hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Klerikalizmus
 A klerikalizmus definiciója és megítélése

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba

 Vágfalvy adatok | 2009.04.21 11:30 | 7
Mons. Williamson püspökkel való egyik beszélgetésből vettem ki az alábbi gondolatát. Valóban megdöbbentő! Minket ez arra ösztönözzön, hogy szüntelenül imádkozzunk papjainkért, jó papokért:

"Az egyetlen megoldás a világ gondjaira a jó klérustól jön, mert az egyetlen megoldás a mi Urunk Jézus Krisztus. A mi Urunk nélkül ugyanis a bűn megváltás nélkül marad. Csak a mi Urunk képes a kárt megfizetni és a bűnt lemosni. És Jézus Krisztus az Egyházát ennek eszközéül választotta. Az Egyházat pedig papok képviselik, és papok vezetik az Egyházat. Ezért minden jó a jó papoktól jön. Ennek megfelelően minden rossz is ugyanúgy a klérus által jön. A latin kifejezés szerint: omne malum ab clero. Azt mondják, odalenn a pokolban minden lélek a másikra mutogat, és mondja: "Te vagy a hibás". Majd ez a lélek is a következére mutat, és így tovább, és minden lánc végén egy pap van. Borzasztó gondolat. Azt hiszem, a tévtanítók jelentős része pap volt: Nestor, Eutyches, Árius diakónus volt, Luther. A valóban gonosz a papok által jön, mert az igazi jó a papoktól van. Tehát ha az ördög megnyer magának egy papot, hogy az együttműködjék vele, akkor óriási károkat rendez."

 Élthes Eszter adatok | 2008.07.30 22:58 | 6
Maessen atya szerint a klerikalizmus többet ártott a katolicizmusnak, az Egyháznak, mint a II. Vatikáni Zsinat. Bár már az I. Vatikáni Zsinattal elindult ez a folyamat, de XI. Pius óta lett igazán rossz a helyzet, attól kezdve, hogy a pápák, az Egyház elvileg is lemondott a világi segítségről. "Majd mi mindent egyedül elintézünk", nincs szükségünk "császárra" - ez a fajta viselkedés jelenti az igazi klerikalizmust. Ezt a helyzetet ahhoz hasonlította, mintha a Szűzanya azt mondta volna, hogy nála van a gyermek Jézus, és ezért nincs szüksége Józsefre, majd egyedül elmegy Egyiptomba, meg felneveli a gyereket. Szent Gergely pápa azt mondta a püspököknek: magas hivatalotok van, de nem ti vagytok ez a hivatal. Jézus maga mondta, hogy szolgálni jött, - és megmosta a tanítványai lábát. Egy papnak nem az a dolga, hogy mindent maga végezzen, olyasmit is, amit a világiaknak kellene az emberek javára. És arra sem kapott állapotbeli kegyelmet, akármilyen jók is az elgondolásai, hogy egyszerű papként egy püspöki feladatot megoldjon. - Az I. Vatikáni Zsinat óta szándékosan nem szentelnek olyan püspököt, aki személyiség, aki képes lenne - jó értelemben - visszakérdezni a pápát. II.J.P. pedig különösen nem törődött ilyesmivel, úgy hogy jelenleg nincsen olyan püspök, aki el tudná látni állapotbeli kötelességét, és még a pápának is segíthetne. Úgy hogy az lett a vége, hogy ha a pápa akar valamit csinálni, neki is egyedül kell azt megtennie, mert nincs kire számítson. Csak hát így nem működik semmi, pláne, ha még ellene is tesznek.

 Élthes Eszter adatok | 2008.07.02 23:17 | 5
Mivel az eddig megszólalók ugyanúgy látják a helyzetet, jó lenne, ha olyanok is hozzászólnának, akiknek más a véleménye. Ugyanis ez sokkal komolyabb kérdés, mint sokan gondolják. Maessen atya szerint a klerikalizmus rengeteget ártott az Egyháznak. Én olyanoktól, akik vallásos gyerekkor után hagyták ott az Egyházat, gyakran hallottam, hogy a "papok" miatt tették ezt. Jó, tudom, hogy ezek jó része kifogás, de azért van benne valami. A papok ugyan arra hivatkozva követelik a tiszteletet, hogy ők "felszenteltek", de ha összehasonlítom a piuszosokat az egyházmegyés papokkal, akkor azt tapasztalom, hogy a piuszos papok közül a csak állandóan magas pozícióban levők olyanok, mint az egyházmegyések. Amiből akár azt a következtetést is le lehet vonni, hogy valójában nem a "felszenteltségük", hanem egy város, egy közösség közéletében elnyert kiváltságos szerepük teszi őket ilyen "öntudatossá". - Ugyanakkor "felszentelt" létük valóban mély tiszteletet követel tőlünk. Csakhogy ez a papi és nem a privát állapotukra vonatkozik. Vagyis azáltal, hogy papok lettek, még nem szűntek meg privát emberek is lenni, olyanok, akik nagyon sok mindenben tévedhetnek, és ezt még a laikusok is megmondhatják nekik.
Ugyanakkor abszurdum, hogy a laikusok teológiai, hittani kérdésekben vitatkozzanak klerikusokkal. A II.V.Zs.-nak és ami utána következett éppen ez az egyik legnagyobb bűne, hogy az Egyház tanítása nem egyértelmű, és így vitatkozni lehet nagyon fontos kérdésekről. De hát ez valójában nonszensz. Sajnos nem az egyetlen mai világunkban. Én klerikalista szellemiségen azt értem, ha egy pap minden jószándékú és tiszteletteljes kritikát kikér magának csak arra hivatkozva, hogy ő felszentelt pap. Viszont ezt a "felszentelt létet" az Oltáriszentségnek való hátat fordítással, a térdelések elhagyásával, az Oltáriszentség iránti közönnyel, a hanyag misézéssel és lelki élettel, de leginkább a kézbeáldoztatással maguk a papok járatják le.

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.07.01 18:10 | 4
Nekem is pontosan az a tapasztalatom, hogy pont az maradt meg a klerikális magatartásból, ami a zsinat előtt is kellemetlen volt: az atyáskodó lekezelés, a mindenhez értés (sőt mindenhez jobban értés) és a más nézőpont (de csak ha konzervatív) sommás és deklaratív "elintézése".

Egy pl.: Amikor X. püspökkel arról beszélgettem, hogy milyen súlyos hiba volt, az Egyházat demokratizálni, rövid érvelés után elunta és ennyit mondott: "Nézze, így döntött a hierarchia!!!" Jó mi? olyan ez mint kiírni: A szabadság halálbüntetés terhe mellett kötelező.

Ha konzervatív (értsd: katolikus) vagy, minden mondatodat alá kell támasztanod, elő kell venni a tudományos fokozatokat, sőt az adott részterületen való jártasságot is papírral kell igazolni. Ha a Szentírásra hivatkozol, rögtön előveszik a sua ipsissima verba Christi mindent vívő adu-ászt. De legyen csak a véleményed zsinati, óóó akkor mindjárt nem fogják fírtatni a teológiai végzettséget. Rögtön mini egyházdoktor leszel, akit ("a fatengelyes zsinat előtti időben lelaikusoztak"), de ma már tudják, hogy része vagy az egyház plérómájának, akiben mocorog a sensus fidelium.

 Pisti adatok | 2008.07.01 16:58 | 3
Ja, kedvenc idézetem attól a paptól, aki olyan sok butaságot összehordott, hogy már nevettem kínomban: (Azért nekem van igazam, mert) "én tanultam teológiát, tudom, hogy mi hogyan van." Tehát a laikus hívek csak kedves kis állatkák, akiket irányítani kell. Holott a nagy zsinat épp azt mondja, hogy a papok mindig a hívekkel egyetértésben vezessék a közösséget... (De ez csak papíron létezik.) Ez inkább úgy valósul meg, hogy a papok olyan híveket gyűjtenek maguk köré, akik lelkesen bólogatnak, a többieket pedig igyekeznek megrendszabályozni.

 Pisti adatok | 2008.07.01 16:45 | 2
Nekem a véleményem a tapasztalatom: beszélgettünk egy laikus levelezőlistán, különböző álláspontok ütköztek különböző kérdésekben. Erre a közösség plébániájának egyik papja "berekesztette" a társalgást, beírt egy csomó butaságot, és "tekintélyénél fogva" elítélte a véleményemet. (Természetesen tényszerűen valótlanságokat írt, plusz ő ütötte meg az ellenséges hangot.) Tehát a papok az igazság hirdetését már feladták, de saját tévedéseiket kötelezőnek akarják elfogadtatni, csak azért, mert papok.

Ezt - a népszerű zsinati gondolkodást kifigurázva - talán úgy fogalmazhatjuk, hogy mindent, ami a zsinat előtt jó volt, kidobtak, és mindent, ami a zsinat előtt rossz volt, meghagytak. Pedig a zsinat valóban jól mutatott rá egy csomó problémára. De én úgy vettem észre, hogy ezek a problémák a traditio körében is léteznek, csak ott legalább a jó dolgokat sem hagyták el.

 Élthes Eszter adatok | 2008.07.01 14:48 | 1
Nagyon érdekelne a véleményük ebben a "nehéz" témában. Szerintem ugyanis a II.V.Zs. helyesen tett fel egy csomó fontos kérdést, csak nem jó válaszokat adott rá. A klerikalizmus problémája létezik. Úgy hogy szeretném tudni, mit gondolnak erről.


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!