K  o  m  o  r    Z  o  l  t  á  n :
MESÉK
KAPTÁRROSBÓL
 
A IV. Tollinga pályázaton I. helyezést elért regény
_____________________________________________
"Parabolaregény - kafkai valószerűtlenségében, félelmetességében -, egy horrorisztikus világról írt példázat. De olvasás közben felmerül a kérdés: vajon a regény példázat-e egy fonákjára (éjjeli/sötét oldalára) fordult világról, vagy inkább egy beteg világ tükröződése egy író tükröztetésében, aki nem érzi otthonosan magát világunkban; s kérdés az is, hogy a horror kedvéért való horror milyen célt szolgál. A regény első felében ezek a gondolatok motoszkálnak az olvasóban, míg a második felénél rájön, hogy egy mesterien szerkesztett művet olvas."
Balázs Ildikó