Alapítvány bemutatkozása
  www.emagyarorszag.hu

 Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány, mint közhasznú szervezet 2001. júniusában jött létre, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítse. Kálmánháza település az Észak-alföldi régióban helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyíregyházi kistérségben, Magyarország egyik legelmaradottabb régiójában. Kálmánháza település a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 13 km-re található.  Kálmánháza környékbeli települései: Felsősima, Mandabokor, Polyákbokor, Alsóbadur, Petőfi-tag. 

 Az alábbi célok, feladatok megvalósítása érdekében tevékenykedünk

  • gyermek- és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
  • ismeretterjesztés,
  • családsegítés, szociális tevékenység,
  • időskorúak gondozása,
  • emberi és állampolgári jogok védelme,
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
  • adományok gyűjtése és osztása a rászorulók részére,
  • a kulturális örökség megóvása.

Alapítványunk 2002-től kezdődően Teleházat működtet Kálmánházán. A Teleház olyan közösségi hely, közösségi hozzáférési központ, ahol a távközlés eszközeinek valamint a számítógépek és a hálózat használatához segítjük az igénybevevőket. A Teleház sokfélé lehetőséget nyújt a kapcsolattartástól, információszerzéstől, tanácsadástól, ügyintézéstől, munkán, üzleten, tanuláson keresztül a szórakozásig. Teleház tevékenységében több sajátos közfeladat van jelen, ami az oktatástól a szociális ellátáson, az ügyintézésen keresztül biztosítja a helyi gazdaság fejlődését, a lakosság életszínvonalának javítását.

A gyermek és ifjúsági korosztály nagyon gyakori látogatója a Teleháznak. 2003 évtől kezdődően az alapítvány eMagyarország pontot működtet az Informatikai és Hírközlési Minisztérium segítségével. Az eMagyarország pont lehetőséget biztosít a lakosság részére az Internet hozzáféréshez. Az IT mentor és eTanácsadó közreműködésével hozzásegíti a felhasználókat  a világháló használatához, naprakész információkhoz való hozzájutáshoz az életvitelük, élethelyzetük javításához.

eMagyarország pontunk nyilvános közösségi tér, közterületről jól megközelíthető. Szolgáltatásainkat bárki korra, nemre, származásra tekintet nélkül igénybe veheti.

 

 

www.kalmanhaza-telehaz.hu  
Képzés  
Jelentkezési lap  
Képek
Segített csoportok  
Szolgáltatások
Támogatóink