hagyom谩nyh疟 magyar katolikusok

SZ虐Z M脕RI脕NAK, MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕J脡NEK
felaj谩nlott honlapja

"B脥ZZATOK, MERT 脡N LEGY艕ZTEM A VIL脕GOT"

KATOLIKUS-HONLAP F脫RUM BEJELENTKEZ脡S REGISZTR脕CI脫
 
A hozz谩sz贸l谩sok nem a honlap szerkeszt艖j茅nek, hanem az egyes hozz谩sz贸l贸knak a v茅lem茅ny茅t t眉kr枚zik.

(153) Honlap-II.
(8) R贸ma
(13) V茅gid艖 ??
(157) Pius-眉gy
(16) A honlapr贸l
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarorsz谩g
(121) Vil谩gegyh谩z
(54) J枚v艖/Rem茅ny
(199) H铆rek
(1) Lelkis茅g
(58) M谩sok helyett
(199) K茅rd茅sek
(34) Hit眉nk
(77) Fatima
(16) Assisi-眉gy
(47) K枚zlem茅nyek
(20) Hallottam...
(66) F贸rumoz谩s
(12) AZ ISTENI IRGALMASS脕G
(88) Evol煤ci贸
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennival贸i
(141) A vil谩g
(9) "Nemcsak keny茅rrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hib谩s?
(50) Mag谩n 眉zenetek
(12) T枚rt茅nelem-hamis铆t谩s
(23) 脰r枚meink
(77) V谩rosmisszi贸 '08
(17) Erk枚lcs
(55) Tekint茅ly
(88) V茅lem茅nyek
(9) Kis R贸mai Zsolozsma - "rekl谩m"
(8) Probl茅m谩k
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelz茅s
(20) Mi a teend艖?
(28) Vit谩k
(9) Anglik谩n-k茅rd茅s
(2) Al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakci贸k
(8) Tudom谩ny 茅s fejl艖d茅s
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "B铆zzatok..."
(27) SJM
 
T枚rt茅nelem-hamis铆t谩s
 

M茅g nem jelentkezett be, 铆gy nem 铆rhat a f贸rumba

 脡lthes Eszter adatok | 2010.08.28 21:19 | 12
A ZSELL脡REK-kel kapcsolatban fontos tudni, hogy az 煤j kiad谩st cs煤ny谩n meghamis铆tott谩k. 脫ri谩si k枚nyv, de csak az eredetit szabad olvasni! Jellemz艖 m贸don nem hamis铆tottak sokat, de nagyon c茅lzatosan.

 Jagiello adatok | 2010.08.28 13:48 | 11
V谩lasz a 10. sz谩m煤 眉zenetre:
A ZSELL脡REK nagyon sz茅pen, 茅s kultur谩ltan meg铆rt k枚nyv (v茅lem茅nyem szerint Fekete Istv谩n az egyik legnagyobb magyar 铆r贸). Az a baj vele, hogy ut贸pia. Tormay C茅cile k枚zel sem 铆rt olyan sz茅pen, 茅s az eml铆tett munk谩ja vesz茅lyes. 脡n megv谩logatn谩m, hogy kinek aj谩nlan谩m elolvas谩sra, mert nagyon k茅pes az 茅rzelmekre hatni, 茅s kevesen tudnak ellen谩llni annak, amit sugall. A "dics艖s茅ges 133" nap valaminek csak egy 谩llom谩sa volt. 脡n ink谩bb visszamenn茅k, 茅s az eml铆tett Tormay m疟n茅l sokkal, de sokkal komolyabbat 茅s pr贸f茅tikusabbat aj谩nlan茅k. Dosztojevszkij: 脰rd枚g枚k. Amikor elolvastam h煤sz 茅ve, nem is 茅rtettem, hogyan ford铆thatt谩k ezt le magyarra. Azzal magyar谩ztam, hogy en茅lk眉l nem teljes az 茅letm疟.


Szerkesztve: 2010.08.28 16:27

 Topir adatok | 2010.08.28 12:48 | 10
Az elk茅peszt艖 mennyis茅g疟 inform谩ci贸val hihetetlen butas谩gban tartott embereket minden korban m谩s-m谩s hazugs谩gokkal vezetik f茅lre. Val贸sz铆n疟leg a mai t枚rt茅nelemk枚nyvek m谩shogy hazudnak, mint az 煤n. szocializmusban, amikor 茅n iskol谩ba j谩rtam. Els艖sorban a velem egy眉tt h眉ly铆tett kort谩rsaimnak aj谩nlom Tormay C茅cile: Bujdos贸 k枚nyv c. remekm疟v茅t Kun B茅la 茅s Szamuely Tibor 19-es v枚r枚sterrorj谩nak igazi arc谩r贸l. Amit Fekete Istv谩n le铆rt a Zsell茅rek c. k枚nyv茅ben, az csak egy morzs谩ja annak a szervezett, s谩t谩ni gonoszs谩gnak, amit ezek a magyar n茅p ellen elk枚vettek.

 Jagiello adatok | 2010.08.27 20:49 | 9
TAL脕N AZ EGYIK legd枚bbenetesebb cs煤sztat谩s 茅s t枚rt茅nelem hamis铆t谩s, hogy a "r茅gi" vil谩gban a n艖ket elnyomt谩k, 茅s hogy m谩sodrend疟 szerep眉k volt. Az igazs谩g csak annyi, 茅s ez a "csak" igaz谩n csak: a f茅rfi f茅rfi volt 茅s a n艖 pedig n艖. Mindegyik az Atyaisten 谩ltal neki szabott szerepet kellett, hogy v谩llalja. Mindig elcsod谩lkozom azokon a nagyszer疟 ruh谩kon, sz艖tteseken, amit a parasztasszonyok k茅sz铆tettek. 脡s megd枚bbenek, hogy emberi er艖vel milyen 茅p眉leteket emeltek a r茅giek. B谩r az eredend艖 b疟n egyre ink谩bb r谩nyomta b茅lyeget m谩r akkor is az emberis茅gre, az茅rt az isteni rend, a Teremt茅s nagyszer疟s茅ge mindenben megnyilatkozott, 茅s csod谩lhat贸 volt. A mai ruh谩kban nem tudok gy枚ny枚rk枚dni, a mai 茅p眉letek megijesztenek. Teljes a rendbont谩s.
Szerkesztve: 2010.08.28 07:49

 Horv谩th Beatrix adatok | 2010.07.21 15:45 | 8
Kedves Mikrobi!
Az igazs谩g let茅tem茅nyese a R贸mai Katolikus Anyaszentegyh谩z, csak 艕 egyed眉l, mert ez茅rt alap铆tott谩k. Mi, akik k枚vetj眉k vagy legal谩bbis minden igyekezet眉nkkel pr贸b谩ljuk k枚vetni, nem a saj谩t v茅lem茅ny眉nket hangoztatjuk, hanem erre az 艖rz枚tt, 枚r枚k igazs谩gra hivatkozunk, 茅s a v茅lem茅ny眉nket csak az茅rt gondoljuk igaznak, mert ezen alapul, erre t谩maszkodik. Amikor a 鈥瀡茅lem茅ny眉nk鈥漬incs az Egyh谩z tan铆t谩s谩val 枚sszhangban, akkor nem tarthatjuk helyesnek, igazs谩gnak, 茅s erre figyelmeztetj眉k egym谩st, pl. itt a f贸rumon is ak谩r.
A der疟 megcsappan谩s谩nak oka 茅ppen ebben keresend艖: az Egyh谩z, mint az igazs谩g 艖re 茅s let茅tem茅nyese, a F枚ld s贸ja 茅s a vil谩g vil谩goss谩ga, korunkban mintha nem t枚lten茅 be ezt a feladat谩t marad茅ktalanul, 鈥 p谩rbesz茅l鈥 a t茅r铆t茅s ig茅nye n茅lk眉l, ahelyett, hogy folyamatosan arra h铆vn谩 fel a figyelmet, aminek az 艖rz茅s茅vel megb铆zt谩k. Nem 谩ll铆tom, hogy soha nem ez ut贸bbit teszi, de folyamatosan nem, az biztos. Ez茅rt neh茅z der疟seknek lenni a mai katolikusoknak, akik komolyan veszik a vall谩sukat, 茅s sajnos ez茅rt olyan neh茅z a t枚bbi embert谩rsunk 茅lete is, b谩r err艖l val贸sz铆n疟leg nem tud 茅s el sem hinn茅.
Csak annyit, hogy mindez nem az 茅n v茅lem茅nyem, hanem n谩lam ezerszer k茅pzettebb 茅s autentikusabb r贸mai katolikus p眉sp枚k枚k 茅s papok megnyilv谩nul谩saiban hallottam a fentieket t枚bbsz枚r kifejteni. R茅szar谩nyuk a jelenlegi egyh谩zi berendezked茅sben csek茅ly. /脡n szem茅ly szerint pl. az茅rt tudok der疟s lenni, amikor tudok, mert Isten nagy kegyelmek茅nt van alkalmam 艖ket hallani, olvasni, l谩tni, ismerni. Ez茅rt nem gy艖z枚k eleget h谩l谩t adni./
脡s m茅g egy mondat, akkor is, ha megk枚veznek 茅rte: nem biztos, hogy JPII ezt a r谩 hivatkoz贸 der疟t 眉zenn茅, ha k眉ldhetne egy utols贸 ut谩ni 眉zenetet. / Ez sem saj谩t k煤tf艖b艖l j枚v艖 v茅lem茅ny, hozz谩茅rt艖 elemz茅seken, olvasottakon alapul /

 Topir adatok | 2010.07.21 10:23 | 7
Folytat谩s:
A katolicizmus sokkal t枚bb, mint puszt谩n erk枚lcs枚sen 茅lni. Isten 谩thatja az 茅let minden pillanat谩t, az igazi 脡LET az, amikor Istennel egy眉tt dobban a sz铆v, egy眉tt l茅legzik a t眉d艖, egy眉tt gy枚ny枚rk枚dik a szem, egy眉tt nevet a sz谩j. Ha az ember szeme, f眉le, sz谩ja mocsokba 茅r, amikor kinyitja, akkor el van z谩rva ett艖l az 茅lett艖l. A II. Vatik谩ni zsinat ennek az 脡LET-nek m茅g a lehet艖s茅g茅t艖l is megfosztotta az embereket, durv谩n leegyszer疟s铆tve a liturgi谩t, beengedve az 谩hitat helysz铆n茅re a k枚nny疟zen茅t, beengedve a t茅v茅t 茅s az internetet a szerzetesrendekbe, nem sz贸t emelve az emberekre z煤dul贸, a gondolatvil谩got teljesen bet枚lteni igyekv艖 inform谩ci贸谩radat ellen, beengedve a katolikus k枚nyvesboltokba az eretnek protest谩ns 茅s liber谩lis irodalmat. Hol van Isten sz谩m谩ra hely egy 煤n. modern ember sz铆v茅ben, agy谩ban?
Csak akkor tud valaki tart贸s der疟ben, 枚r枚mben, lelki b茅k茅ben 茅lni, ha olyan szerencs茅s helyzetben van, hogy ki tudja z谩rni 茅let茅b艖l a vil谩got: a m茅di谩t, sajt贸t, a napi h铆reket, a sok-sok l茅nyegtelen inform谩ci贸t, 茅s hozz谩jut az eredeti katolikus tan铆t谩shoz.
Szerkesztve: 2010.07.21 10:28

 Topir adatok | 2010.07.21 09:37 | 6
V谩lasz a 4. sz谩m煤 眉zenetre:
Mivel Isten 茅s az ember term茅szete nem v谩ltozik, az isteni tan铆t谩s sem v谩ltozhat. Ha nem hinn茅k az 1960 茅ven 谩t folyamatosan, t枚r茅sek n茅lk眉l hirdetett krisztusi tan铆t谩sban, akkor 茅n is der疟sen ki tudn茅k egyezni a vil谩ggal, v茅g眉l is a fizikai l茅temet nem fenyegeti.

 Augustus adatok | 2010.07.21 09:02 | 5
V谩lasz a 4. sz谩m煤 眉zenetre:
Kedves Mikrobi!

Gyorsan figyelmeztetlek (bocs', de nem mag谩zva): ez a f贸rum bizony nem az a hely, ahol b眉ntetlen眉l emlegetheted II. J谩nos P谩l p谩p谩t pozit铆v sz枚veg枚sszef眉gg茅sben. Ja, nem a magam nev茅ben mondom ezt, 茅s a der疟re vonatkoz贸 tan谩csoddal t枚k茅letesen egyet茅rtek. Az utols贸 铆t茅lettel kapcsolatban pedig: van az a tanmese, mely szerint mindenkinek h谩rom k茅rd茅se lesz a t煤lvil谩gon, b谩rhov谩 ker眉lj枚n is: 艕 mi茅rt van itt? 艕 mi茅rt nincs itt? H谩t 茅n meg hogyan ker眉l枚k ide?

 Mikrobi adatok | 2010.07.21 00:52 | 4
Eszter, 茅n nem sir谩nkozom annyira a vil谩g erk枚lcsi 谩llapota miatt. Egyr茅szt volt m谩r az egyh谩zt枚rt茅nelemben enn茅l rosszabb is (X. sz.), m谩sr茅szt ez nem a mi felel艖ss茅g眉nk. Pr贸b谩ljunk erk枚lcs枚sen 茅lni, 茅s im谩dkozzunk azok茅rt, akik nem a mi 茅rt茅krend眉nk szerint 茅lnek. Plusz ne felejts眉k el, hogy az igazs谩g let茅tem茅nyesei nem mi vagyunk, egy-k茅t dolgon szerintem meg fogunk lep艖dni az utols贸 铆t茅leten. 脰sszegezve: egy kis j谩nos p谩li der疟vel teljesen j贸l meg lehet 茅lni ebben a vil谩gban is.

 Jagiello adatok | 2010.07.12 21:17 | 3
IGEN, t枚rt茅nelem-hamis铆t谩s megy. Ezt mindenki tudja aki l谩t, 茅s nem csak n茅z. Hiszen a t枚rt茅nelmet 煤gy magyar谩zz谩k, mintha nem lenne katolikus Egyh谩z vagy csak egy lenne a sok hasonl贸 t谩rsulat k枚z眉l. R茅gen a p茅ldak茅pek mind szentek voltak. A hit眉kben h艖siess茅gr艖l tettek tan煤bizonys谩got, amit az Egyh谩z hivatalosan is elismert 茅s p茅ldak茅pnek 谩ll铆tott. Ma mindenf茅le szt谩rjaink vannak, stb. stb. De ami a vessz艖parip谩m: ma m谩r senki se 眉tk枚zik meg azon hogy alkoholist谩kr贸l, drogosokr贸l 茅s 枚ngyilkosokr贸l neveznek el iskol谩kat, ahol gyerekek tanulnak. Ady Endre... J贸zsef Attila... Pilinszky J谩nos... M谩r egyp谩r embert ezzel megbotr谩nkoztattam, de meggy艖z艖d茅sem, hogy ilyen embereket nem lehet a gyerekek el茅 p茅ldak茅pnek 谩ll铆tani. Ne nevezzenek el iskol谩kat r贸luk. Vagy: egy谩ltal谩n nem is t枚r艖dnek vele, hogy ki is volt az a J贸zsef Attila meg a t枚bbi "nagy m疟v茅sz"? Lehet, teljes a n茅pbut铆t谩s. Ugyan铆gy a nagy tud贸sok, a gyerek iskol谩j谩ban a fizika terem bej谩rat谩n谩l: ki van f眉ggesztve az 枚sszes amerikai-magyar tud贸s k茅pe, aki r茅szt vett az atombomba el艖谩ll铆t谩s谩ban. A tudom谩ny nev茅ben mindent lehet. 脡rdekes, a n茅met fizikusok nincsenek kif眉ggesztve, m茅g az sem, aki ugyanolyan nagy volt a szakm谩j谩ban, mint az amerikaiak de aki, mint bizony铆tott, h谩tr谩ltatta a n茅met atomprogramot, ez茅rt nem lett a n茅meteknek atombomb谩juk. Sz贸val teljes a t枚rt茅nelemhamis铆t谩s, minden szinten. Az, hogy az egyik p眉sp枚k眉nk egyh谩zt枚rt茅nete meg se eml铆ti Fatim谩t, az csak hab a tort谩n.
Szerkesztve: 2010.07.12 22:18

 Topir adatok | 2010.07.03 22:11 | 2
V谩lasz a 1. sz谩m煤 眉zenetre:
Az utols贸 3 mondat kiv茅tel茅vel teljesen egyet茅rtek. Az ott felsoroltak: f谩sults谩g, elf谩rad谩s, rem茅nytelens茅g, kil谩t谩stalans谩g nem Istent艖l val贸k, hanem a s谩t谩nt贸l. Hogyan lehetne egy h铆v艖 katolikus helyzete kil谩t谩stalan? Ha k枚r眉l枚ttem minden 茅s mindenki romokban hever is, nekem akkor is megvan a lehet艖s茅gem Istenhez tartozni, 艕t szolg谩lni, megvallani 艕t az emberek el艖tt. Kell-e enn茅l nagyobb boldogs谩g?

 脡lthes Eszter adatok | 2010.07.02 14:30 | 1
鈥濧 vil谩g鈥 c铆m疟 topicban m谩r sz贸 volt t枚rt茅nelem-hamis铆t谩sr贸l. 脡n fontosnak tartom ezt, mert tudatunkat igenis befoly谩solja, hogy a t枚rt茅nelmet hogyan 鈥瀉dj谩k el鈥 nek眉nk, vagyis, hogy amit a m煤ltr贸l tudunk, az igaz-e vagy sem. 脡s 茅n egyre ink谩bb 煤gy gondolom, hogy szinte semmi sem 煤gy t枚rt茅nt, mint ahogy nek眉nk tan铆tj谩k.

El艖sz枚r akkor gondoltam arra, hogy a m煤lt nem eg茅szen 煤gy n茅zett ki, ahogy nek眉nk tan铆tott谩k, amikor elkezdtem a 鈥瀎alusi gazd谩lkod谩st鈥, a konyhakerti munk谩t. Egyszer疟en nem 茅rtettem, mit keresnek a falusi h谩zak el艖tt a kispadok, amikor ett艖l kezdve nem hogy besz茅lget茅sre, de m谩sra sem maradt semmi id艖m a sok munk谩t贸l. Egy tapasztalt parasztember l谩tva kertemet, azt mondta, hogy az 艖 fiatal kor谩ban p茅ld谩ul a paradicsom-pal谩nt谩kat egy v枚d枚r v铆zzel el眉ltett茅k, azt谩n p谩r h贸nap m煤lva leszedt茅k a paradicsomot 鈥 ennyi volt a munk谩juk vele.
Holott 茅n az iskol谩ban, a 鈥瀔枚zm疟vel艖d茅sben鈥 (l谩sd p茅ld谩ul Zeffirelli Szent Ferenc-filmj茅t) azt tanultam, hogy az urak minden dolgoz贸 embert kizs谩km谩nyoltak, l谩t谩sr贸l vakul谩sig dolgoztattak, hogy a r茅gi embereknek sz谩zszor t枚bb munk谩juk volt, mint a maiaknak. Bezzeg, mennyire j贸 dolgunk van most, amikor a g茅pek, meg a k眉l枚nb枚z艖 vezet茅kek, no meg a szoci谩lis rendszer minden terhet levesz a v谩llunkr贸l! Nos, ez sem lehet igaz, ez is olyan, mint a Galilei-眉gy, meg az inkviz铆ci贸, meg a keresztes-h谩bor煤kr贸l sz贸l贸 t枚rt茅nelem-hamis铆t谩sok.

N茅zz眉k csak meg a mostani hetet, hogyan n茅zett ez ki abban az 鈥灻kos鈥 m煤ltban: j煤nius 24-茅n Keresztel艖 Szent J谩nos sz眉let茅s茅nek 眉nnepe, munkasz眉neti nap, j煤nius 29. Szent P茅ter 茅s P谩l 眉nnepe, munkasz眉neti nap, j煤lius 2. Sarl贸s Boldogasszony, munkasz眉neti nap, ehhez kell j枚nnie legal谩bb egy k枚zbees艖 vas谩rnapnak: munkasz眉neti nap, 茅s 1849 贸ta j煤lius 1. J茅zus legdr谩g谩bb v茅r茅nek 眉nnepe, munkasz眉neti nap, no meg a vig铆li谩k 茅s okt谩v谩k, amikor r茅szben nyilv谩n szint茅n kevesebbet dolgoztak. 脡s mindez az arat谩si id艖 kell艖s k枚zep茅n! De n茅zz眉k meg H煤sv茅tot, a legnagyobb tavaszi munk谩latok k枚zepette! Nagyh茅ten, de legal谩bbis az utols贸 h谩rom napon m谩r alig dolgoztak, 茅s h煤sv茅t het茅n sem. Hogyan lehet ennyi t枚m茅rdek katolikus 眉nnep, 茅s k枚telez艖 munkasz眉neti nap mellett kizs谩km谩nyol谩sr贸l besz茅lni?

Itt Salzburgban mindezeket az 眉nnepeket ezen a h茅ten is 眉nnep茅lyes mis茅vel tartott谩k meg 鈥 alig f茅ltucat h铆v艖 el艖tt. Hi谩ba, 眉nnepelni a vil谩gban, de a vil谩g n茅lk眉l, nagyon neh茅z 茅s elszomor铆t贸, 茅s a vil谩gban k茅nytelen 茅l艖 nem is engedheti meg mag谩nak.
Mae脽en atya azt mondta nekem, hogy a Legm茅lt贸s谩gosabb Olt谩riszents茅get csak akkor szabad kitenni, ha bizonyos sz谩m煤 h铆v艖 jelen van. Azt hiszem 20 h铆v艖t mondott, de lehet, hogy t茅vedek, az viszont biztos, hogy nem f茅l-tucatot, mint ah谩nyan mostans谩g 枚sszegy疟l szents茅gim谩d谩sra.

Valamelyik kath.net cikkben olvastam, hogy a kev茅s pap/c枚lib谩tus vit谩ban valaki azt mondta, hogy nem csak a papok vannak kevesen, hanem a h铆vek is. Nos, ez nagyon igaz, 茅s naponta 茅rz茅kelhet艖. 脡n azok k枚z茅 tartozom, akik nagyon v谩rj谩k a vil谩g v茅g茅t, de legal谩bbis Isten k枚zvetlen beavatkoz谩s谩t a vil谩gba. 脡s azon t疟n艖d枚m, hogy a Bibli谩ban a nagy csap谩sok el艖tt 鈥瀉z emberek ettek-ittak, h谩zasodtak鈥, azaz mit sem sejtve 茅lt茅k szok谩sos mindennapi 茅let眉ket. Ez volt No茅 el艖tt, 茅s ez volt Jeruzs谩lem pusztul谩sa el艖tt (ami m茅g felt疟n艖bb, hiszen a v谩ros tele volt zar谩ndokokkal, ez茅rt is volt akkora az 茅h铆ns茅g, holott minden j贸zanul gondolkod贸nak tudnia kellett volna, hogy R贸ma mire k茅sz眉l).
Azt hiszem, hozz谩tartozik az ember term茅szet茅hez, hogy min茅l k枚zelebb a baj, ann谩l kev茅sb茅 akar r贸la tudom谩st venni. Olvastam, hogy a R贸m谩b贸l a vand谩lok el艖l menek眉l艖knek Afrik谩ba 茅rve, els艖 dolguk azt volt, hogy megk茅rdezz茅k, mikor vannak a cirkuszi el艖ad谩sok. H. Daniel Rops: Az apostolok 茅s v茅rtan煤k kora c铆m疟 m疟v茅ben ezt a fajta viselked茅st a birodalmak buk谩s谩nak egyik biztos jelek茅nt 铆rta le.
Sz贸val arra akarok kilyukadni, hogy a mostani vil谩g felt疟n艖en 鈥瀖egy a mindennapi 眉gyei鈥 ut谩n, s艖t min茅l jobban recseg-ropog k枚r眉l枚tt眉nk minden, ann谩l ink谩bb. 脡s k枚zt眉k a katolikusok, r谩ad谩sul a 鈥瀟radicionalista鈥 katolikusok m茅g jobban. Azt hiszem, ennek a f谩sults谩g, az elf谩rad谩s, a rem茅nytelens茅g, a kil谩t谩stalans谩g a legnagyobb oka. Mindenesetre nagyon felt疟n艖, 茅s 茅n, megr枚gz枚tt vil谩gv茅ge-v谩r贸, ebb艖l is azt a k枚vetkeztet茅st vonom le, hogy a v茅g nincs m谩r messze. Ha a h谩z ura tudn谩, mikor j枚n a tolvaj, vigy谩zna; 茅s az 煤r azt a szolg谩t, akit 茅bren tal谩l, ha megj枚n, k眉l枚n megjutalmazza 鈥 azt hiszem ezek a szent铆r谩si r茅szek ak谩r a mostani helyzetre is vonatkozhatnak.


  MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕JE, K脰NY脰R脰GJ 脡RETT脺NK!