapest: Tankönyvkiadó, 1992

 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához:

Kultúrák kulcsai: munkalexikon

Pécs: Kulcs a Muzsikához Alapítvány, 1999

 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve

Budapest: Zeneműkiadó, 1972