Főoldal

Lakóhelyemről – Pécelről

Pécel egy Pest megyei kisváros. Közvetlenül Budapest keleti oldala mellett fekvő agglomerációs település. Városunk egykor középkori falvak összeolvadásából jött létre. Hogy egyes részterületei mikor alakultak ki, annak pontos idejét egyelőre nem tudjuk megmondani, mivel különféle korokból újabb és újabb régészeti leletek bukkannak elő. A város bel- és külterületein több neolit lelőhelyet ismerünk, ám egy 2015-ben talált őskori lelet még messzebbre tolta ki városunk történetét. Ugyanis egy gyapjas orrszarvú csontváza közül megkövesedett csont dárdahegy és más kézi eszközök kerültek elő. A feltárást végző régészek szerint, a megtalált tárgyak korát 25 – 35 ezer évesre becsülik. Városunk folyamatos lakottságát egyelőre a neolitikumtól számítjuk, ugyanis ezek az ősi nyomok eddig négy helyen is előbukkantak. Sőt, a 19. században előkerült egyik rézkori leleteket Péceli-kultúrának nevezték el. E rézkori lelet időszakától kezdve szinte folyamatos a különféle réz-, bronz- és vaskori kultúrák előfordulása. Igen nagy számban találunk császárkorból származó leleteket is, majd a népvándorlás végéről avar-kori temetőt és két hasonló korú lelőhelyet is. Büszkélkedünk egy Várhegy nevű hellyel is, ahol több régészeti korból származó lelet került elő, de a földvár feltárására egyelőre várat még magára.

Mint jeleztük, városunk több középkori falu összeolvadásából jött létre. Ezt őrzi a neve is, amely szláv elnevezésre utal: „öt falu” a jelentése.

Magam több évtizede kutatom a péceli ember nyomát, s találok hozzá újabb és újabb adatokat. Nemrégiben újabb lelőhelyet fedeztem fel, amely nagy valószínűséggel a Dusnok nevű Árpád-kori településünkkel azonosítható.

A legutóbbi időszaki helytörténeti kiállításon bemutathattam városunk történetét, amelynek régészeti és helytörténeti anyaga nagyrészt a több évtizedes gyűjtésemből állt össze.

Sajnálatos, de egyelőre bizonytalan a következő kiállítás helyszíne és időpontja, pedig olyan mennyiségű régészeti és néprajzi anyag áll rendelkezésünkre, amelyből egy régóta áhított állandó kiállítás is megteremthető volna.

Képek Pécel múltjából

Maglódi út 5. "Petőfi-ház" a XIX. századból
Maglódi út 5. “Petőfi-ház” a XIX. századból: az épületet összedőlés fenyegeti

Leletmentő ásatás volt

Ősszel befejeződött Pécel és Rákoscsaba határában kiépítendő új gázvezeték nyomvonalába eső leletmentő régészeti ásatás. Egyik ága a Szennyvíztelep előtt, a másik ága a vasúton túli kelői részen volt.

Lakógödrök és sírok feltárása
lakógödrök és sírok feltárása

 

Régészek munkában
régészek munkában

Kis etimológia

Minap ismerőseim körében, szóba került a Túzberek nevű kültelki határrész nevének eredete, jelentése. Pécel déli részén található terület, amely Maglóddal és Gyömrővel is határos. Mivel nem vagyok nyelvész, mélyebb fejtegetésbe nem kívánok belemenni, csupán egyszerűen leírom az általam vélelmezett névkeletkezést.

Vegyük sorra : Egy hely megnevezésére (elnevezésére) többféle ok és indok szolgálhatott. Itt kiemelném a terület jellegzetességét, hiszen ennek alapján jutottam el az alábbi megállapításhoz. A környéktől elütő jellegzetessége a vízmosás volt.

E jellegzetességnek ismert egy korabeli (középkori?) magyar elnevezése a “sósrét”. E közszó, fogalom több száz évig volt használatban, így a török időkben is. A magyar ‘só’ török megfelelőjét a “tuz” -ban azonosítottam. A ‘berek’ kifejezés ma is használatos, erre utal a Magyar értelmező kéziszótár (2003.) magyarázata is. Azaz: “vízparti bokros, cserjés, kis erdő; de nádas,bozótos lapály, nedves rét” is. Még egy megjegyzésem volna: a mai névhasználatban előforduló ‘ú’ (hosszú- ú) nem tükrözi a néveredetre utalást. E forma inkább a téves néveredet vélelmezését, a túzok – ra (túzok madár) származtatásra utal. Helyesen Tuzberek volna a megfelelő írásmód is.

 

Képeimből

Mint ismeretes, jobbára szépirodalom írásával foglalkozom. Emellett néhány éve újra festek és rajzolok. Ezekből mutatnék be néhány alkotásomat (a következő oldalakon is).

Besztercei korzó
(erdélyi) Besztercei korzó, olaj (75×50)

 

István
István, pasztell (25×35)

 

Szalmakalapban
Szalmakalapban, olaj (20×28)

 

Önarckép
Önarckép,akril (50×40)