Kalaznó

> Kezdőlap
> Önkormányzat
> A Fejlődő Kalaznóért Egyesület
> Könyvtár
> Kalaznói Kalauz
> Kereskedők nyilvántartása
> Településképi arculati kézikönyv

Kalaznó múltja

> Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás
> Nagy Lóránd: A kalaznói német temető 2005. évben
> Kalaznó címere
> Kalaznó a német rádióban
> Donauschwaben: 1722

Letöltések

> Nyomtatványok
> Rendeletek

Fórum

Galéria

A kalaznói német temető a 2005. évben.

A kalaznói német temető a település Kossuth Lajos (régi nevén Berngas) nevezetű utcájából nyíló útvonalon közelíthető meg. A templomdombbal párhuzamos dombon épült ki. A jelenleg használatos temető fölött, déli irányban kb. 100x150 m2-en terül el.

A teljes terület lényegében hat nagyobb egységre osztható, és jelenleg közel 160 db síremlék lelhető fel. A síremlékek között központi helyen (I jelű) található 36 db változó állagú, kripta jellegű, márvány anyagú, különféle díszítésű fémkerítéssel határolt síremlék, melyek a rajtuk szereplő feliratuk szerint a XX. század első feléből valók.A jobb állagú sírok között fekszik további 12db tönkrement, kerítés nélküli, sérült sírhely. E központi elhelyezkedésű síremlékeket három oldalról öleli szétszórtan, öt blokkban 110 db (II-28 db, III-42 db, IV-14 db, V-12 db, VI-4 db) kősíremlék, faragott kereszt, oszlop, kőlap formában, továbbá kb. 10 db jeltelen, korhadó, rossz állagú fakereszt, és fakeresztcsonk. A területileg és időben is jól elhatárolódó egységek közötti területeken feltehetőleg fakeresztekkel megjelölt sírhelyek lehettek, amelyek azonban mára nyom nélkül eltűntek. A még fellelhető legrégebbi fa sírjel az 1930-as évekből való. A kő keresztek, ill. kőlap síremlékek jelentős részénél már nem azonosíthatók a sírban fekvő személy és életkori adatai, ezek a területi elhelyezkedés alapján valószínűleg a XVIII.-XIX. századból valók. A legrégebbi síremlék 1763.-ból származik. Az aktív temetkezés a XX. század második felében, a németek kitelepítésével lényegében befejeződött, ezt követően 6-8 temetés történt. A legutolsó temetkezési időpont a régi temetőben 2003-ból való.

A fellehető sírok elhelyezkedéséről ábra készült, melyen az egyes sírokat területi elhelyezkedésük szerint sorszámoztuk, és számozási sorrendben készítettünk egy fényképsorozatot, melyen minden síremléket bemutatunk, és leírjuk az egyes sírhelyeknél azonosítható feliratokat. A fénykép dokumentációban bemutatjuk a síremlékekhez készített kovácsoltvas kerítések szépségét, változatosságát, továbbá szerepeltetünk több áttekintő képet is.

A régi temetőkert teljes területének kitakarítására - az önkormányzat finanszírozásában, az alkalmazásában lévő emberekkel - 2005. januárjában került sor, ekkor váltak láthatóvá az addig teljesen elbozótosodott területen fekvő síremlékek is. A síremlékek teljes feltárása és restaurálása a jövő feladata, a terület alaposabb átvizsgálása várhatóan további síremlékek előbukkanását hozza. Ugyancsak a jövő feladatát képezheti a helyszíni kutatás egybevetése a fellelhető írásos dokumentumokkal. Ezen feladatokat azonban már önerőből a Kalaznó Önkormányzata ill. a helyi önkéntesek nem tudják elvégezni.

Kalaznó, 2005. január

Nagy Loránd
kalaznói lakos

Tájékoztatás

A feltárást elvégző Nagy Loránd leírta az olvasható síremlékek szövegét. Ezt itt és most nem adjuk közre, de a feliratok szövegét és a sírok elhelyezkedésével kapcsolatos adatokat az elhunytak hozzátartozóinak a rendelkezésére bocsátjuk, készséggel segítünk kegyeleti tevékenységükben. Ehhez írjanak az önkormányzatnak a honlapon megadott címére vagy kattintással küldjenek drótpostát az önkormányzat vagy a webmester postafiókjára.

Gaul Géza
webmester

  • бинарная теория
  • бинарные индикаторы
  • бинарные брокеры
  • стратегия форекс
  • форекс индикаторы
  • форекс пары
  • форекс деривативы
  • теория форекса