hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Honlap
 Frissítések és hírek a katolikus-honlapról

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
 Élthes Eszter adatok | 2008.09.07 21:56 | 39
Most (vasárnap) tettem fel négy cikket, két kis hírt, egy pápai audienciáról szóló beszámolót - és a lényeget: a legújabb hírt Medjugorje-ről, melyre Fózesi zsolt hívta fel nemrég a figyelmet

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.04 23:08 | 38
Ma csütörtök este, szeptember 4-én mindössze öt új cikket sikerült feltennem: két kisebb hírt, Bilkei Ferenc atya könyvének újabb fejezetét, Barsi Balázs augusztus 26-i prédikációját (azok számára, akik még nem hallották vagy olvasták) és egy írásomat a KORUNK a 21. SZÁZAD oldalra.

 Vágfalvy adatok | 2008.08.29 18:35 | 37
Annyit tudtam, hogy Bosák Nándor atya vizsgához kötötte a mise lehetőségét. Mondjuk jogtalanul! De akkor ennek ellenére mégsem vizsgázott egyetlen pap sem? Meg sem próbálta?
Én vizsgáztam más tantárgyból Bosák püspök úrnál, de nem volt ő olyan félelmetes...

Ebből azt vettem ki, hogy igazság szerint nem a püspök az akadálya, hanem a papok részéről nincs meg az akarat. (Hiszen misézhetnének saját helyükön a SP szerint! Debreceniek pedig havonta egyszer el tudnának menni biztosan az egyházmegye adott plébániájára.)

Valóban nem tudom mi van Debrecenben, de a úgy láttam a püspök részéről kimondott vizsgakövetelmény után csönd lett.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.29 12:55 | 36
1. Kedves Imola, ha akarják, kihúzom, de a vizsgakötelezettség kérése, valójában egyet jelent a visszautasítással, hiszen olyasmit követel, amit az illetékes vatikáni szerv kifejezetten tagad, hogy kellene. Tehát ez elvileg egy visszautasítás csak szebb köntösbe csomagolva.
2. Mielőtt megsértődnének, vagy támadnának az előző hozzászólásomért: ha valaki, hát én tényleg tudom, hogy hazánkban Debrecenben a legerősebb a tradíció. Nem is a hívek lelki, vallási beállítottsága ellen írtam, hanem csak azt kívántam jelezni, hogy sokszor még az arra érdemtelenebbek is elérik, amit akarnak, mert következetesen végigjárnak minden lehetséges lépést és fórumot. Ez különösen a tradíció helyzetében feltétlenül szükséges.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.29 12:49 | 35
Kedves Debreceniek! Mint látják, kijavítottam a cikkben kifogásolt részt. De azért hadd tegyék egy-két megjegyzést: a motu proprioban ez áll: "5. cikkely 1. §: Azokon a plébániákon, ahol állandó jelleggel létezik a megelőző liturgikus hagyományokhoz ragaszkodó hívek egy csoportja, a plébános készségesen tegyen eleget kérésüknek, amely a szentmise 1962-es Római Misekönyv szerinti bemutatására irányul. - 7. cikkely: Ahol a laikusok valamely csoportja a plébánostól nem kapja meg, amit az 5. c. 1 § szerint kér, értesíteni kell a helyi megyéspüspököt. A püspököt nyomatékosan felszólítjuk, hogy teljesítse kívánságukat. Ha a püspök nem tudja biztosítani a szentmise ilyen rítusú megünneplését, az ügyet közölni kell az "Ecclesia Dei" Pápai Bizottsággal." (az is közismert, hogy ha valahol van M.o-n ilyen csoport, az éppen Debrecen)

Nos, Önök ezen pápai utasítások szerint jártak el? Amennyire én tudom, nem: egyenesen a püspökhöz mentek, aki a mise bemutatását jogtalanul vizsgához kötötte.

Vagyis, se ő, se a hívek nem tartották be a lépéseket. A motu proprio szerint a misét nem feltétlenül kell helyi papnak végeznie. Sok olyan külföldi templomban, ahol betartják a motu proprioban előírt szabályokat, sem helyi pap olvassa a misét (lásd Speyer, ahol a helyi plébános kifejezetten tiltakozott ellene, illetve a keszthelyiek kérése, akik szintén nem egy bizonyos papot, hanem egy bizonyos misét kérnek). Vagyis, ha kérésüket egészen komolyan gondolták, ráadásul úgy, hogy hajlandók érte minden lehetőséget végigjárni, akkor 1. azonnal jelenteniük - nem feljelenteniük, csak jelezniük - kellett volna az esetet az Ecclesia Dei-nél; 2. A püspöküket dokumentumokkal fel kellett volna világosítani, hogy amit tesz nem jogszerű (és még M.o-on sem általános - lásd Léber Mihály mostani ügyködését); 3. tiltakozniuk kellett volna a nemzetközi liturgikus konferencia rendezőinél, hogy ne szerepeltessenek rendezvényükön egy olyan püspököt, aki nyíltan ellenszegül a pápa akaratának, hiszen, hogy vizsgát nem szabad követelni, ezt Hoyos bíboros, Msgr. Perl, Ranjith érsek számtalanszor kijelentette. Ezen a fórumon én kétszer tettem már szóvá, hogy mit keres egy ilyen püspök a konferencián, de akkor egyetlen egyikük sem jelzett erre vissza. Pedig tiltakozhattak, de legalább is közölhették volna véleményüket. Pedig ezzel a lépéssel a konferencia erkölcsileg a püspök mögé állt, ahelyett, hogy felelősségre vonta volna.
A motu proprio szerint a püspök kötelessége megfelelő papról gondoskodni, tehát, ha messziről kell hívatni papot, a költségeket is neki kell állnia.
Tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg így is nehezen ment volna kérésük teljesítése, de legalább azt mondhatták volna, mi mindent megtettünk ennek érdekében.

Ami pedig a hívek és a papok érdeklődését illeti, nos, eléggé közismert, hogy - Isten nagyobb dicsőségére és hazánk szerencséjére - egyre több helyen, egyre több hívő előtt, egyre több (fiatal) pap végzi titokban a tridenti misét. Tehát az érdeklődés itthon is egyre erősebb. Hogy ennek titokban kell maradnia, nos, ennek okait már a honlap elég sok cikke és hozzászólása - ez a mostani is - kifejtette már.

 G.I. adatok | 2008.08.29 07:05 | 34
Előbbi hozzászólásomból kiindulva úgy gondolom, a félreértések elkerülése végett ezt a zárójeles mondatot vagy ki kellene onnan húzni, vagy pedig átfogalmazni.

 G.I. adatok | 2008.08.29 00:08 | 33
Kedves Eszter asszony!
Nagyon vigyázzunk azzal a fél mondattal: (Debrecenben azonnal elutasították őket)!
Tudtommal azonnali elutasításról nem volt szó, csak olyan feltételekről (vizsgakötelezettség, eleinte csak hétköznapi tridenti mise lehetősége), amelyek nagymértékben meggátolják (vagy inkább ellehetetleníti!) a motu proprioban foglaltak zökkenőmentes bevezetését.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.28 22:36 | 32
Kijavítottam

 Pisti adatok | 2008.08.28 20:17 | 31
Laci, nem csak jó lenne, ha bevezetnék, hanem be is kell vezetniük! talán Perl írt ezzel kapcsolatban egy levelet, amely fent van az interneten. hogyha egy kispap kéri, akkor meg kell neki tanítani. (hogyha nem tudják, nyilván valamilyen lehetőséget kell biztosítani, stb.) úgy tudom, az esztergomi szeminárium vezetése részéről elhangzott ilyen szóbeli "igéret", hogy ez csak reklámfogás volt, vagy komolyan gondolják, azt nem tudom...

 gábor adatok | 2008.08.28 19:58 | 30
Épp most néztem az esztergomi szeminárium honlapját (http://www.eszepi.hu/), és a dokumentumok között ott van a Summorum Pontificum (Rihmer Zoltán fordítása), valamint a Gondolatok között ott van többek között Uwe Michael Lang "Az Úr felé fordulva" című könyvéből is egy idézet. Ez azért egy halvány fénysugár.

 akolitus adatok | 2008.08.28 16:12 | 29
Egy felszentelt pap, ha megtanul egy másik rítust, elvileg misézhet úgy is. Azért elvileg, mert ha másik rítus szerint szeretne misézni, akkor szükséges hozzá a püspök engedélye. Tehát, ha egy római katolikus pap örmény, bizánci, stb. rítusú misét akar mondani, akkor 1.) meg kell tanulnia, 2.) ki kell kérnie a püspöke engedélyét.
A Summorum Pontificum motu proprio szerint azonban a XXIII. János Misekönyve és a VI. Pál Misekönyve szerint mondott misék ugyanazon latin rítus kétféle kifejeződése, tehát ebben az esetben csak az 1.)-es pont a feltétel: meg kell tanulni végezni.

Véleményem szerint a püspökeink akkor járnának el bölcsen, ha a motu proprio bevezetése után bevezetnék a szemináriumokban a XXIII. János Misekönyve szerinti misézés tanítását is. Hiszen a kispapok, ha felszentelődnek, esetenként szembesülhetnek a hívek ezirányú kérésével. Sőt, ha teljesen hűségesek akarnának lenni a Szentatyához, akkor a plébánosoknak meghirdettek volna egy továbbképzést, ahol megtanulhatják ezt a rítust azok is, akik már régóta gyakorolják a papi hivatást.

 Vágfalvy adatok | 2008.08.28 13:06 | 28
"talán nem is olyan baj, hogy nem "ajtóstul rontott" be hozzánk újra a tridenti mise"
- természetesen ez úgy (is) szeretném értelmezni, hogy "bárcsak valóban ajtóstól ronthatott volna be"!!! Annyira, hogy az aggályaim azonnal feleslegessé válnának.

 Vágfalvy adatok | 2008.08.28 13:02 | 27
A cikkel kapcsolatban: A "Hírek" című helyen is ezt kifogásoltam, és újra csak megismételni tudom, hogy meggyőződésem szerint a mise nem lehet az "igény" kérdése. A mai világban minden embernek más az igénye, és a legkevesebb ember "igényli" a minden idők miséjét.

A másik dolog, amin sokszor gondolkozom, az az, hogy egyáltalán képesek-e a papok arra, hogy a régi misét mondják? Ha egy pap nem ügyel eléggé a partikulákra a mise közben, nem hajt térdet a Legszentebb előtt és kézbe áldoztat, akkor számára - ha meg is tanulná - a tridenti mise nem lesz más, mint bohóckodás. Hacsak közben rá nem jön...
(És nem utolsó szempont az sem, hogy ha az egyik pap tridenti misét mond, a másik pedig később ugyanott az átváltoztatott Ostyát kézbe fogja osztani másnap a NOM-on... Ez sok helyen "normális" gyakorlat, és talán én vagyok az egyetlen, aki ilyenen megütközik!)

Tudom, most megint mindkét gondolattal a Summorom Pontificum ellen beszélek, de valóban nem szándékosan teszem! Ha a fentieket figyelembe vesszük, talán nem is olyan baj, hogy nem "ajtóstul rontott" be hozzánk újra a tridenti mise. Az első lépcső egy lelkigyakorlattal összekötött továbbképzés kellett volna, hogy legyen, ahol a fentiekre felhívják a figyelmet. (Nem tudom, talán az esztergomi "tanfolyam" ezt szolgálta, a liturgikus konferencián is biztos szó esett ezen súlyos dolgokról, és nyilván lesz több más alkalom is?)

 G.I. adatok | 2008.08.28 10:30 | 26
Teljesen egyetértek veled Laci! Mielőtt a fórumra betekintettem, előtte olvastam el az írást és nekem is rögtön az jutott eszembe, hogy ez a mondat nem jól lett megfogalmazva. Az általad felvetett mondat tényleg nem a magyarországi helyzetet tükrözi.

 akolitus adatok | 2008.08.28 09:23 | 25
Egy helyesírási hiba becsúszott: nem él-HE-tek, hanem él-HET-tek.

 akolitus adatok | 2008.08.28 09:22 | 24
A "Hogyan ültetik át a gyakorlatba Magyarországon a pápa utasításait?" című íráshoz lenne hozzáfűznivalóm. A harmadik mondat így szól: "Magyarországon mindössze két olyan hely volt, ahol a hívek éltek a motu proprioban lefektetett jogaikkal: Budapesten a Belvárosi templomban és Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya Templomban."
Nos, ezt a mondatot - véleményem szerint - ki kellene javítani, hogy a magyarországi helyzetet hűen tükrözze: "Magyarországon mindössze két olyan hely volt, ahol a hívek él-HE-tek a motu proprioban lefektetett jogaikkal: Budapesten a Belvárosi templomban és Keszthelyen a Magyarok Nagyasszonya Templomban."
Ugyanis igény több helyen is volt, s a hívek szerettek volna élni a motu proprioban foglaltak szerinti jogukkal, ám azt különféle jogtalan eszközökkel visszautasították. Így viszont egy felületes olvasó azt hiheti, hogy a hívek (és a papok) részéről ekkora az érdektelenség a régi mise iránt.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.27 22:03 | 23
Ma, augusztus 27-én, szerdán két nagyon érdekes írást és pár rövid hírt tettem fel a honlapra. A Magyarország oldalra feltett két írás közül az első 1950-ből való (két papnak Rákosihoz írt levele), a második egy mai magyar plébános párját ritkító "kezdeményezéséről" számol be. Azt hiszem, sokkolásként ható hírek, különösen, ha a többi rövid feltett hír mellett tekintjük őket. Ezek ugyanis mind valami fajta jóirányú katolikus igyekezetről szólnak, a harmadik például arról, hogy napjainkban is vannak vértanúk, hitvallók, akik minket súlyosan megszégyenítő módon vállalják és vallják meg hitüket.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.22 22:53 | 22
Ma, augusztus 22-én, pénteken a következő cikkeket tettem fel a honlapra: a Bilkei könyv újabb fejezetét, "Mit vesztettek a protestánsok a katolikus Egyháztól való elszakadás által?" címmel, 2 hírt tridenti rítusú ünnepélyes miséről (az egyiket Ranjith érsek celebrálta), egy fontos cikket Burke érsek, az Apostoli Szignatúra új prefektusának utasításáról (melyből kiderül, hogy Magyarországon Szent István ünnepének napján az Egyház egyes képviselői az ország nyilvánossága előtt már megint szembeszegültek a Vatikánnal), és elkezdtem Radó Polikárp bencés főiskolai tanár a Bibliáról írt könyvének közlését.

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.18 22:53 | 21
A mai, augusztus 18-i frissítések: Bilkei Ferenc művének folytatása: Hogyan terjedt el a protestantizmus?, Scupoli Lelki harcának új fejezetei (amelyeket nagyon-nagyon ajánlok), Prof. May prédikációja a pokolról (Pr. May azon igen kevés papok egyike, aki SOHA nem olvasta az új misét, holott nem tartozott egyetlen tradicionalista csoporthoz sem), és egy internetes fórumról való cikk: "Hogyan történhetett ez meg?", mármint a Novus Ordo térfoglalása. A kiinduló történet: egy 83 éves pap vallomása. Miközben kétségem sincs afelől, hogy az idős pap megbánása őszinte, az azért egy kissé aggasztó, hogy a papok csak nyugdíjba vonulásuk után "térnek meg". Ez történt például Stickler bíborossal is, aki pedig közvetlen tanúja volt az eseményeknek, s akinek tiltakozása éppen ezért nagy jelentőséggel bírt volna. Mindez arra enged - sajnos - következtetni, hogy a papok a kelleténél többre tartják az előmenetelüket, az egyházi hierarchiában elfoglalt szerepüket, vagy egyáltalán az egzisztenciájukat. Így csak akkor mernek nyilatkozni, ha már ezek nincsenek veszélyben. Ez pedig - bár Isten bizonyára örül megbánásuknak - az Egyháznak és a híveknek nem segít már.

 Parsifal adatok | 2008.08.13 23:07 | 20
Bozsóky Pál Gerő OFM atyának jelent meg még egy műve a témában, a halála előtt közvetlenül:

"A jeruzsálemi királyság." Azt is az Agapé adta ki.

Az Eszter asszony által írt műve, és ez is kapható a ferenciek terei Ecclesia Szövetkezet boltjában!

Volt egy kis füzet is, amit írt ("Igaz-e, hogy a keresztes hadjáratok gyarmatosítók voltak?"), de az már - tudtommal - nem kapható.


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!