„Barangolás a barokk korban”

 

12 - 14 éveseknek

 

 „… zeném céljául én az emberek

jobbá tételét tűztem ki.”          (G. Fr. Händel)

 

 

 

 

 

 

OlvasópályázatJárdányi Pál Zeneiskola, Tapolca

2005.

Kedves Növendékünk!

 

 

            Ez a rejtvényfüzet, amelyet a kezedben tartasz, már az ötödik a Járdányi Pál Zeneiskola könyvtára által összeállított füzetek közül. A zene világáról szóló könyvek segítségével készült, és a művészetekről, muzsikáról … szólnak.

 

Gyere játssz velünk!

Megfejtésükhöz jó szórakozást kívánunk!

 

Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete

és könyvtárosa

 

összeállította: Németh Lászlóné (Erzsi néni)

 

 

 

 

Név.: .....................................................................................................

Lakcím.: ................................................................................................

Életkor.: ................   Hangszer, amin tanulsz:......................................

 

 

 

 

 

 

Elért pontszám:                                             elérhető összesen: 54 pont

        

 

 

 

Pályázati füzetek leadási határideje a Zeneiskola Könyvtárában:

2005. március 16.

A reneszánsz után alakult ki a barokk művészet. Ez az irányzat kápráztató ragyogásával és mozgalmasságával nem az értelemre, hanem az érzékekre hatva hirdette az örökkévalóságot. A barokk művészetre a lendületes mozgalmasság, gazdag pompa és ünnepélyesség, de gyakran a túldíszítettség is a jellemző. Az építészet, szobrászat és festészet látványosan kapcsolódott egységbe a különleges fény – és mozgáshatások következtében.

 

1. Mettől  -  meddig tartott a barokk-kor? …………………………………..….

   Hol volt a központja a barokk egyházi irányzatnak? ………………………..

   Hol volt a központja a barokk udvari irányzatnak? ………………………....

3 pont /……

2. A barokk kor főbb történelmi eseményei. 

  Kösd össze a történelmi eseményeket a megfelelő évszámokkal!

 

 

1600                                        1650                                        1700                                        1750

I-------------------------------------------I---------------------------------------I---------------------------------------I

 1604                                                         1664                     1686                                           1703-11   

 1603-29

 

Bocskai felkelés                                                               Erdély aranykora

                    Török kiűzése Budáról,        

                                                         Vasvári béke

Rákóczi- szabadságharc

 

4 pont /……

3. A barokk kor irodalmi alakjai. 

Egy közülük kakukktojás. Melyik az? Aláhúzással jelöld!

 

Zrínyi M. (1620-64)

La Fontaine, J. de (1621-95)

Apácai Csere János (1625-59) – Első magyar enciklopédia

Csokonai Vitéz Mihály (1774-1804)

Káldi György (1626) - Első teljes katolikus bibliafordítás

Mikes Kelemen (1690-1761)

Pázmány Péter (1570-1637) – Ellenreformáció

 

1 pont /……

4. A barokk kor művészete.  Építészet,  szobrászat,  festészet

 Kiknek az alkotásai láthatók itt és mi a címük?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 pont /……

Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások?

 

A barokk építészetre jellemző: a mozgalmasság és az összetettség. A tervezés az épületek környezetére is kiterjedt. A templomok és paloták elé hatalmas tereket, a kastélyok mögé nagy kiterjedésű kerteket létesítettek.

 


Európa egyik legjelentősebb barokk freskófestője Franz Anton Maulbertsch.

 


Franz Anton Maulbertsch: Királyok imádása című freskója a tapolcai templomban látható.

 

A rokokó szó jelentése: modern, elegáns, kecses, finom. Talán éppen ezért „gáláns” stílusnak is nevezik. Az építészetben is jól megfigyelhető stílusjegyei a zenére is érvényesek.                  4 pont /……

5. Stílusfelismerő játék. Kösd össze a példa szerint!

 építészet, templomok:

 

 

 

reneszánsz          román         romantikus          klasszicista        gót          barokk

5 pont /……

 

- bútorstílusok, ruhaviselet:  a hölgyeket melyik székre ültetnéd?

Felhő: rokokó
Felhő: barokk
Felhő: reneszánsz
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 pont /……

 

6. A barokk kor zeneszerzőinek arcképcsarnoka.

   Pótold a hiányzó adatokat!

 

 

 

 

 

          Johann Sebastian Bach          Esterházy Pál      Georgh Philipp Telemann

        ..........................................    ......................................    ...........................................

 

 

 

 

 

       Georg Friedrich Händel       Antonio Vivaldi    Giovanni Battista Pergolesi

               .................................     ............................................ 1710. I. 4. - 1736. III. 17.

 

Rendezd születésük szerint kronológiai sorba az itt bemutatott zeneszerzőket! Kezdd a legkorábban születettel! Születésüknek hányadik évfordulóját ünnepeljük ez évben?

1. ..................................................    ..............  4. ......................................................    ..............

2. ..................................................    ..............  5. ......................................................    ..............

3. ..................................................    ..............  6. Pergolesi, Giovanni Battista    295.

 

10 pont /……

 

7. Melyik zeneszerzőhöz tartoznak az alábbi művek? Kösd össze a megfelelőket !

 

Sámson

Vivaldi, A.

Händel, G. F.

Pergolesi,G. B.

Esterházy Pál

 Bach, J. S.

 
Magnificat

Messiás 

Stabat Mater

Harmonia caelestis

Brandenburgi versenyek

János passió

Négy évszak

Máté -passió

Parasztkantáta

5 pont /……

8. A barokk korszak hangszeres műfajai, zenei formái:

 rondó, versenymű, concerto grosso, szvit, fúga, szonáta, szimfónia

    A barokk korszak énekes műfajai:

 kantáta, oratórium, passió, mise, motetta, madrigál, dalok, opera, korál

Közülük néhánynak nézd meg a jelentését!

Segítségül hívhatod Böhm László: Zenei műszótár című könyvét.

rondó:

concerto grosso:

szvit:

kantáta:

oratórium:

opera:

passió:

14 pont /……

Felhasznált irodalom:

 

 

Balassa Imre – Gál György Sándor: Operák könyve

Budapest: Zeneműkiadó, 1960

 

Bánki Gábor: Zenesuli: Zenetörténeti füzetek

4. köt. A barokk és a bécsiklasszikus zene

Pomáz: Comenius, 2000

 

Böhm László: Zenei műszótár

Budapest: EMB, cop. 2000

 

Brockhaus Riemann zenei lexikon (3 db)

Budapest: Zeneműkiadó, /1983-1985/

 

Falvy Zoltán: A magyar zene története

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002

 

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben:

V-XIII. század művészete

Celldömölk: Pauz-Westermann, 2004

 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: tankönyv

Budapest: Tankönyvkiadó, 1992

 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához:

Kultúrák kulcsai: munkalexikon

Pécs: Kulcs a Muzsikához Alapítvány, 1999

 

Pécsi Géza: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek

Pécs: Kulcs a Muzsikához Alapítvány, 1999

 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve

Budapest: Zeneműkiadó, 1972